46 Stadsjagt van Gouda Een groep Goudse inwoners heeft het plan opgevat om een historisch stadsjacht naar de nog bestaande bouwtekeningen van 1768 na te bouwen. De bouw van zo'n schip, maar ook het beheer er van, biedt werkplekken voor werkzoekenden en de opleiding voor jonge ambachtslieden. Het vestigen van een kleine scheepswerf in het havenkwartier crëeert een nieuwe historische attractie en een varend monu ment. Uit 1768 dateert als bron nog het: "Bestek en Conditiën waar na De Heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stad Gouda hebben aan besteed het maken van eene niewe Trek of Binne Jagt en op de welke Pieter van Swyndregt en Zoon wo nende te Rotterdam het zelve hebben aangenomen voor een somma van Zes Duy- sent Agt Hondert en vijftig Guldens. In de trouwzaal van het stadhuis hangt boven de schouw nog een fragment van de spiegel - de vlakke achterzijde - van een stadsjacht met houtsnijwerk in Lodewijk- stijl. Het stadsbestuur heeft sinds 1664 vier van deze luxe jachten laten maken. Dit fraaie ornament is afkomstig van de laatste van de vier en dateert uit 1769. Het diende om de bestuurders van de stad naar de statenvergadering in Den Haag te vervoeren, maar werd ook voor pleziertochtjes gebruikt. Zie verder www.stadsjagtvangouda.nl. In mei 2007 verscheen ook een brochure 'Stadsjagt van Gouda. Icoon van de trekvaart'. (Stichting Stadsjagt van Gouda} Geen ruimte in Schoonhoven? In de zilverstad werd bij het zilveren jubileum van de Archeologische Werkgroep Schoonhoven in september in de Turfkelder onder het stadhuis een nieuwe houten maquette tentoongesteld. Deze was exact gemaakt naar de (vergrote) stadskaart van Joan Blaeu van 1649. (Gebouwen zijn daarop ook in perspectief afgebeeld.) Zelfs de door Blaeu getekende niet-vastgoedobjecten als bootjes waren precies pre sent... Een vergroting van de oude kaart en een bedieningspaneel voor verlichte aanduiding van markante objecten daarop completeerden het geheel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 24