47 Correctie In het vorige nummer van De Schatkamer zijn per abuis de voetnoten van twee bij dragen van Jan Lafeber doorgenummerd. Onder de illustratie op p. 13 dient voor de verwijzing naar noot 3 gelezen te worden: noot 6. Intussen moesten maquette en kaart dubbelgeklapt worden opgeborgen. Zou er echt in Schoonhoven niet een paar meter beschikbaar kunnen komen voor perma nente expositie...? (Adri den Boer) i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 25