De naam "De Schatkamer" is ontleend aan de titel van een hand schrift van ca 1800, dat berust op het Streekarchief Midden- Holland in de collectie Kemper. Dit anonieme handschrift bevat honderden uittreksels en passages uit archivalia met betrekking tot Gouda en de directe omgeving. De titelpagina van dit hand schrift bestaat uit een gewassen pentekening; een detail hiervan is achterop het omslag van dit tijdschrift afgebeeld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 27