LI JUK Y. GOUTS E Librijestempei 25 instelling uit te breiden", aldus een recent vakblad.3 De nu zilveren stichting Vrienden van Archief en Librije te Gouda is dus stuk ken ouder en vast de eerste in den lande. (Voor de duidelijkheid over de naam zij gememoreerd dat de librije rond 1980 al als collectie was ondergebracht in het archief.) Bijvoorbeeld de stichting Vrienden van het streekarchief Rijnstreek te Woerden werd op 9 oktober 1998 opgericht. Op 1 oktober 1982 verscheen voor notaris Maarten van Dorp te Gouda mevrouw doc torandus Helen Catharine Kooijman-Tibbles, literatuuronderzoekster, wonende te Gouda, die verklaarde de stichting Vrienden van Archief en Librije in het leven te roepen. 25 jaar stichting Vrienden van Archief en Librije (1982-2007) "De Goudse Librije omvat nu ongeveer 1200 boeken. Door de in 1982 opgerichte Stichting Vrienden van Archief en Librije worden allerlei activiteiten ontplooid om dit bijzondere bezit in stand te houden en, waar nodig, te restaureren. "2 Vroege oprichting Door middel van een gevulde vitrine, om te beginnen in de van juni tot en met sep tember 2007 gehouden archief-expositie 'Uit de oude doos', wordt in de hal van de archiefdienst aandacht besteed aan het 25-jarig bestaan van wat kortweg de Vrien denstichting heet. De oprichting van de stichting Vrienden van Archief en Librije te Gouda in 1982 past in algemene zin in de popularisering van de archiefwereld toen en past ter plaatse met name in de door archivaris Bert van der Saag sinds zijn aan treden in 1978 nagestreefde vergroting van het publieksbereik. Dat particulieren het werk van cultuurbeherende overheidsinstellingen financieel en anderszins ondersteunen is in de museum- en bibliotheekwereld al vele decennia usance. Zo dateert de vereniging van Goudse Museum Vrienden uit 1955. "Archief diensten zijn in dit opzicht laatbloeiers. Het Gemeentearchief Viissingen was er ech ter al vroeg bij. De verhuizing in 1991 was voor de toen negenjarige vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Viissingen aanleiding haar activiteiten naar deze Adri den Boer1 1 Sinds 1998 voorzitter van het stichtingsbestuur 2 C.J.Th. de Jong-Steenland, Uitgelezen Gouda. Een literaire wandeling door de Goudse bin nenstad, Gouda 1999 3 Hanno de Vries, Vrienden van archieven, in: Archievenblad, februari 2007 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 3