De wercken van Coornhert vóór de restauratie 29 Ook aankoop van drukwerken bovenop de reguliere aanschaf uit de archiefbegro- ting ging door, in 1998 werd bijvoorbeeld ƒ15.000 uitgegeven - deels aan het ar chief voorgeschoten - voor aankoop van 690 prentbriefkaarten van Gouda en 246 van Moordrecht op een veiling van de fa. Beijers te Utrecht. (En dubbelen werden zelf weer verkocht.) Bij het 20-jarig bestaan van de stichting werd één van de vijftien exemplaren van het bibliofiele boek Uitgevaren van Inez Meter en Anke Ligteringen aan het bestuur van het streekarchief aangeboden. De Schatkamer De stichting gaf aanvankelijk voor haar donateurs een Mededelingenblad uit. In ok tober 1986 verscheen als opvolger daarvan het eerste nummer van De Schatkamer, regionaal historisch tijdschrift voor (toen) Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nieuwer- kerk aan den IJssel, Reeuwijk en Waddinxveen. De naam "De Schatkamer" werd ontleend aan de titel van een handschrift van ca 1800, dat berust in de collectie Kemper op het streekarchief. Dit anonieme hand schrift bevat honderden uittreksels en passages uit archivalia met betrekking tot Gouda en de directe omgeving. De titelpagina van dit handschrift bestaat uit een gewassen pentekening; een detail hiervan stond jarenlang voorop en is sinds 2005 achterop het omslag van het tijdschrift afgebeeld. (Een herdenkingsuitgave bij het 75-jarig bestaan van de dienst benutte deze titel en omslagafbeelding ook al.18) 17 Jan Willem Klein, De restauratie van de Atlas van Mercator, in: De Schatkamer (21), april 2007, p. 18-21 18 Gouda's Schatkamer. De archiefbewaarplaats van de gemeente Gouda, haar geschiedenis en inhoud, Gouda 1967

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 7