31 Medio 2004 is, voorafgaand aan de fusie van de streekarchieven, ook een eventueel samengaan van De Schatkamer en het tijdschrift Historische Encyclopedie Krimpe- nerwaard(HEK, anno 1978) overwogen, zij het zonder resultaat. (Na juist een on derbreking van ruim twee jaar maakte de HEK, uitgave van de stichting HEK te Schoonhoven, in mei 2005 een succesvolle herstart.) Met ingang van 2005 werd ook het werkgebied van het tijdschrift aangepast aan dat van de nieuwe archiefdienst en dus de stichting. Sinds maart 2002 gaf de ar chiefdienst een eigen gratis kwartaalperiodiekje uit: Archief- en Librijenieuws (intus sen Arch info) Tot en met het nummer van september 2004 werd de inhoud van Archief- en Librijenieuws ook opgenomen in De Schatkamer. Met ingang van 2005 werd De Schatkamer niet langer als een co-productie, maar als alleen een uitgave van de stichting gezien. Op dat moment werd het tijdschrift voorzien van een nieu we omslag met een wisselende, aan de inhoud gerelateerde, kleurenillustratie. De frequentie van uitgave bleef beperkt tot driemaal per jaar. Uitreiking van de eerste Waivisprijs (in het stad huis) door burgemeester J.H. Boone van Gouda ais voorzitter van de streek archiefdienst, 1991 Waivisprijs Om het onderzoek naar de geschiedenis van de Goudse regio te stimuleren stelde de stichting in 1991 de Waivisprijs in. De prijs is genoemd naar de eerste geschied schrijver van Gouda, pastoor Ignatius Walvis (1653-1714). Deze prijs wordt toege kend op advies van een wisselende externe jury, bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag, en uiteraard wordt minstens het winnende artikel ge publiceerd in De Schat kamer. Voor de uitreiking van de prijs werd steeds de voorzitter van het be stuur van de archiefdienst gevraagd. De locatie daar van was aanvankelijk het stadhuis, maar na de in gebruikname van het ver grote pand van de streek archiefdienst werd dit het onderkomen daarvan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 9