Uit de regio 90 "Het archief houdt (open) huis" Bijzondere voorwerpen uit de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Nieu- werkerk aan den IJssel en van particulieren laten kennis maken met huishoudme- thodes. De tentoonstelling in de hal van het SAMH te Gouda is te zien tot en met 29 februari 2008. (Streekarchief Midden-Holland) "Molens in en rondom Ouderkerk" Onder die titel is er een wisselexpositie in de Oudheidskamer, Dorpsstraat 19 te Ouderkerk aan den IJssel, openingstijden elke zaterdag van 13.00-16.00 uur. (Historische Vereniging Ouderkerck op d'IJssel) "Het Woord in beeld" Onder die titel exposeert de lokale Historische Vereniging van 31 januari tot 28 fe bruari 2008 in de Openbare Bibliotheek, Reigerhof 32, Nieuwerkerk aan den IJssel, een selectie bijbelse schoolplaten. Men verwierf deze platen in 2006 van de Her vormde zondagsschool 'Johannes', die ze in 1931 aanschafte. De platen zijn - hoe wel de Nederlandse onderschriften dit niet doen vermoeden - afkomstig van Tho mas Nelson Sons Ltd, een uit 1798 daterende protestants-christelijke Schotse drukker en uitgever. (Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel) Nieuwe website Streekarchief Rijnstreek Streekarchief Rijnstreek te Woerden heeft een eigen website ontwikkeld. De gege vens die voorheen op de website van de Groenehartarchieven te vinden waren, zijn overgezet op de eigen site. Voor informatie over de archieven en geschiedenis van de huidige gemeenten Bodegraven, Montfoort, Reeuwijk, Woerden en het Hoog heemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het adres nu: www.rhcrijnstreek.nl. (Streekarchief Rijnstreek) "Knotwilgen bij 'Nooit Gedacht'" Op de stalzolder in de Oudheidkamer op 's-Graven- weg 8 is de wisseltentoonstelling onder deze titel te zien op de zaterdagen 23 februari, 29 maart en 26 april van 14.00 - 17.00 uur. (Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel) "Oud Zevenhuizen-Moerkapelle bekijkt jong Zevenhuizen-Moerkapelle" Onder die titel is een wisselexpositie te bewonderen met oud kinderspeelgoed, oude kinderkleding, oude kinderboeken en nog veel meer. Adres: Historisch Centrum, Tweemanspolder 15, Zevenhuizen. Openingstijden 13.30-16.00 uur op 26 januari, 23 februari, 29 maart en 26 april. (Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 44