91 "Klokken als Kunstwerken" Tot en met 4 mei 2008 presenteert het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuse um in Schoonhoven de tentoonstelling Klokken aIs Kunstwerken, Collectie Meentwij- ck 1890-1940. Het is voor het eerst dat deze deelcollectie van circa tachtig Neder landse klokken in z'n geheel te zien is op een expositie. De klokken vertegenwoor digen een periode die bekend staat om de vernieuwingen in de kunstnijverheid: de Nieuwe Kunst, de Nederlandse variant van de art nouveau, 1880-1910, de Amster damse School en het expressionisme, 1910-1930, en tenslotte de Haagse School, de Nederlandse variant van de art deco, vanaf circa 1925. In de verzameling zijn be kende ontwerpers vertegenwoordigd, zoals H.P. Berlage, Jan Eisenloeffel, Jac. van den Bosch en Hildo Krop, maar ook minder bekende, zoals Jan Kriege, Conrad Fehn, H. Stroeve en A.F. van der Weij. (Ned. Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum) Tentoonstelling van poppenkamers en -winkeltjes Op donderdag 11 oktober opende Jet Pijzel-Dommisse, conservator van het Haags Gemeentemuseum, de tentoonstelling Klein wonen - Poppenkamers en poppenwin keltjes, die t/m 16 februari 2008 in het Streekmuseum voor de Krimpenerwaard te zien is. De tentoonstelling toont een bijzondere collectie poppenkamers, keukentjes en aanverwante zaken. Deze geven een goed beeld van de manier waarop de ge goede burgerij in de 19e eeuw speelde, woonde en leefde. Ruim 40 zeldzame pop peninterieurs uit de periode 1860-1920 zijn bijeengebracht. De meeste interieurtjes behoren tot de voormalige Markesa-collectie. Deze verzamelaarster had grote be langstelling voor de cultuurhistorische en sociale aspecten van het speelgoed. Van uit deze achtergrond bracht zij een prachtige collectie bijeen. De poppenkamers zijn rijk ingericht met antieke miniatuurmeubeltjes en in de keu kens staat keukengerei dat ruim 150 jaar geleden in het huishouden werd gebruikt. Schitterend is ook het textiel, zowel het linnengoed als de stoffering van de kamers. In alle interieurs geven antieke poppen met originele kleding de indruk dat er echt wordt geleefd! (Streekmuseum Crimpenerhof)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 45