INHOUD 49 84 Mededelingen 86 87 89 Uit de regio 90 92 Hoe een voorouder van Ad Melkert op de le mei in grote problemen geraakte Jan Lafeber Boekbespreking - Eelco Beukers (red.), Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt -Leontine Buijnsters-Smets, Decoratieve prenten met geschreven wensen 1670-1870 Adri den Boer Ploerten, fielten, omgekeerde Armiaanen, vuile Roomsch- gezinden en andere Goudsche Heiden. Een anoniem orangistisch pamflet uit de Patriottentijd Wim Knoops

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 46