DE SCHATKAMER. Regionaal Hiistoriisch Tijdschrift Midden-HoUand LIBRIJE Jaargang 23 (2009), aflevering 3 (december 2009) STICHTING VRIENDEN VAN ARCHIEF^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2009 | | pagina 1