rr 46 lil Originele titeicartouche en ondertekening kaartkopiïst (1790) Met dank aan A.G. Bontenbal, Moerkapelle, die mij op de rekening van 1573 atten deerde, en K. Eigenhuis, Aalsmeer, voor etymologische informatie over de vogelnamen. Ketcham Wheaton, B., 1988, De smaak van het verleden. De Franse keuken van 1300 tot 1789 (z.p., ned. vert, van amerikaans orig. Savouring the Past, 1983) Kort, J.C., 1997, 'Repertorium op de lenen van de hofstede Brederode 1264- 1803', Ons Voorgeslacht 52 Oostrom, F. van, 1996, Maerlants wereld (Amsterdam) Paul, W., 'Zevenhuizen in het begin van de tachtigjarige oorlog', De Schatkamer 10 (1996) 32-42 Pelt Lechner, A.A. van, 'Het voormalige Zevenhuizensche Bosch, een vogeloord uit vroeger eeuwen', Ardea 7 1918) 99-108 Schreiber, L. e.a., Ruimte voorde vogels(\Neert 1988) Teixeira, R.M. (red.), 1979, Atlas van de Nederlandse broedvoge/s (Deventer) Unger, J.H.W. en W. Bezemer, 1895, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam II: De oudste kronieken en beschrijvingen van Rotterdam en Schieland Rotterda m) Vera, Frans, 1988, De Oostvaardersplassen. Van spontane natuuruitbarsting tot gerichte natuurontwikkeling (IVN/Grasduinen, Weert) Voous, K.H., 1992, Moerasvogels van Europa (Baarn) DE LEPKE K 1R Af’ r Q r z XXs. ■Jfl udftFtt/nüijllnt itrf jtn'OtvAn/ M ti/m'n/tdu- |H <^z/Zr //tif z.zz- 1 Jm 0h,a r *4 - in vAa-m ,!t> z/z^v. Z*/

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 12