iv.du r F—* .V 55 1 De muur aan de Molenwerf In de eerste decennia van de negentiende eeuw verdwenen de huizen aan de noordzijde van de Molenwerf. In februari 1821 werd het huis achter het kostershuis afgebroken. De vrijgekomen ruimte werd met het deel dat al eigendom was van de kerk als één geheel ingericht door '...de aankoop van een ledig erf, gelegen aan de noordzijde van de Molenwerf, eigendom van Jan Berlijn aankomende en strek kende voor van de straat tot achter het eigen van deze St.-Janskerk voor de prijs van f6,-'. Hiermee was de basis gelegd voor de huidige 'kosterstuin'. Kerkvoogd W. Kolff, tevens regent van het Catharina Gasthuis, werd gevraagd of de kerk '...het erf, uitkomend aan de zijkant van het Gasthuis ten dienste en gebruik van genoemd huis af wilde staan tegen een jaarlijkse vergoeding'. De kosten van een muur aan de Molenwerf om het terrein af te sluiten werden geschat op 130 gulden. Kerkhof en huisjes In januari 1821 verkeerde het kerkhof in een verwaarloosde staat. Verschoor begrootte een opknap beurt op 275 a 300 gulden. De tuinman Cornells van der Hek ging het opnieuw beplanten, hij leverde ook de benodigde aarde. Hij mocht gratis twee lindebomen rooien, on der voorwaarde dat hij de rest van het jaar voor eigen rekening het kerkhof zou onderhouden. Bij de ingang kwam een nieuw toegangs hek, naar ontwerp van Verschoor. Inspectie van de huisjes rondom de kerk toonde aan dat ook hier op korte termijn reparaties onvermij delijk waren. Ontwerp voor een toegangshek naar het kerkhof door A. Verschoor; niet eerder gepubliceerde tekening (1821) Ontwerp voor een bekroning van het hek met doodssymbolen als schedels, een gevleugelde zandloper en zeisen. A. Verschoor (1821) -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 21