57 Literatuur - Henny van Dolder-de Wit, Een unieke restauratie van de Goudse Glazen in een tijd van verval (1736-1766), Delft 1992 - Idem, De Goudse Glazen in voor- en tegenspoed, in De Schatkamer 2004 - Bianca van den Berg, De Sint-Janskerk in Gouda. Een oude stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan, Hilversum 2008 Interieur van de kerk naar het orgel gezien. Tien jaar later verdwenen de fraaie herenbanken, om plaats te maken voor het nu nog bestaande 'bankenpian'. Litho van DJ. van Vreumingen (1843)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 23