Chroniickyaii» de r Gouda Mededelingen 60 Een voorbeeld: Memorieboekje van de Goudse burgemeester Adriaen Vereyck (1650) Project 'Gouda op Schrift' vindt onderdak bij de SVAL In juni heef het be- stuur van de stich ting Vrienden van I Archief en Librije (SVAL) op verzoek van het project Gouda op Schrift (GOS) besloten dit project in de Stich ting op te nemen. De SVAL heeft tot doel de band tussen het Streekarchief Midden-Holland en het (ook Goudse) publiek in brede zin te verstevigen en het Streekarchief in zijn activiteiten te ondersteunen. Het project GOS heeft een vergelijkbaar doel, maar is speci fiek gericht op het ontsluiten van hand schriften en vroege publicaties over Gou da (of uit Gouda) tot 1800. Dit doet het GOS door het transscriberen, her talen en annoteren van de betreffende werken. Het resultaat wordt gepubliceerd op de website van het project: mw. goudaopschrift. nl “T^ <?W— max #<7 A.^ y< r^r- UjeU.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 26