Uit de regio 62 Tiende Walvisprijs Om het onderzoek naar de geschiedenis van Gouda en de re gio te stimuleren stelde de SVAL de Walvisprijs in. Deze prijs bestaat uit een oorkonde en 500,- en wordt elke twee jaar uitgeloofd voor een oorspronkelijke (niet eerder gepubliceer de) historische studie of verhandeling over het werkgebied (5.000-10.000 woorden). De inleverdatum voor de tiende Walvisprijs is 31 december 2012. De prijs is genoemd naar de eerste geschiedschrijver van Gouda, pastoor Ignatius Walvis (1653-1714). Zie www.groenehartarchieven.nl. Gert Bink geridderd Tijdens zijn afscheid van bureau Van Lee Van Everdingen op woensdag 27 juni heeft de heer Gert Bink uit Nieuwerkerk uit handen van burgemeester Gert Jan Kats van Zuidplas een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Bink (64) was als adviseur bij Van Lee Everdingen in Vlaardingen, een bureau voor documentaire informatievoorziening, gespecialiseerd in het inventariseren van archieven. Van 1989 tot 2002 was hij se cretaris van de Adviescommissie van het (toenmalige) Streekarchief Hollands Mid den. En sinds 1993 is hij docent en vakopleider aan de opleiding Voortgezette Vor ming Archiefbeheer (WA). Verder is hij sinds 1995 lid van de Commissie van Archief en Documentatie en sinds 2010 landelijk archivaris van de Nederlands Gerefor meerde Kerken (NGK). Vrijwilligerswerk op ander gebied zij hier p.m. vermeld. Hitlandkunst in Nieuwerkerk In de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel zijn t/m 1 september merklappen en ander borduurwerk te zien, zoveel mogelijk van lokale herkomst. Met Open Monumentendag (8 september) start cultuurwethouder Jan Verbeek (ook AB-lid streekarchief) een expositie 'Arm 8i rijk: kunst met Klein Hitland', volgens de organisatoren Nederlands meest geschilderde, geaquarelleerde en getekende steenplaats. Recent aangeschaft werden twee pasteltekeningen ervan uit 1966 van de Rotterdamse beeldend kunstenaar Jan Wagner. (www.hvnweb.nl. Boekaanschaf voor Krimpen a/d IJssel Een ingebonden propaganda-uitgave voor handel, nijverheid, scheepsbouw enz. voor Krimpen a/d IJssel, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht en Zwijndrecht uit 1935 schafte de SVAL voor het SAMH aan. J.A. van Leeuwen schreef de vijf pagina's met zes foto's over Krimpen met als slot de hoop op 'meer vreemdelingenbezoek en meerdere vestigingen'. Uitgegaan werd van het voltooid zijn van de overbrugging van de Hollandsche IJssel in 1939. (Dat werd, en dan nog wel dankzij de storm vloed van 1953, de Algerabrug van 1958.) Het boekje is een afgeschreven exem plaar uit de bibliotheek van de provincie Zuid-Holland.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 28