tabel 2: Oogstdata en aantal schudders en rapers van de vogels jaar data schudders rapers 8/9 mei 1573 9 3 16/17 mei 9 3 22/23 mei 9 3 29 mei 6 3 3 5 juni 5 14/15 mei 1574 7 6 22/23 mei 7 6 29 mei 6 7 6/7 mei 1575 7 5 13/14 mei 3 4 20/21 mei 4 3 28 mei 3 4 26/27 mei 6 7 2/3 aug. 7 6 8/9 aug. 6 7 17 aug. 4 3 41 Aalscholvers broeden één keer per jaar en leggen meestal drie tot vijf eieren, de broedduur is bijna één maand en begint meestal in maart. Jongen blijven gedurende zo'n vijf weken in het nest, na 50 tot 60 dagen kunnen ze vliegen. Late broedsels kunnen tot in juni aanvangen, zodat tot eind augustus niet vliegvlugge jongen in kolonies aanwezig zijn. Het schudden vond plaats als de jonge vogels nog op het nest zaten; begrijpelijk, want vliegvlugge jongen zullen vluchten en slechts met jacht- methoden zijn te vangen. Kwakken overwinteren meestal in Afrika en beginnen later met broeden, eind april of nog later, en hebben volgens sommigen af en toe een tweede legsel. Ook de kwak legt meest drie tot vijf eieren, de jongen vliegen na zes of zeven weken. De oogst data in augustus 1575 hebben mogelijk betrekking op tweede broedsels. De zomer was dit jaar goed (Buisman 1998), wat de kansen hierop vergroot moet hebben.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 7