Plaquette Trouw, 'minikrant' Kop Trouw 72 De uitvoering Het Trcwn^-schildje is bijna identiek aan dat van de LO. Op zich is die gelijkenis niet verwonderlijk, want het waren vaak dezelfde mensen, met dezelfde kerkelijke ach tergrond die werkten voor de LO én voor Trouw. Een voorbeeld daarvan is de groep rond Johannes Post, die vooral werkzaam was in de driehoek Rotterdam-Dordrecht- Gouda. Bij de schildjes lijkt het er op, dat ook bij de uitwerking van de cadeauplan- nen er sprake is geweest van contact tussen beide organisaties. De r/wpv-plaquette heeft dezelfde afmetingen als die van de LO en is ook 'plated', maar voorzien van een iets dikker zilverlaagje. De voorstel ling is heel inventief een oorlogs krant in miniformaat met de eerste krantenkop van Trouw. Daaronder staat de eerder geciteerde tekst over 'vrijheid', met aan weerszijden de jaartallen 1940 en 1945. Daar mee verwijst het gedenkteken niet specifiek naar de eigen krant (die werd opgericht op 30 januari 1943), maar bericht het aan de kijker/lezer het achterliggende motief van waaruit mensen, onder wie die van Trouw, in de oorlogsjaren met volle overtuiging verzetswerk hebben verricht. Wie vrijheid zei, schreef 't leven af... het zijn indrukwek kende woorden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 10