73 Een blijvend aandenken Van deze plaquette weten we niets van de ontwerper, het aantal, en aan wie ze op enig tijdstip zijn uitgereikt. Hebben 'al onze medewerkers' een schildje ontvangen, zoals in Heemstede was aangekondigd, of is de kring beperkt geweest tot alleen de leden van de T/WM^vereniging? In zijn feestrede had Van Ruller gesproken over een 'blijvend' aandenken, hoe rela tief is echter 'blijvend'. Er zullen in ons land vast meer exemplaren bewaard geble ven zijn, maar ondanks navraag bij oudere en jongere Tro^iv-lezers en musea kon den tot april 2010 maar twee Tro^iv-plaquettes worden achterhaald. De ene was in het bezit van Theo de Kool, de ander behoorde aan een schoonzuster van Van der Matten, mevrouw Jannie Kijkuit te Zwijndrecht. Zij was indertijd net als Van der Matten en Vermij lid van de Troó/pv-vereniging. Heel onverwacht kwam op 27 april 2010 de laatste informatie over de Trouw- schildjes. 'Ik heb heel wat schildjes uitgereikt. Hoeveel en aan wie weet ik niet meer', vertelde de toen 90-jarige Jan Eusman. Deze Troz/iv-werker van het eerste uur was op die dinsdag in april aanwezig op een bijzondere bijeenkomst in het Troz/iv-gebouw in Amsterdam. Vijfenzestig jaar na de bevrijding wilde de redactie een aantal mede werkers uit de eerste (illegale) jaren van de krant - nu het nog kon - aan het woord laten komen en interviews met hen bundelen in een speciale bijlage De laatsten van Trouw, verschenen op zaterdag 30 april 2010. Twaalf drukkers, verspreiders en koeriersters had men kunnen achterhalen, van wie drie uit het Tro^w-netwerk Rot- terdam-Gouda-Krimpenerwaard: Theo de Kool en koerierster Hannie Boekamp- Sierink van de stencilpost Stolwijkersluis, en Tankie Roelofs-Leppink, die vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel had gekoerierd voor de groep van Jan Smit. De Kool was echter overleden nog voor men hem had kunnen interviewen, maar de twee anderen hadden met nog zes oud-verspreiders wel naar Amsterdam kunnen komen voor de presentatie van de speciale bijlage. Bij hun binnenkomst waren ze als acht 'eersten van TrouvJ begroet met een indrukwekkende staande ovatie door de T/üz/iv-medewerkers van nu. Tijdens dat samenzijn had Eusman een dankwoord gesproken en was geëindigd met: 'Bij de laatste 7/wi/y-reünie in 1998 had ik nog acht van die schildjes, daarvan heb ik er toen nog zeven kunnen uitdelen. Het wa ren echt cadeautjes van Trouw, want de organisatie zat na de oorlog goed bij kas.' Al pratende had hij toen een klein doosje uit zijn zak gehaald. 'Eén exemplaar, dat nog geen bestemming had en nog steeds in mijn bezit is, het laatste, wil ik vandaag aan u, meneer Schoenen, als hoofdredacteur aanbieden. Als geheugensteun hoe de oprichters en medewerkers van het eerste uur van Trouwde vrijheid van menings uiting die wij nu hebben, hebben bevochten.' Gedenktekens met bijzondere ophanghaakjes Van de vele vragen die de plaquettes opriepen, kon er één helder worden beant woord. Dankzij de ophanghaakjes aan de plankjes weten we dat beide modellen zijn gemaakt in Schoonhoven. Want de haakjes zijn bijzondere haakjes. Aan de voorkant zijn ze glad, maar hun achterzijde is interessant bewerkt. Onder een teke ningetje met een gestileerde letter 'M' staat daar het woord MESKER ingestanst.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 11