1 76 In deze bedrijfssituatie kwamen in de loop van 1945, 1946 en 1947 de bestellingen van de LO- en Troz/pv-plaquettes binnen. Voor het kleine bedrijfje met toen slechts twaalf medewerkers zullen dit grote orders zijn geweest en het is begrijpelijk dat, me de gezien de schaarste aan materialen, de aflevering van de plaquettes gefaseerd heeft moeten plaatsvinden. Alleen al het verkrijgen van de vereiste materiaaltoewij zing was 'een zeer lange lijdensweg', zo schreef de LO, en dan moesten de grondstof fen ook nog ergens voorradig zijn en naar Schoonhoven getransporteerd worden. Volgens de heer Eusman zijn de 77üz/iv-schildjes in 1945 of 1946 uitgereikt. Dat zou kunnen betekenen dat aan de fabricage van de Tro^iv-plaquettes voorrang is gege ven en dat daardoor de LO-mensen zo lang hebben moeten wachten op hun ge denkteken. De laatste plaquette, op 27 april 2010 uitgereikt aan hoofdredacteur Schoonen van Trouw

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 14