Het logo van Mesker 77 Het valt op dat voor de vervaardiging van de plaquettes gebruik is gemaakt van een ambacht dat traditioneel in Schoonhoven werd uitgeoefend. Dat kan een gevolg zijn van het feit dat men na vijf jaar Duitse, vreemde overheersing zich weer extra be wust was geworden van het eigen Nederlandse culturele erfgoed. Gelukkig zijn en kele van de beschreven cadeautjes, want zo waren ze toch bedoeld, bewaard ge bleven. Het waren dankbetuigingen voor illegale activiteiten, onder andere in de Krimpenerwaard. Mensen van het verzet: bedankt! Het is zeer goed mogelijk dat vanuit de verzetsorganisaties het contact met de zil- verfabriek is gelegd door of via Van Ruller en Van der Matten. Zij hadden bij Trouw- Rotterdam met elkaar samengewerkt en waren als persmensen goed op de hoogte van de situatie in Schoonhoven, waar een verzetsgroep bij een overval in april 1944 de drukkers van de Schoonhovensche Courant gedwongen had een krant te druk ken met stukken over het verzet en die de volgende dag te verspreiden. Ook de correspondentie van Van der Matten met het Militair Gezag in Gouda over de slinkse wegen van die na 5 mei verboden Schoonhovensche Courant getuigt van kennis van de plaatselijke verhoudingen.18 De Zilverfabriek A. Mesker Zoon is in 1976 overgenomen en kort daarna failliet gegaan. Twee nog in leven zijnde dochters van IC. Voorsluijs herinneren zich de plaquettes nog vaag. Deze lagen volgens hen indertijd in een vitrinekast in het kantoor.17 17 Mondelinge informatie, verkregen van hun broer, de heer 1 Voorsluijs; februari 2010 18 's-Gravenhage, Nationaal Archief (NaHa) Dossier Militair Gezag in Zuid-Holland 1944-1947, toegang 3.09.34 inv.nr. 480

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 15