S JANS KERK tot GOUDA. ■j J BESCHRYVINGE, en uytlegginge der Konftrijckc GLASEN. Titelpagina van het boekje 79 Tot GOUDA Gcdruckt by Dirck Bockhovin, Boter-Marcktin de Nieuw Bocck-Druckery. i63r. Binnen de Groote en Heerlijcke Eertijds in’t Kort by een Vergaderd door de Heer THEO'DO'RJJS GÉ^A<H[DI HOff(pO?E^ Rentmeefter der [elver Kerk. En nu Wijd-loopiger in Rijm Uyt-gcbreyd door Dirk Vermy,GeadmitteerdSchool-houderterGoude. Vfioeckvcrkoopcr op dt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 17