/('ll c _r> 83 ltfe eeuwse aantekeningen voorin het gidsje uit de Librije Stempel van Christiaan Kramm in het gidsje uit de Librije 5 Meer over hem i.h.a. op: http://zoeken.nai.nl/CIS/persoon/1237 6 Henny van Dolder-de Wit, 'Met tekenstift, burijn en penseel: de prenten- en schilderijencol lectie van de St. Janskerk te Gouda', Gouda 1998; zie ook 'Gouda in druk' nr 3915. Zijn aantekening: 'Ditis op de auctie-Kramm (Utrecht 1875) gekocht voor f 10.-met onkosten fl 1.10.'bewijst dat het gidsje eerder in het bezit was van Christiaan Kramm (1797-1875), architect, kunstschilder en kunstverzamelaar.5 Hij lijkt het in 1848 in Culemborg te hebben gekocht voor ƒ8,- met de kosten. Deze Kramm publi ceerde ook zelf over de Goudse glazen.6 Attributen als passer en penselen op zijn stempel in het gidsje duiden op zijn werk als architect en kunstschilder. Geraadpleegde literatuur W.A. Zuijderhout-Hulst, Geschiedenis van de Goudse Librije gedurende het ver blijf in de St. Janskerk, Meppel (1976) J.W.E. Klein, 400 jaar Goudse Librije, Gouda (1994) f- ,(Le F*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 21