1 Jubileummiddag, 2 november -3 84 Op 2 november vierde de stichting Vrienden van Ar chief en Librije (SVAL) haar 30-jarig bestaan in de ruimte onder het orgel van de Sint Janskerk. Een uit leg van de glazen uit 1681 werd heruitgegeven om dit heuglijke feit te vieren. Daphne Bergman nam als voorzitter van het bestuur van het streekarchief het eerste exemplaar in ont vangst en hoopte op de volgende 30 jaar steun. Het boekje is voor €5 ver krijgbaar in de kerk en op het streekarchief. (Zie in dit nummer de bijdrage van Henny van Dolder, die op de jubileummiddag bij enkele glazen uitleg gaf én rijmwerk uit het gidsje voorlas.) Met o.afacsimiie-uitgave van "Beschryvinge, uytlegginge der Konstrijcke Glazen, Binnen de Groote en heerlijke St. Janskerk tot Gouda"(1681) _rz Als voorbeeld van re- I cente activiteiten toon- I de Michael Lucassen van het streekarchief I op kosten van de I stichting gerestaureer- I de werken en stukken, I deels ook de Sint Jan betreffend. Secretaris I Jan Zuurmond (I.) van I het college van kerk- I rentmeesters sprak I waarderende woorden over de samenwerking I met het streekarchief en de stichting. Als het Gouwedepot klaar is heeft Hervormd Gouda nog meer archief te deponeren, zo zei hij ook.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 22