|s Mededelingen 86 Kerstkaart van en voor GOS Bekijk in de hal van het streekarchief een originele gedruk te bijbel uit 1515 (Sanctus Hieronymus: biblia cum con- cordantiis veteris et novi testamenti et sacrorum canonum, Neurenberg: Anthonius Koberger, 1515). De werkgroep Gouda op Schrift (GOS) heeft van een van de houtsnedes prachtige kerstkaarten laten drukken. U kunt deze kaarten kopen bij de balie voor €1 per stuk (5 voor €4,50). De op brengst hiervan zal besteed worden aan de werkzaamhe den van GOS. Excursie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Op 19 oktober nam een twintigtal donateurs deel aan een boeiende excursie naar het archief van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te Rotterdam. In de archiefkluis zag men ook de deur uit 1698 van de archiefkast van de ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk met groot het wapen van Gouda als eigenaar daarvan erop geschilderd. Het opzetstuk met het wapen van Nieuwerkerk leek te ontbreken, maar de relatief nieuwe (deeltijd-)archivaris Gert Koese kon na kennis name van een complete foto van Mieke den Boer de SVAL-voorzitter mailen dat dat het bijbehorende wapen in een kast lag! De foto is al afgebeeld in De Schatkamer 1987-4, p. 60. Overigens heeft het hoogheemraadschap veel ook digitaal beschik baar: http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/over_hhsk/historie. Inleverdatum Tiende Walvisprijs Om het onderzoek naar de geschiedenis van Gouda en de regio te stimuleren stelde de SVAL de Walvisprijs in. Deze prijs bestaat uit een oorkonde en €500,- en wordt elke twee jaar uitgeloofd voor een oorspronkelijke (niet eerder gepubliceerde) histo rische studie of verhandeling over het werkgebied (5.000-10.000 woorden). De in leverdatum voor de tiende Walvisprijs is 31 december 2012. De prijs is genoemd naar de eerste geschiedschrijver van Gouda, pastoor Ignatius Walvis (1653-1714). Zie www.groenehartarchieven.nl. Boek 'Joods Gouda' In oktober besloot het stichtingsbestuur om een financiële bijdrage te geven aan de stichting Morasha te Amstelveen voor het komende boek 'Joods Gouda' van Tom Verwaaijen uit Engelen. Dit zal in het boek worden vermeld. De verkoopprijs zal w.s. €24,90 worden en de stichting hoopt op veel afname, in dit geval ook een erezaak! Stichtingshistorie ook in boek Voor het op 19 november in Delft te presenteren boek 'Dan doen we het zelf. Cul tuurhistorisch initiatief in Zuid-Holland' van Erfgoedhuis ZH (€10) schreef voorzitter Adri den Boer een historie van de jubilerende SVAL (en citeerde er al uit op 2 no vember).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 24