87 Uit de regio 30 oktober 2012: Officiële onthulling van het schilderij door interim-burgemeester Mans van Gouda, die ooit in Enschede gelogeerd heeft in het landhuis waar dit schilderij bij de familie Van Heek hing 'Rood, geel en groen. Het aardewerk van de pottenbakkers van Gouda (1570-1940)' Bij de tentoonstelling 'Rood, geel en groen', nog te zien t/m 27 januari 2013, ver scheen de publicatie 'De pottenbakkers van Gouda (1570-1940) en hun betekenis voor de Nederlandse keramiek' (Primavera Pers). Dit boek is verkrijgbaar in de mu- seumwinkel voor €39,50. www. museumgouda. n!) Museum Gouda kocht 'Stadhuis van Bosboom' Museum Gouda heeft op de veiling van Christie's in Amsterdam een werk van Jo hannes Bosboom (1817-1891) aangekocht. Het is het tweede werk van Bosboom dat Museum Gouda nu bezit. Het schilderij stelt het Stadhuis van Gouda voor, in de avondzon. Het schilderij is eenmaal geëxposeerd geweest in het Rijksmuseum Twente (1946), maar is verder voor het grote publiek nooit te zien geweest. Bos boom heeft het Goudse Stadhuis liefdevol neergezet op de Markt; een paar inwo ners en handelaren zijn op de voorgrond te zien. "Zodra het schilderij in Gouda arri veert, zullen we het laten zien in zaal 5", aldus directeur Gerard de Kleijn. "Het werk past helemaal in onze stadscollectie. Bosboom heeft niet naar de feiten geschilderd, maar het Stadhuis geschilderd zoals hij het zich herinnerde. Het Stadhuis oogt daarom nog feeërieker dan het al is. Ik vermoed dat de Gouwenaren blij zijn met deze aanwinst." (www.museumgouda.nl, okt. 2012)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 25