INHOUD Verzetsmedewerkers: bedankt! Corrie de Kooi-Verhoog 65 Gidsje voor de Goudse Glazen uit 1681 weer actueel Henny van Dolder-de Wit 78 Jubileummiddag, 2 november 84 Mededelingen 86 Uit de regio 87 88

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 26