Aanwijzingen voor de kopij De regels voor de kopij volgen over het algemeen P. de Buck, Zoeken en schrij ven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Haarlem 1982). Hiervan is een exemplaar aanwezig in de open opstelling van de bibliotheek van het streekarchief. De kopij kan alleen digitaal aangeleverd worden: Word-bestand op cd- rom, of verzenden per e-mail naar j.w.klein@groenehartarchieven.nl. Afbeeldingen dienen zo veel mogelijk door de auteur bijgeleverd te wor den (jpg/tif, 300 dpi). De ingezonden kopij dient als definitieve tekst. Wijziging van de tekst kan de auteurs in rekening worden gebracht. De naam "De Schatkamer" is ontleend aan de titel van een hand schrift van ca 1800, dat berust op het Streekarchief Midden- Holland in de collectie Kemper. Dit anonieme handschrift bevat honderden uittreksels en passages uit archivalia met betrekking tot Gouda en de directe omgeving. De titelpagina van dit hand schrift bestaat uit een gewassen pentekening; een detail hiervan is achterop het omslag van dit tijdschrift afgebeeld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 27