De Rank, nu Park Dijk, collectie auteur 66 Geraadpleegde literatuur Kees Bosma, De Frans Lafeberschool. Ontstaan en ontwikkeling van de oudste school voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Gouda van 1928 tot 1978, in: De Schatkamer, 1995, nr. 1, p. 12-24 Geraadpleegde bronnen Gemeentearchief Gouda bij SAMH 1. Analytische Verslagen van het verhandelde in de Gemeenteraad van Gouda, 1951, 1956, 1969 en 1978 2. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten; Ver. v. chr. B.L.O., schoolgebouwen en terreinen, 1951 t/m 1975; dossiernummer 1.851.24B.06.1 3. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten; Ver. v. chr. B.L.O., alg. dossier, 1952 t/m 1972; dossiernummer 1.851.243B 4. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten; Ver. v. chr. B.L.O.; schoolgebouwen en terreinen, 1951 t/m 1975; dossiernummer 1.851.2436,06.1 5. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten; Ver. v. chr. B.L.O., kosten le inrichting voorm. school 6 aaan de Keizerstraat, 1951 t/m 1957; dossiernummer 1.851.243B,06.1 6. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten; Ver. v. chr. B.L.O., alg. dossier, 1960 t/m 1975 (sub. v.d. avondverzorging voor oudleerlingen); dossiernummer 1.851.243B,07.2 7. Buitengewoon basisonderwijs; Chr. L.O.M.-school De Rank; bouw, alsmede eerste inrichting, 1968 t/m 1975; dossiernummer 1.851.24B,06 *§**3fe «ml

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 32