Uit de regio Mededelingen 67 LIBRIJE EN www.historischtijdschriftkrimpenerwaard.nl... ..is de website waarop in oktober 2017 het gelijknamige tijdschrift digitaal herstartte met de 40ste jaargang. De 39ste jaargang in 2015 was de laatste analoge editie. Zie voor meer de website. Gouda op schrift (GOS) Zie www.goudaopschrift.nl met de nieuwe GOSSY van november 2017. Uit de Adviescommissie SAMH De private SVAL participeert met twee bestuursleden in de publieke Adviescommis sie van het streekarchief. De notulen daarvan komen na vaststelling snel op www.samh.nl/over-ons. (Hetzelfde geldt voor die van het Algemeen Bestuur.) 35-jarige jubileumviering 29 september 2017 geslaagd De Erasmuslezing van prof.dr. Koen Goudriaan staat in dit nummer. Ook de lezin gen van Joyce Pennings (Het Utrechts Archief), Gijsbert van Ton (Vriendenstichting Regionaal Archief Rivierenland), Tom Kuipers (Gemeente-archief Alphen aan den Rijn) en Jan Willem Klein (SVAL) waren interessant. Tot slot was er een paneldis cussie over de diverse toekomsten van Vriendenstichtingen. Zoals reeds aangekon- digd in nummer 2017-2 vond overhandiging plaats van de kaasaffiche uit Stolwij- kersluis. Bovendien werd één van de vier gerestaureerde delen van Weinmans Cruydt-boek overhandigd. (De SVAL betaalde hiervan 25%. De overhandiging van de kaasaffiche aan drie leden van het AB van het streekarchief. V.i.n.r. Daphne Bergman (wethouder Gouda), Roei Cazemier (burgemeester Krimpener- waard), Daan de Haas (wethouder Zuidpias) en Adri den Boer (voorzitter SVAL). STICHTING VRIENDEN VA N ARCHIEF I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 33