Geïnteresseerde aanwezigen 68 Tevredenheid na overhandiging van een Cruydt-boekdeei met gerestaureerde band I a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 34