70 Toekomstige veranderingen in 2018 Het Beleidsplan 2014-2020 zal tijdig worden herzien. Vanwege de in 2018 weer gestegen portokosten, de BTW-verhoging en de terug loop van het aantal donateurs en abonnementen heeft het stichtingsbestuur beslo ten om in 2018 met de drie Schatkameredities te stoppen. Overwogen wordt om over te gaan op één jaarboekje met minstens bijdragen over aangekochte of - als SAMH dat vraagt - gerestaureerde objecten plus de eventueel te ontvangen artike len zoals er nu in het tijdschrift staan. Voor actualiteiten zal worden meegelift met de e-nieuwsbrief van het streekarchief. U dient u - zo nog nodig - daarvoor zelf op te geven op: http://samh.nl/contact/. Voor GOS blijft er GOSSY verschijnen. (Pro memorie: in de statuten komt de hele uitgave niet voor. Pas sinds 1986 geeft de stichting, zelf dus van 1982, De Schatkamer uit, en aanvankelijk was dat in co productie met het archief.) Wilt u overigens (nogmaals?) in uw kennissenkring proberen om nieuwe donateurs voor de stichting te werven? Het is zeker gewenst voor draagvlak en continuïteit! Het doel van de stichting blijft: ondersteuning van het Streekarchief Midden-Holland in 'materiële en immateriële zin'. Paneldiscussie over toekomst van de diverse Vriendenstichtingen, v.i.n.r.: Adri den Boer voorzitter SVALJoyce Pennings (Contactpersoon Het Utrechts Archief voor Vriendenstichting) en Gijsbert van Ton (voorzitter Vriendenstichting Regionaal Ar chief Rivierenland) - foto's Gert Jan Jansen en Thea van Wordragen paneld|SCU5S ^^tezze^^kleinscr5"fvert v,irnd<’os,lcM'n8 ,„/everbind'r'P>er HoeZ'e nrneti^cldent hnliaheit ^ven donateurs an we werven (bij keu/e J H°'ea eeen netwerk opbouwen de vertegenwoordigt de vrien erschil tussen een vriend e r Wat gaan we doen (2): projecten of eveneme

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 36