Goudsche Courant 1897 NB: In memoriam Suzanna van der Mark-Hoevers 71 Digitaliseren restant microfiches van kranten In 2014 liet de stichting voor SAMH de Goudsche Couranten de Schoonhovensche Courant digitaliseren, haar grootste uitgave ooit! Het hosten (beschikbaar stellen) van die ca 7 Tb op internet door SAMH vond in 2015 plaats. Bij controle van die kranten is geïnventariseerd welke kleine periodes destijds niet gescand zijn. (Dat kwam omdat de microfiches van deze periodes slechts in enkelvoud waren ge maakt. De enkelvoudige zijn toen niet meegegaan naar het scanbedrijf.) De stichting liet nu voor €943 voor SAMH 35 nog resterende kranten-microfiches met 60 beeldjes digitaliseren. Het gaat dus om 2100 beeldjes! De stichting ver trouwt erop het publiek een dienst te hebben bewezen met deze aanvulling. Boven dien zijn De Vrije Persen Groot Gouda nu gedigitaliseerd! Het gaat om: 1897 fiche 2: 20 januari tot en met 8 februari 1897 1956 fiche 30: 30 juni tot en met 7 juli 1956 De Vrije Pers 13 fiches oktober 1944 tot en met augustus 1945 Groot Gouda 17 fiches 13 augustus 1945 t/m 22 juni 1946 Schoonhovensche courant 1871 fiche 2: 9 april tot en met 22 juni 1871 1918 fiche 1: 1 januari tot en met 1 maart 1918 1937 fiche 17: 30 juli tot en met 9 augustus 1937 Drs Suzanna van der Mark-Hoevers (Zeist 1930-Oostmarsum 2017) is op 13 september overleden. In 1991 nam zij afscheid van het stichtingsbe stuur. Zij publiceerde ook nadien nog in De Schatkamer. Wij wensen de nabestaanden sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Het bestuur De jaargangen 1946-1948 van de Goudsche Courant\/o\qen nog. Zie voor De Vrije Pers. Corrie de Kool-Verhoog, 'Tonny Gouda', een heer van Trouw in de Krimpenerwaard, m.n. de bijlage, in: De Schatkamer 2013-2. M J. van Dam, Gouda in de Tweede Wereldoorlog, Delft 1995, p. 260: Begin augustus [1945] verscheen De Vrije Pers voor het laatst. Omdat de Goudsche Courant als 'gelijkgeschakelde' krant direct na de bevrijding een verschijningsverbod was opgelegd (tot eind april 1946), werd een nieuw dagblad in het leven geroepen, namelijk Groot Gouda, waarvan het laatste nummer verscheen op 22 juni 1946. Ook laten digitaliseren van Hollands Midden en Het Nieuws over de periode in 1945 dat deze verschenen op de door het Militair Gezag gevorderde per sen van de Schoonhovensche Courant is voor de SVAL bespreekbaar. Zie: Adri den Boer, 'Hollands Midden', een kortstondig regioblad uit 1945, in: De Schatkamer 1997-2 (De eerste reguliere Schoonhovensche Courant verscheen weer op 11 september 1946.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 37