INHOUD Voorwoord Erasmiana 37 38 44 51 58 Uit de regio 67 Mededelingen 67 72 Kopiist B van de Goudse Erasmianahandschriften geïdentificeerd Jan Willem Klein Ontstaansgeschiedenis van het protestants-christelijk Buitengewoon Lager Onderwijs in Gouda C. Bosma Erasmus en Gouda: een vluchtige relatie Koen Goudriaan Erasmus' herkomst en jeugd. Enkele kanttekeningen bij een recente vondst WH Arts

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 38