De naam "De Schatkamer" is ontleend aan de titel van een hand schrift van ca 1800, dat berust op het Streekarchief Midden- Holland in de collectie Kemper. Dit anonieme handschrift bevat honderden uittreksels en passages uit archivalia met betrekking tot Gouda en de directe omgeving. De titelpagina van dit hand schrift bestaat uit een gewassen pentekening; een detail hiervan is achterop het omslag van dit tijdschrift afgebeeld. Aanwijzingen voor de kopij De regels voor de kopij volgen over het algemeen P. de Buck, Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Haarlem 1982). Hiervan is een exemplaar aanwezig in de open opstelling van de bibliotheek van het streekarchief. De kopij kan alleen digitaal aangeleverd worden: Word-bestand (platte tekst, zonder paginanummers e.d.) op cd-rom, of verzenden per e-mail naar theavanwordragen@gmail.com. Afbeeldingen dienen zoveel mogelijk door de auteur (apart) bijgeleverd te worden (jpg/tif, 300 dpi). Eén pagina kan circa 500 woorden tekst bevatten; 10.000 woorden (incl. noten etc.) geldt als maximale lengte voor een artikel. Auteurs zij bekend dat artikelen als Schatkamerinhoud op internet komen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 39