Desiderius Erasmus 1466 1470-1476 1477-1483 1487-1493 1495-1499 1511 1516 1524 1536 42 Tussen de vader van Jan de Backer en Erasmus bestond een oude vriendschap, die terugging naar de tijd dat ze thuis (domi) samen op school zaten om te leren lezen en schijven. Dat 'thuis' moet op Woerden slaan: daar, en niet in Gouda, is Erasmus dus zijn schoolcarrière begonnen. Verder lijkt het erop dat Gerardus Elye - met zijn gezin, zeg ik er maar bij - pas in 1476 in Gouda is terechtgekomen, door toedoen van Craenleyde. De claim van Gouda op Erasmus' verwekking en/of geboorte wordt er uiteraard niet eenvoudiger op. U ziet hier de jaartallen, aangebracht op de muur van de Erasmuszaal in het Museum Gouda. Dit lijkt nu toch niet meer houdbaar. Maar ten slotte het goede nieuws voor Gouda. De juistheid van die mededeling in het Librije-handschrift, parente vicinae civitatis Goudanae parocho natus, is vaak betwijfeld. Maar als we de precisering aanbrengen dat Gerardus Elye geen pastoor van Gouda is geweest, maar vice-pastoor, en dat dit zeven jaar na Erasmus' ge boorte was, dan blijkt de mededeling toch te kloppen. Verwekt in Gouda, geboren in Rotterdam Parochieschool Gouda Deventer Klooster Stein bij Gouda Parijs Lof der Zotheid Novum Instrumentum Over de vrije wil Sterft in Bazel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 8