Bronnen: Gouda, Streekarchief Midden-Holland, Librije hs. 924 fol. 36r-39r Het Utrechts Archief, Oudmunster inv. 1738-1 Literatuur: R. Fruin, 'Erasmiana' in: Verspreide Geschriften VIII (Den Haag 1903) 255-287 43 J.W.E. Klein, 'Once more the manuscripts of Stein monastery and the copyists of the Erasmiana manuscripts', Quaerendo 24 (1994) 39-46 Jan Willem Klein m.m.v. Rijcklof Hofman, 'De notitie over Erasmus', Tidinge van die GoudeTAA (2006) [Themanummer Erasmus en Gouda] 161-166 P. Fredericq, Corpus Documentorum Inquisitionis Haereticae Pravitatis IV (Gent 1901) nr. 378: levensbeschrijving van Jan de Bakker door zijn kerkergenoot Willem Gnapheus G. Avarucci, 'Due codici scritti da 'Gerardus Helye' padre di Erasmo', Italia medioe- va/e e umanistica 26 (1983) 215-255 Erasmus, Compendium Vitae, e.d. P.S. Allen, Opus epistolarum (Oxford 1906) 46- 52. Vertaling in Collected Works of Erasmus VJ (Toronto 1977) 400w R.R. Post, 'Geboortejaar en opleiding van Erasmus', Mededelingen Kon. Ned. Akade- mie van Wetenschappen afd. Letterkunde n.r. deel 16 (Amsterdam 1953) 327-348 J.W.E. Klein, 'New light on the Gouda Erasmiana manuscripts', Quaerendo 18 (1988) 87-95 Jan Kuys, Kerkeiijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen 2004) H. Vredeveld, 'The Ages of Erasmus and the Year of his Birth', Renaissance Quarter ly 46 (1993) 754-809

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 9