JANUARI KOOPJES!' Bezoek het zaalvoetbal-tournooi aanbiedingen onQejan Builenimse liidschrillen N. de Boom Van der Sluys a. administratieve medewerker/ster b. administratieve medewerker (vrouwel.) SATON EEN JONGEMAN KANTOORBEDIENDE DEMONSTRATIEAVOND in het verenigingsgebouw Stationsstraat. TIJDELIJKE HULP bij het schoohhouden van onze kantoorruimte. MANNELIJK PERSONEEL voor diverse afdelingen; JONGSTE BEDIENDE EEN ACTIEVE BEZORGER(STER) voor een vaste bezorgwijk. Hoge provisie, rijwielgeld. EEN ERVAREN STENOTYPISTE J. TER MEULEN - GOUDA 1 net winkelmeisje Asscheman’s machinale houtbewerkers en aankomende machinale houtbewerkers VROUWELIJK PERSONEEL TYPISTE AGENT/BEZORGERS WERKSTER CHAUFFEUR Personeel gevraagd sportpagina zie VOOR uw M0DE5CHIIFN Mar grieten heerlijk bros sprits koekje Versluis Meubelfabriek Van Mullem’s NV Auto-industrie Verheul Gemeente Waddinxveen Coöperatieve Veiling Gouda en Omstreken Flanellen lakens Gratis toegang en consumpties Dekens NV Auto-industrie Verheul Bedspreien Maandag 1 februari 1965: Weegiverktuigenfabr. PRIOR Haagsche Courant Boekhandel „VELDWIJK” woninginrichting Wolvlok matrassen Terlenka venstervallen „De Telegraaf” J. van den Berg Zn Waddinxveen N.V. Fa C. P. Broer - Waddinxveen Tafelkleden Over gordijnstoffen Advocaat Rijke sortering BONBON DOZEN groot en klein Weekblad voor Waddinxveen - 7 januari 1965 T.V. SLIPPERS f 0,95 DAMES PANTOFFELS 36 42 TEL: 2384 r HEREN EN JONGENS HOGE SCHOENEN KERKWEG 9 HOUDT DEZE AVOND VRIJ Voor HUIDVERZORGING EN COSMETICA MD RFj IIK telefoon 2409, Henegouwerweg 21 UUll ULLUII Wij zien U naar de ogen! Truffels Mosc. Koeken gevuld met slagroom en bestoven 9 5 ct per 100 gram hl I STOPPAGE-INRICHTING Dorpsstraat 49, telefoon 3252, W'veen PASSAGE 145 zoekt: TEVENS GEVRAAGD: hoog model I 3,95 EHBR PARTIJ-AANBIEDING ANTI-RHEUMA Voor ons hoofdkantoor aan de Henegouwerweg 127 te Gouda (post Waddinxveen) zoeken wij: Wij bieden een verantwoordelijke en afwisselende werkkring. Vereist wordt: tenminste MULO-opleiding steno Nederlands steno Engels. Minimum-leef tijd: 23 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan boven genoemd adres. FABRIEK VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN Kerkweg 117, Postbus 35 GEVRAAGD voor onze besteldienst: (in Den Haag) LEVENSMIDDELENBEDRIJF Dorpsstraat 104 Waddinxveen GOUDA Verzetslaan 214, tel. 7005 wenst cliënten, vrienden, en kennissen een voor spoedig 1965 Een zeer speciale aanbieding handweef- tafelkleden. Diverse dessins en kleuren. Normale prijs 13.90. Zaterdagprijs 9.98 19.90 25.50 vraagt: voor de afdeling Boekhouding en Loonadministratie. voor de voorraad-administratie. leeftijd tot 22 jaar. bij voorkeur Mulo-opleiding. Schriftelijke sollicitaties te richten aan afdeling Personeelszaken, Henegouwerweg 127, Gouda- post Waddinxveen. Persoonlijke aanmelding aan bovenstaand adres, dagelijks van 9 tot 17 uur. De heer en mevrouw BLOM-VAN DILLEN zeggen hartelijk dank voor de goede wensen bij de jaarwisseling ontvangen en bieden wederkerig hun beste wensen aan. De heer en mevrouw DE GEUS-BIKKER danken u voor de ontvan gen nieuwjaarswensen en wensen u wederkerig een gezegend en voorspoedig 1965. Prima zijden gestikte dekens, gevuld met zuivere dekenwatten met prachtige sier- stiksels bewerkt. Kleuren goud-geel, terra blauw en groen. 1- persoons 140 x 200 17.50 2- persoons 160 x 21021.50 Grote maat 2-persoons 180 x 215 24.50 Zeer speciale aanbieding chenille spreien, rijk bewerkt met vol chenille, goedge- de zaak met de buitenklok Bezit van rijbewijs vereist. Aanmelden: (mannelijk of vrouwelijk) voor loon- en orderadministratie. Sollicitaties te richten aan het adres: Henegouwerweg 46, Waddinxveen, telefoon 3244 vraagt voor haar nieuwe bedrijf: ook voor enkele dagen per week. TEVENS: Voor spoedige indiensttreding gevraagd: (mannelijk) voor kantoorwerkzaamheden. Sollicitaties te richten aan: Zuidkade 122, Boskoop, tel. 01727 - 3210 vraagt voor Waddinxveen: Dagelijks aanmelden aan het kantoor te Zoeter - meer, Stationsstraat la of telefonisch onder nr. 01790-4133 of brieven aan Boekhandel Veldwijk, Passage. die mettertijd onze sekretaresse kan opvolgen. GEVRAAGD: VRAAGT: Aanmelden kantoor NOORDKADE 40a, Waddinxveen telefoon 01828-2358 De heer en mevrouw SCHUTTE-HASPELS zeggen hartelijk dank voor de ontvangen gelukwensen Wederkerig een voorspoe dig en gelukkig 1965 toe gewenst. keurd door de Ned. vereniging van Huis vrouwen. 1- persoons 2- persoons voor het inpakken en export-klaarmaken van groenten en fruit. Gehuwde vrouwen komen in aanmerking; eventueel voor halve dagen. Voor vervoer naar de veiling kan worden gezorgd. Inlichtingen: maandagavond 11 januari na 7.30 uur in Café-Restaurant „De Unie”, Kerkweg, Waddinxveen. De heer en mevrouw WARNAAR danken hartelijk voor alle goede wensen ter gelegen heid van de jaarwisseling ontvangen en wensen al len wederkerig Gods zegen toe voor het nieuwe jaar. Een kleine partij met prima zuivere wol vlokken gevulde matrassen (met heel kleine foutjes) 1-persoons 80 x 190; nor male prijs 24.90; Zaterdagprijs 19.80 ZELFBEDIENING Konin. Wilhelminaplein 1 Telefoon 2276 Bij de dienst Openbare Werken en -Bedrijven te Waddinxveen kan geplaatst worden een tijdeljjke Het bezit van het diploma M.U.L.O. strekt tot aan beveling. Salaris na 21 jarige leeftijd 253,tot 373,per maand, exclusief compensatie A.O.W., huurcompensatie en 4% vakantietoelage. De nacal culatie trend 1964 en de verhoging per 1 januari 1965 zijn in genoemde bedragen niet begrepen. Bij leeftijd beneden 21 jaar salaris nader overeen te komen. Sollicitaties in te zenden binnen 8 dagen na het ver schijnen van dit blad aan de administrateur van Open bare Werken en -Bedrijven, Henegouwerweg 43 te Waddinxveen. De heer en mevrouw ALKEMA-BOTH zeggen met wederkerige gelukwens, hartelijk dank voor de ontvangen nieuw jaarswensen. De heer en mevrouw HELLEMAN-NICOLAI zeggen U hartelijk dank voor de wensen bij de jaar wisseling ontvangen en bieden wederkerig ook hun beste wensen aan. vraagt voor Waddinxveen: Goede verdiensten. Zeer geschikt voor groot gezin. Inlichtingen: vrijdagavond 8 januari a.s. tussen 7 en 8 uur Frederik Hendriklaan 29 Een voorspoedig 1965 Tevens onze dank voor de ontvangen goede wénsen. De heer en mevrouw GAYKEMA-VAN ELK van Mecklenburg Schwe- rinlaan 29, Waddinxveen. wol gevoerd van 39-46 f 14,90 inderdaad I En dan leveren wij de meest juiste bril, waardoor U een maximum aan gezichtsscherpte bereikt. H. P. VISSER (verloskundige) bedankt hierbij iedereen, voor de ontvangen Kerst en Nieuwjaarsgroeten, en biedt U wederkerig haar beste wensen voor 1965 aan. Mevrouw F. J. Boonstoppel-Broer Jan Dorrekenskade 24 vraagt: voor enkele ochtenden per week. TE KOOP: z.g.a.n. beklede rotanwieg J. Mendel, Ringvaartsingel 42, Waddinxveen. Voor direkt gevraagd op lichte bestelwagen een voor het bezorgen van onze grondstoffen bij de bak kerij. In het bezit van rijbewijs B en C. Alleen schriftelijke aanmeldingen worden gaarne ingewacht bij: Wit-blok en streepdessins, tegen extra lage prijzen: Streep- en blokdessins 1- persoons 150 x 220 725; Blokdessins: 2- persoons 170 x 230 8.25; Hagelwitte la kens 1-persoons 150 x 240 6.50. Mooie terlenka boordvallen kant en klaar gezoomd. Nu extra voordelig. 35 cm hoog. Per meter1.35 Prachtige franse streepdamasten in diver se fraaie kleuren. 120 cm breed. Zaterdagprijs: per meter425 COUPONS VITRAGE EN OVERGORDUN- STOFFEN NU ENORM VOORDELIG Voor onze meubelen, bedden, tapijten en vaste vloerbedekking kunt u gebruik maken van onze voordelige CREDIET-SERVICE. Betaling is dan mogëlijk in 6, 12 en 18 maanden. Levering van: wasmachines - centrifuges - combinaties - wasauto maten. Rechtstreeks van de fabriek - iets bescha digd aan de buitenkant. Gloednieuw en volledige garantie tegen zeer gere duceerde prijzen. DEPOT A. OOMKENS Meidoornstraat 8 KLEIWEG 25a GOUDA TELEFOON (01820)-2679 MeubeltoonkamersKLEIWEG 43 De heer en mevrouw HEMMINGA- TEN HARMSEN VAN DER BEEK zeggen met wederkerige heilwens dank voor de bij de jaarwisseling ontvangen gelukwensen. De heer en mevrouw VAN DER LINDE- LAMMENS zeggen hartelijk dank voor de goede wensen bij de jaarwisseling ontvangen en bieden wederkerig hun beste wensen aan. met poedersuiker HEERLIJK PASSAGE 135 TELEFOON 2818 iets aparts uit eigen bakkerij NU voor slechts Januari aanbieding no. 3 Januari aanbieding no. 1 Januari aanbieding no. 2 Ringers - Droste - Lindt, enz. Doosje eigen fabrikaat Bonbons f 2 38

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 5