Opening WEE «RECLAME VOOR WARMTE ZONDER A. Ooms GRENZEN 8IVOLI Eén groot warenhuis A. Ooms II ii vnevt ecfcb wtnkeVte*/ Ria v. d. Vloed Heerlijk eten Wij starten het nieuwe jaar met zeer lage prijzen SALON MODERN is dat vertrouwen Laat straks BEHANGEN Hogendoorn Meubelreparatie laat uw meubelen eens opknappen, SPUITEN, BEITSEN en POLI TOEREN, LIJMEN enz. DS. C. VAN DEN BOSCH EERSTE WADDINXVEENSE AUTO RIJSCHOOL W.A.R. WEER KOOPJES BIJ CHRIS IN HET NIEUWE JAAR Firma J. VAN TRIET ZN. Noordkade 87 Kon. Wilhelminaplein 15 Telefoon 2376 Telefoon 3290 Esso Infrarol Benegas Banketbakkerij - Kokerij Confectie - Herenmode Radio en Televisie Loonstaten Ordners Woninginrichting Foto- en Filmbenodigdheden SS De SPAR’ Kruidenier-Slagerij 1 De W.A.R wenst u een voorspoedig 1965! VERGADERING van de Chr. Boeren- en Tuindersbond op 14 januari 1965 ook uw poelier ten volle waard Automobiel- en Garagebedrijf Slagerij W. S. 2,00 per 500 gram 2.75 per 500 gram 1,85 per 500 gram C. HOOGfflOORN Jr. ”DE PIONIER” ..Reist u ook incognito pi Weekblad voor Waddinxveen - 7 januari 1965 Pagina 6 U bent van harte welkom. en service O OLIEHANDEL Noordeinde 29 WADDINXVEEN Braadkuikens Braadstukken i qioioiQioiójn» RENAULT 350 Ter gelegenheid van deze opening zal een grote Renault show 1 965 modellen worden gehouden op: zaterdag 9 jan. van 19.00-22.00 uur zondag 10 jan. van 10.00-22.00 uur maandag 11 jan. van 10.00-22.00 uur opent op zaterdag 9 januari om 15.00 uur zijn automobielbedrijf. Soepkippen Soeppoulet 3 Joubertstraat 34, Gouda, Tel. 01820-4266 Pruissen G. LEEFLANG VOOR UW 1.75 per 500 gram Automobiel- en Garagebedrijf I>. VAN WIJK M RENAULTNEDERLAND N.V. WIBAUTSTRAAT 224 i AMSTERDAM Van G. MOLENAAR E. MOLENAAR- DULLEMEYER 500 gram DOORR. RUNDERLAPPEN 59 cent 69 cent 59 cent 59 cent 98 cent Receptie van 15.30-18.00 uur a urnen 95 per kilo 1 Telefoon 2903 Onderweg 32 JACOB CATSLAAN 20 - TELEFOON 3148 vti S3 195 250 275 270 Justus van Effenlaan 25 telef. aangevr. 11-8-6 voor 3 voor (Vrijdags aanwezig op de weekmarkt). Platteweg 44 - REEUWIJK telefoon (01820) 4349 Leverancier van alle Tel. 01727-2147 ziekenfondsen. OPTIEK Zijde 4, Boskoop Gediplomeerd SCHOONHEIDS SPECIALISTE PEDICURE EN MANICURE Telef. 2097 3 kilo JONATHANS 3 kilo GOUDREINETTEN 2J kilo GOLDENLIESJES Pracht WITLOF SPRUITEN 13 MANDARIJNEN SINAASAPPELEN Pracht SLA Vrijdag bij aankoop van 2.50 10 SINAASAPPELEN Zojuist ontvangen: pracht BLOEMKOOL p. st. I 1 JONGE HAANTJES BRAADKUIKENS SOEPKIP POULET Zuidkade 21 Telefoon 2034 69 cent IJssellaan 84, Gouda telefoon 4015 Prima kwaliteit van eigen bedrijf Telefonische bestellingen worden thuisbezorgd maar bespreek het.NU 1 SCHILDERSBEDRIJF Amalia van Solmsstraat 31 telefoon 2520 RENAULT Prunusstraat 15 - tel. 3009 werkplaats Noordkade 201 SPREKER: Hervormd Predikant te Gorinchem welke een rede zal houden getiteld: WE VERWACHTEN BEHALVE ONZE LEDEN VEEL GEESTVERWANTEN EN BELANGSTELLENDEN Aanvang 7.30 uur in het verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. NA DE PAUZE HUISHOUDELIJKE ZAKEN. ïi Wij blijven het als een voortdurende plicht zien de cliënt te wijzen op het grote belang van een in elk opzicht moderne haarverzorging. Wij vragen daarvoor uw aandacht en vertrou wen. 0.55 0.65 CHRIS - de marktkoopman Bloemenmagazijn Kerkweg 7 Ook in het nieuwe jaar geeft de u weer les in geheel nieuw materiaal OPEL RECORD - OPEL KADETT - VOLKSWAGEN DAF - VRACHTAUTO - SCOOTER. Onze theorieles wordt verzorgd door een oud politie ambtenaar. Tevens het bureau voor de verlenging van uw rijbewijs. (Telefoon 2519) A. LAGROUW, Zuidkade 51 B. LAGROUW, Roemer Visserstraat 22 Looft den Here mijne ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Ps. 103 2. 1910 1965 Soli Deo Gloria Zo de Here wil en zij leven hopen onze ge liefde ouders, groet en overgrootouders op D.V. 19 januari a.s. de dag te her denken dat zij 55 jaar in de echt verbonden zijn. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven is de wens van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Gelegenheid tot feli citeren: op woensdag 20 januari a.s., des nam. van 3 tot 5 uur in het Herv. Wijkge- bouw aan de Esdoorn laan, Waddinxveen. REPARATIES KUNSTGEBITTEN sneller, beter en goedkoper L. DE WAAL Dorpsstr. 64, Waddinxveen STEEDS VOORRADIG DE NIEUWSTE STALEN EN STOFFEN Dames- en Herenkleermakerij Kunststoppage-inricht. 500 gram BRUINE BONEN maar slechts 0.59 bij aankoop van 2‘/s kilo Literpot APPELMOES 2 pak HONIG VERMICELLI van 82 ct voor Fles ATLANDER APPELSAP 250 gr. CHOCOLADE HAGEL van 85 ct voor 1000 gram SIAM RUST 1 vacuum verpakte ROOKWORST 100 gram HAM 100 gram SAKS SMEERWORST Zak ZUURKOOL 250 gram JANHAGEL Literblik SPERCIEBONEN van 98 cent voor 200 gram DROP is er een bijzonder goed adres: het ónze! Wij komen snel. En wij laten alleen warmte achter. Veel warm te! Veilige warmte! Van Esso Petroleum - de haard- olie die schoner, zuiniger en reukloos brandt. De moderne Jeugd wil best weten, dat zij een bril draagt. Vandaar dat sprekende monturen zo gewaardeerd worden. lllff Ir 1.- 1— 1— 0.55 per kilo 0.55 en 0.75 0.99 1— 0.29 100 gram Gekookte rolspek 60 100 gram Corned Beef45 SOEPREKLAME 500 gram PLAATLAPPEN 500 gram RIBLAPPEN 500 gram GEHAKT (halfom) 99 cent 49 cent 49 cent 37 cent 59 cent 69 cent 49 cent

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 6