Wij verpletteren alle prijzen in onze SEIZOEN OPRUIMING Personeel gevraagd VAN DER SLUIJS DEMONSTRATIEAVOND machinale houtbewerkers en aankomende machinale houtbewerkers levenspositie te verwerven. OPRUIMING Meisjesmantels nu voor f 30.00 ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER(ster) voor loonadministratie etc. KANTOOR BEDIENDE (mannelijk of vrouwelijk) MACHINALE HOUTBEWERKERS (eventueel nieuwe woning beschikbaar) Hulpen voor de machinale afdeling EEN JONGEMAN chef - banketbakker MODERNE MENSEN TROUWEN MODERN BEZORGERS Nu kunt u breien voor weinig geld een actief vertegenwoordiger tint w/ „WI-BU-TAX” - telefoon 2828 CHAUFFEUR en BIJRIJDER geeft maandag 1 februari Huisraad enz. gevr. en aang. Van Mullem’s en clubs enz. aangeb. Diversen Versluis Meubelfabriek Bouw- en Aannemingsmij. P. Rehorst N.V. Huishoudelijk personeel gevr. Overig person, aangeboden T. de W aardt N.V. Levensmiddelenbedrijf P. Both en Zonen Huizen, kamers gevraagd Diverse lessen flinke zelfstandige „De Telegraaf” Grote sortering in wolrestanten Grijpt u kans Weekblad voor Meisjespyjama’s zwanendons Jongenspyjama’s in een mooie streep ook vanaf 2,98 Jongensondergoed (prima kwaliteit) vanaf 98 cent vanaf 6,98 vanaf 98 cent Meisjesondergoed vanaf 79 cent vanaf 75 cent vanaf 49 cent GRATIS TOEGANG EN CONSUMPTIES Singlet Slip mooie interlock broekjes hemdjes met leuk kantje bijpassende broekjes KLEIWEG^SI - GOUDA TELEFOON 4128 KEUKENKLEEDJES in frisse kleuren ONTBIJTLAKENS prima kwaliteit Damesondergoed ‘ets vu'l vana^ 49 cent Damescamisoles afgezet met kant 100 procent Pern-katoen Fijn rib damesslips een CORSETTEN Mooie gekleurde NYLON JUPONS met kantgarnering vanaf 2,98 BADHANDDOEKEN mooie kwaliteit badstof v.a. 1,98 KEUKENDOEKEN frisse ruit vanaf f 0,79 Een leuke OVERHANDDOEK ook als wanddoek te gebruiken f 0,98 GOUDSE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. GOUDA AMSTERDAM ROTTERDAM Pyjama's Herenpyjama's mooie streep in prima kwaliteit zwanendons vanaf f 8,98 Leuke damespyjama's in flanel, frisse dessins vanaf f 6,98 vanaf f 2,98 (een koopje) vanaf f 1,49 2 stuks voor f 1,49 spotkoopje 1 B.H.’s zeer voordeligvanaf 1,98 STEPINS voor SPOTPRIJZEN vanaf 1,49 vanaf 3,98 SCHATTIGE KINDERJURKJES sterk afgeprijsd I 1 WOLLEN KINDERJASJES kleutermaten vanaf f 4,98 werkelijk koopjes Herenondergoed Herensinglet mooie kwaliteit ribtricot vanaf 1,69 bijpassende slip vanaf 1,49 a Kabouters werken Kabouters doen wonderen TEXTIELHUIS Noordkade 30c, Waddinxveen VRAAGT: VRAAGT: D0RPSSTR.37 - TEL:2Z37WllOOINXVEtH - turfmarkt 2 - hoek BOUWMATERIALENHANDEL DORPSSTRAAT 104 - WADDINXVEEN TIMMERFABRIEK Schriftelijke sollicitaties met opgave van oplei ding en verlangd salaris aan bovenstaand adres. Aan jonge mensen, met enige jaren ervaring in het schadeverzekeringsbedrijf, bieden wij de mogelijkheid bij onze maatschappij in de bin nendienst een Uw brieven kunt U richten aan ons adres te Gouda, Stationsplein 3. Aanmelden kantoor: NOORDKADE 40a, telefoon 01828- 2358 De „Goudse” behoort tot de grotere scha- deverzekeringsmaatschappijen in Neder land en had over 1963 een premie-inko- men van 25.000.000,Gestort kapitaal en vrije reserve 10.000.000, Hoofdkantoor: Gouda, Stationsplein 3 Kantoor: Amsterdam, Leidseplein 5 Kantoor: Rotterdam, Vasteland 6 STOPPAGE-INRICHTING Dorpsstraat 49, telefopn 3252, W’veen Gehuwde vrouw heeft eni ge uren per dag beschik baar voor het verrichten van administratieve werk zaamheden en typewerk. Adres te bevr. bur v. d. bl. Telefonisch aangesloten het ontwerp- en adviesbureau voor staal en algemene ma- Te koop: bruine bonen pri ma kwaliteit 1.10 per kilo Havenaar, Dorpsstraat 101. Het is er nu de tijd voor Aangeb.: zeer comfortabel benedenhuis met tuin, in ruil voor eengezinswoning. Brieven onder nr. k5 aan het bureau van dit blad. JUIST VOOR kinderkleding kunt u in de opruiming goed slagen WAT WEG MOET GAAT VOOR HALVE PRIJZEN OF MINDER (7 jaar en ouder) VRAAGT: GEVRAAGD: op een kantoor te Waddinxveen Eventueel halve dagen geen bezwaar. Sollicitanten dienen in het bezit te zijn van diploma ULO of MULO, alsmede enige kantoorervaring. Eigenhandig geschreven brieven te richten aan het bur. van dit blad onder nr. 1018-1. WADDINXVEEN vraagt: Aanmelden: kantoor Noordkade 26a of telef. 01828-2377 (na 6 uur 01828 -2175). GEVRAAGD voor onze besteldienst: (in Den Haag) Bezit van rijbewijs vereist. Aanmelden: Garage te huur of te koop gevraagd. Aanbiedingen Da Costaweg 19. Alles voor uw boekhouding levert vlot en goed. Boek handel „Burger”, Dorpsstr. Postzegels voor de verza melaar. Postzegelinsteek- boeken. Boekh. „Burger” Dorpsstraat 80. Leer typen volgens het 10- vingersysteem. Mevrouw E. Derksen-Hofman, Prinses Beatrixlaan 36, tel. 2213. Wie helpt mij een hele dag in de week, liefst maandag? Mevrouw Bürmann, Jacob Catslaan 47, telefoon 3392. Overig person. Te koop: kinderwagen merk „Mutsaert” Koningin Wilhelminasingel 40. GEVRAAGD: Iemand, die goed zijn vak verstaat en prima leiding kan geven, komt voor Voor het eerst van uw leven ontvangt u samen familie en bekenden. Laten zjj zich feestelijk voelen in onze KEURIGE VOLGWAGENS Ons wagenpark is hypermodern en tot in de puntjes ver zorgd. Chauffeurs in uniform zullen uw gasten vorstelijk bedienen. Over uw per fecte gastvrijheid wordt dan nog jaren gesproken Zo trouwen in de komfortabelste auto’s kunt u als u kontakt opneemt met Te koop z.g.a.n. wasma chine (A.E.G.); centrifuge (Erres). Brugweg 99. Wasmachine te koop (snel- wasser zonder verwarming en wringer. Eikenlaan 128. Te koop i.p.s.z. wasmachine (elektrolux) met verwar ming en Acme handwrin ger. Adres bur. v. d. blad. Te koop: heteluchtkachel (merk Vrolijk). Prinses Margrietstraat 38. Te koop: kinderledikantje met bedje. Adres te bevr. bureau van dit blad. vraagt voor Waddinxveen: Goede verdiensten. Inlichtingen: tussen 7 en 8 uur Frederik Hendriklaan 29. Gevraagd met spoed jongen tenminste 16 jaar of ouder, loon in overleg, zelfstandig kunnende werken. Olie handel ,De Pionier’, Noord- einde 29, telefoon 3129. Derde banketbakkersbe- diende en leerling banket bakker gevraagd. Banket bakker D. A. de Vlaam, Oranjelaan 34, telef. 2280. Voor jongemannen van om streeks 16 jaar is in onze groeiende drukkerij een plaats vrij als LEERLING. Aanm. Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, Waddinxveen telefoon 2238. Plaats in het Weekblad voor Waddinxveen een Piet heeft het hele jaar uitverkoop Maar nu EXTRA KOOPJES in REGEN-, WERK- en SPORTKLEDING. Piet verkoopt alles wat U nodig heeft. Kom vrijblijvend bjj ons binnen. Met Piet en z’n vrouw valt te praten. Wij maken uw WERKKLEDING ook op maat zonder prijsverhoging. Degene die zich aangetrokken voelen tot een maatschappij met een eigen karakter vooruitstrevende ideeën en die prettige menselijke verhoudingen op prijs stel len, zullen in ons bedrijf een werkkring vinden, die goede toekomstmogelijkheden biedt. OP alle niet afgeprijsde goederen 10% korting (uitgezon derd enkele merkartikelen). Bezoekt onze zaak en u zult versteld staan van de enorme koopjes, die wij u aanbieden. Kabouters kosten 40 cent per gezette regel bl] een mini mum van vier regels, inclusief één regel vet gezet. Iedere regel vet, extra 60 cent. Contractprijs op aanvraag. Brieven onder nummer 15 cent extra. Bewijsnummers 11 cent extra. Kabouters opgeven vóór dinsdagmiddag drie uur bl] het bureau van dit blad: Oranjelaan, Waddinxveen, telef. 2238. GROTE MAATSCHAPPIJ VAN LEVENS- EN VOLKSVERZEKERING vraagt voor Waddinxveen e.o. Behoorlijke portefeuille aanwezig. Voor iemand die met mensen kan omgaan, zelfstandig wil werken en er alles voor over heeft een goede toe komst op te bouwen, zijn er uitstekende mogelijk heden. Voor goede opleiding wordt borggestaan. Op leiding geschiedt door ervaren inspecteurs. Vast sala ris plus provisie en premievrij pensioen. Brieven onder nr. 1018-2 aan het bur. v. d. blad. deze functie in aanmerking. Brieven met uitvoerige inlichtingen over vroegere werkkring en met opgave van verlangd salaris te richten aan het bureau van dit blad onder nr. 1018-5. Gaarne komen wij U thuis bezoeken voor een vertrouwelijk, oriënterend gesprek, waarvoor een afspraak kan worden gemaakt met onze Chef Personeelszaken, de heer C. H. van Buurt, tel. 01820-7666 (privé 5140). Gevraagd: een hulp in de huishouding voor enkele dagen per week. Mevr, van der Werken, Onderweg 5. Gevraagd: werkster voor 1 a 2 ochtenden per week. T. C. Brouwer, Nesse 32. Gevraagd werkster voor 1 dag of 2 ochtenden p.w. Mevr, de Nooy, Dorpsstr.26 Gevraagd werkster voor twee ochtenden per week. Overvliet, Kerkweg 4. Gevraagd: meisje voor hal ve dag of werkster. Mevr. Hofman, Henegouwerw. 4. Gevraagd: hulp voor twee ochtenden per week. Mevr. Koekkoek. Chr. Huygens- laan 18. JULIANA VAN STOLBERGLAAN 34 (erkend F.N.O.P. taxibedrijf) Aanmelden: aan het kantoor NOORDKADE 155 telefoon 2845. werken Kabouters doen wonderen nr. 3464. Jan G. Haan, Kerkweg 95.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 5