Appelcarée’s Personeel gevraagd DIREKTIE- SEKRETARESSE ANTIEK ROGAMilv. VROUWELIJKE CHEF Verrukkelijke MEETBEDIENDE VAN TRIETIS TOCH VOORDELIGER!’ VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDE Ria v. d. Vloed Justus van Effenlaan 25 telefoon 3401 levenspositie TELEFONISTE FLINKE WERKSTER BIJRIJDER EERSTE VERKOOPSTER TWEE VERKOOPSTERS ASSISTENT VAN DER SLUIJS JUDO EN BOKSEN MONTEURS DOORSMEERDER AUTO-ELEKTRICIEN NIEUWE CURSUS Meubelreparatie laat uw meubelen eens opknappen, SPUITEN, BEITSEN en POLI TOEREN, LUMEN enz. BESCHAAFDE KAPSTER MEISJE ADMINISTRATIEVE KRACHT (vrl.) FLINK MEISJE als hulp in de huishouding Firma J. VAN TRIET ZN. Accountantskantoor N.V. Auto-Industrie Verheul J. J. van der Loo Zn Inkoop Verkoop A.FAuto-Industrie Verheul Versluis Meubelfabriek N.V. Auto-Industrie Verheul LYDIA’S Lichte Chocolaadjes 5 halen 4 betalen voor 85 ct 150 gram voor 79 ct Salades enz. Bittergarnituren Puddingen IJsvariaties T. de Waardt N.V. ïl Harry Hollaar Modehuis „Verbakel” Maandag 1 februari 1965 gezellige en leerzame DEMONSTRATIEAVOND in het verenigingsgebouw aan de Stationsstraat; aan vang 7.30 uur. GOUDSE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N V. GOUDA Salon „Modern” Verbakel N.V. Sportcentrum „Budo” Weekblod voor Waddinxveen - 21 januari 1965 Pagina 6 f I N.V. NEDERLANDSE KABELFABRIEKEN AFDELING WADDINXVEEN GOUDSE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. G. LEEFLANG D. VLOERKLEDEN VAN WIJK een bijzonder bros sprits, een tractatie bij de koffie 61 cent 69 cent 59 cent 69 cent 59 cent 39 cent 98 cent 97 cent 94 cent 99 cent 49 cent 55 cent 69 cent nu 250 gram nu eens heel voordelig en toch lekker N kan geplaatst worden bij het JACOB CATSLAAN 20 - TELEFOON 3148 Op ons hoofdkantoor kan geplaatst worden: GEVRAAGD: Kantoor: Noordkade 161 - telefoon 2393 ZUIDKADE 6 - WADDINXVEEN V. fl Uw brieven kunt U richten aan ons adres te Gouda, Stationsplein 3. De „Goudse” behoort tot de grotere scha- deverzekeringsmaatschappijen in Neder land en had over 1963 een premie-inko- men van 25.000.000,Gestort kapitaal en vrije reserve 10.000.000, Hoofdkantoor: Gouda, Stationsplein 3 Kantoor: Amsterdam, Leidseplein 5 Kantoor: Rotterdam, Vasteland 6 Brieven met uitvoerige gegevens omtrent opleiding en er varing te richten aan de heer C. H. van Buurt, Chef Per soneelszaken, Stationsplein 8, Gouda. In verband met de toenemende vraag naar onze producten, vragen wij MEDEWERKSTERS voor opleiding tot Onze voorkeur gaat uit naar degene, die de vereiste kennis, ervaring en tact bezit om lei ding te geven aan vrouwelijk personeel van een typekamer. Leeftijd: 25 tot 40 jaar. Opleiding: U.L.O./H.B.S. die, na een inwerkperiode, belast zal worden met de leiding van deze afdeling. Enige ervaring en kennis van de Engelse taal gewenst. Schriftelijke sollicitaties te richten aan onze af deling Personeelszaken, Henegouwerweg 127, GOUDA (post Waddinxveen). Januari aanbieding no. 1 KOKEKIJ TELEFOON 2818 Januari aanbieding no. 2 Noordkade 87 Telefoon 2376 Januari aanbieding no. 3 Kon. Wilhelminaplein 15 Telefoon 3290 BOUWMATERIALENHANDEL Gaarne komen wij U thuis bezoeken voor een vertrouwelijk, oriënterend gesprek, waarvoor een afspraak kan worden gemaakt met onze Chef Personeelszaken, de heer C. H. van Buurt, tel. 01820-7666 (privé 5140). Kom eens vrijblijvend kijken in onze toonzaal NESSE 4. Geopend: dinsdags 14 -17 uur; vrijdag 16 - 20 uur; zaterdags 14 - 18 uur. Gediplomeerd SCHOONHEIDS SPECIALISTE PEDICURE EN MANICURE GOUDA AMSTERDAM ROTTERDAM te verwerven. STEEDS VOORRADIG DE NIEUWSTE STALEN EN STOFFEN Dames- en Herenkleermakerjj Kunststoppage-inricht. IJssellaan 84, Gouda telefoon 4015 Op ons hoofdkantoor kan geplaatst worden: Voor het schoonhouden van onze kantoren zoeken wij op korte termijn de werkzaamheden worden voornamelijk verricht in de vroege morgenuren. Sollicitaties te richten aan onze afdeling Per soneelszaken, Henegouwerweg 127 te Gouda, post Waddinxveen, telefoon 01828 - 30 41. VRAAGT: Aanmelden: aan het kantoor NOORDKADE 155 te Waddinxveen, telefoon 2845. die, na inwerkperiode, haar eigen afdeling moet kunnen beheren. voor diverse afdelingen. Tevens zoeken wij een accurate voor de magazijnchef. Ervaring in een soortgelijke funktie, als mede kennis van typen strekt tot aan beveling. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. GRATIS HEERLIJKE KOFFIE EN DIVERSE ANDERE CONSUMPTIES Houdt deze avond vrij. DORPSSTRAAT 104 - WADDINXVEEN Heeft U interesse, kom dan ’s maandagsavonds eens praten met de heren Cor Verbeek - JUDO Ab Rodenburg - JUDO Dirk Speksnijder - BOKSEN Jan Nicolaas - BOKSEN Bestuur „Budo” MERCEDES-BENZ Off. Dealers voor Bedrijfsautomobielen Bergweg 96-104, Bergschenhoek, tel. R’dam 010-180400 heeft plaats voor vakbekwame start voor beginners met ~ri< vraagt voor haa; centrale typekamer, (16 dames) een Enige wollen Smyrna door Groothandel op Jaar beurs gebruikt; 150.p. st. Grote maten. Niet van nieuw te onderscheiden. Evt. thuis te bezichtigen. Brieven onder nr. 1019-1 aan het bur. v. d. blad. Prunusstraat 15 - tel. 3009 werkplaats Noordkade 201 GEVRAAGD: (moet modern kunnen werken) VRAAGT: machinale houtbewerkers en aankomende machinale houtbewerkers Aanmelden kantoor: NOORDKADE 40a, telefoon 01828-2358 GEVRAAGD: voor winkel en huishouding 5-daagse werkweek; goede -busverbinding; reiskosten worden vergoed. Drogisterij „De Batave” J. Koste - Brugstraat 16 Zwammerdam tel. 01726-2524 Aan jonge mensen, met enige jaren ervaring in het schadeverzekeringsbedrijf, bieden wij de mogelijkheid bij onze maatschappij in de bin nendienst een Voor spoedige indiensttreding gevraagd: leeftijd 18-22 jaar die, na een inwerkperiode, geheel zelfstandig onze debiteurenadministratie zal kunnen voeren Kantoorervaring vereist. die tevens belast zal worden met de leiding van de Typekamer. Voor de vervulling van deze veel omvat tende funktie denken wij aan een zelfstan dige en representatieve kracht, die bereid is zich volledig in te zetten voor haar taak. De honorering is geheel in overeenstemming met het belang, dat wij aan deze funktie hechten. Leeftijd: vanaf 23 jaar. Opleiding: Middelbaar niveau; Handelscorrespondentie Ned./Engels Steno Ned./Engels Bij voorkeur enige ervaring in een dergelijke funktie. Eigenhandig geschreven sollicitaties te rich ten aan: De Direktie, Henegouwerweg 127, GOUDA (post Waddinxveen). De werkzaamheden bestaan uit het bepalen van de electrische eigenschappen van - en het verrichten van controle- metingen aan kabels. Gegadigden voor deze functie dienen een lagere schoolopleiding te hebben voltooid, belangstelling te hebben voor nauwkeurige controle-werkzaamheden en te beschikken over een duidelijk handschrift. Er wordt gewerkt in dagdienst gedurende 5 dagen per week. Aanmeldingen persoonlijk of schriftelijk bij de N.V. Nederlandsche Kabelfabrieken te Waddinxveen, afdeling Personeelszaken, Noordkade 32c, dagelijks (behalve ’s zaterdags) van 9-17 uur en iedere woensdag avond van 7.30 tot 9 uur aan hetzelfde adres. Degene die zich aangetrokken voelen tot een maatschappij met een eigen karakter vooruitstrevende ideeën en die prettige menselijke verhoudingen op prijs stel len, zullen in ons bedrijf een werkkring vinden, die goede toekomstmogelijkheden biedt. GEVRAAGD: voor hele dagen of drie dagen per week. Mevrouw VAN BERKESTEIJN - Zuidkade 231 PLAATS UW FAMILIE BERICHTEN IN HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN BOSKOOP - ROZENLAAN Levering van: wasmachines - centrifuges - combinaties - wasauto maten. Rechtstreeks van de fabriek - iets bescha digd aan de buitenkant. Gloednieuw en volledige garantie tegen zeer gere duceerde prijzen. DEPOT A. OOMKENS Meidoornstraat 8 Literblik SPERCIEBONEN Literblik BRUINE BONEN Literblik CAPUCIJNERS Groot blik HARING in tomatensaus Jampot ZILVERUITJES 100 gram WESSANEN CACAO 4 flesjes PILS Pak MAJORCA KOFFIE 2.91 - tweede pak 3 pakjes MARGARINE Vacuum-verpakte ROOKWORST 200 gram SALMIAK DROP Literblik APPELMOES Half blik ASPERGES

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 6