R.K. JONGEDAMES u KOKS Pijpfitter-monteurs AGENT-INCASSEERDER ADMINISTRATIEF ASSISTENT KIEPAUTOCHAUFFEUR EERSTE MONTEUR DOORSMEERDER POMPBEDIENDE ASP. LEERLING - VERPLEEGSTERS FLINK MEISJE als hulp in de huishouding, CHAUFFEUR-BESTELLERS FAKTURISTE FLINK MEISJE „DE VOS” autobedrijf VAKBEKWAME CIRKELZAGER Ni ®>ersonee* gevraagd winkelmeisje Ook advertenties bevatten nieuws flinke verkoopster en leerling verkoopster Ruime bijverdienste aangebo den voor mannen en vrouwen geroutineerde cassiëre Lochmans, Kerkweg 141 TELEFOON 2981 geroutineerde typistes vrouwelijke kantoorbediende verkoopster of leerling-verkoopster leerling stoffeerders machinestiksters monteur werkster winkelmeisje en jongen voor de ochtenduren I vrouwelijke kantoorbediende voor lichte administratieve werkzaamheden. Adverteren doet verhopen beschaafde kapster Machinefabriek Mokveld N.V. J. Bos Zn A. Brouwer - Nesse 34 VRAAGT: monteren Automobielbedrijf C. Kool J. J. van der Loo Zn Meubelstoffeerderij „BAAN" ZUIDKADE 13, WADDINXVEEN, TELEFOON 2262 COMPAXO N.V. SINT JOZEF ZIEKENHUIS Fruithandel P. v. d. Draaij Meubelstoffeerderij „BAAN" Weekblad voor Waddinxveen - 25 februari 1965 Pagina 6 GOUDSE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV. de GOUDSE LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. r N.V. NEDERLANDSE KABELFABRIEKEN AFDELING WADDINXVEEN Het Taak van zowel voor N.V. HANDELSONDERNEMING CANDY NIJVERHEIDSSTRAAT 67 TEL 29 20 GOUDA NOORDKADE 161 - TELEFOON 2393 GOUDSE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. Stoel- en meubelfabriek ÖH. A. van Berkesteijn N.V. hogedruk-gasontvanginstallaties, binnen- als buitendienst. GEVRAAGD: De en GEVRAAGD: GEVRAAGD: net DAMESSTOFFEN 5-daagse werkweek - zeer goed salaris Nijverheidsstraat 67 te Gouda vraagt voor haar bedrijfsbureau een TE GOUDA GEVRAAGD: MACHINEFABRIEK MOKVELD N.V. solicitaties overdag aan de fabriek. Inlichtingen en KF ACCOUNTANTSKANTOOR met veel vrije tijd (o.a. inpak werk) Kunstaarden er kfabr. Elshof KERKWEG 10 - TELEFOON 2482 Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan bovengenoemd adres. In verband met het binnenkort door ons te openen woonoord voor buitenlandse arbeidskrachten te Waddinxveen, is in de keuken van het verzorgingsgebouw plaats voor enkele IJSSELKADE 8 - MOORDRECHT telefoon 01827 -298 of 01828 - 2840 neem dan eens contact op met de heer C. H. van Buurt, Chef Personeelszaken, Stationsplein 3, Gouda; telefoon 01820-7666 (toestel 43); na 18 uur 5140 Wanneer U een Gymnasiale-, H.B.S.-, M.M.S.- of ULO-opleiding hebt gevolgd en U wenst naast een goed betaalde baan een interessant vak te leren aan Uw toekomst te bouwen te werken in een modern bedrijf, dat U de kans biedt in aanraking te komen met vele facetten van het maatschappelijk leven Leeftijd min. 16 jaar. In het bezit van L.T.S.- of U.L.O.-diploma. bij een grote levens- en varia-verzeke- ringsmaatschappjj voor een bestaanjd agentschap te Waddinxveen en omgeving. Aanvangssalaris 520,per maand. De juiste man kan zich een belangrijk hoger inkomen verwerven. Premievrjj pensioen en aandeel in de winst. Zij, die gewend zijn langs de weg te werken genieten de voorkeur. Leeftijd circa 23 jaar. Vakantie kan geregeld worden. Brieven onder nummer S 304 bureau v. d. bl. Minimum leeftijd 25 jaar. Ervaring in een soortgelijke functie en bekendheid in de grote steden, strekken tot aanbeveling. Persoonlijke informaties kunt u inwinnen: vrijdagavond 26 februari tussen 7 en 8 uur, maandagavond 1 maart tussen 7 en 8 uur. Jan Dorrekenskade Oost 63, Waddinxveen. Eventuele schriftelijke sollicitaties te richten aan: N.V. Handelsonderneming Candy, van Welderenstraat 134, Nijmegen. W. GROENEVELD, Zuidkade 157, telef. 2345 Sollicitaties te richten aan: de heer C. H. van Buurt, Chef Personeelszaken, Stationsplein 3, Gouda. Tel. 01820-7666 (toestel 43); na 18 uur 5140. Hoog loon en prima sociale voorzieningen. U gelieve te solliciteren aan het kantooradres: Wilhelminakade 69 te Waddinxveen. Garage: Dorpsstraat 49, tel. 2787 Kon. Wilhelminasingel 30 telefoon 2534 PLAATST UW FAMILIEBERICHTEN IN HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN. leeftijd 16 tot 18 jaar. Aanmelden kantoor: heeft plaats voor in het bezit van ULO-diploma of diploma Nederlandse Handelscorrespondentie. BEVALT DE SLEUR VAN KANTOOR OF WERKPLAATS U NIET MEER Hebt u eigenlijk liever een zelfstandige positie? Solliciteer dan naar de betrek king van: vraagt voor direct: die geen Mulo-diploma bezitten krijgen gratis studiehulp bij vooropleiding en cursus algemene ontwikkeling VEI en VE2 en kunnen worden geplaatst voor lichte bezigheden op de verpleegafdelingen. Minimum leeftijd 16 jaar. Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door Moeder Overste. Telefoon (01820) 7555. Aanmelden: SCHIELANDS HOGE ZEEDIJK 47 - GOUDA MEVR. HAMERSMA, Krugerlaan 113, Gouda telefoon 4555 vraagt meisje voor de huishouding niet beneden 17 jaar; 5-daagse werkweek. GEVRAAGD: (voor de woninginrichting) (niet beneden 18 jaar) GOUDA MET SPOED GEVRAAGD: (aanmelding dagelijks op ons kantoor) Vleeswaren- en Conservenfabriek worden geplaatst in het GRAAF FLORISWEG 77 - GOUDA De cursus begint op 1 mei. Minimum leeftijd 18 jaar. Duur van de opleiding is 3 jaren, en omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte, terwijl tevens aandacht zal wor den besteed aan persoonlijke vorming. Voor het volgen van de cursussen wordt geen lesgeld berekend. Salaris volgens Rjjksregeling. Leerlingen: Bruto van 323,98 tot f 385,02. Voor de aanschaf van uniformkleding wordt een tegemoet koming van 200,verstrekt. Vergoeding van reiskosten naar ouderlijk huis twee maal per maand (boven 2.50 per keer). Vakantie 25 dagen p.j. Vakantietoeslag 4%. Salariëring voor gediplomeerde verpleegsters: Bruto min. 576,20, max. als hoofd van ’n afdeling 1.197,50 per maand GEVRAAGD: voor de gehele week of drie dagen per week. MEVROUW VAN BERKESTEIJN - ZUIDKADE 231 Voor de expeditie van de chocolade- en suikerwerk-merkartikelen van»Van Dun gen, Frank Rademaker en Pel (Holland) vanuit onze nieuwe vestiging in Wad dinxveen naar onze afnemers in de Rand stad Holland zoeken wij enige vraagt een: die ambitie hebben om in een modern ziekenhuis te worden opgeleid voor het diploma ziekenverpleging A kunnen als LEERLING - VERPLEEGSTER GEVRAAGD: (wegens huwelijk van tegenwoordige) voor winkel en huishouding. Naaierstraat 11 - GOUDA - telefoon 3714 Ford galaxie 1963 Opel Rekord 1500 1964 Zephyr 4 1963 Chevrolet Belair 1958 Tevens gevraagd: GEVRAAGD: voor twee ochtenden per week MEVR. VAN *T WOUT Piasweg 23 GEVRAAGD: net SLAGERIJ „KOOT” Kerkweg 191, telef. 2937 Voor ons nieuw te openen benzinestation en garagebedrijf vragen wij voor direkt: bieden U de mogelijkheid Uw capaciteiten ten volle te ont plooien in een DORPSSTRAAT 72 TELEFOON 2792 Zij die over een ruime ervaring in deze functie beschikken, alsmede bereid zijn in twee-ploegendienst (ook zondagdienst) te werken, kunnen solliciteren bij de afdeling Personeel en Sociale Zaken, Schieweg 9 te Delft. prettige sfeer, waar U zich door de onderlinge vriendschappelijke verhoudingen direct "thuis" zult vcelen en met plezier zult werken. MET SPOED GEVRAAGD: Diploma MULO en typen strekt tot aanbeveling, doch is niet vereist. Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telefonische afspraak aan ons kantoor. ZUIDKADE 13, WADDINXVEEN, TELEFOON 2262 GEVRAAGD: (moet modern kunnen werken) SALON MODERN Jacob Catslaan 20, W’veen telefoon 3148 Na 17 00 uur telefoon 71 38 GEBRy-, ófjaaj1 STOFFENHUIS GOUDA £f vraagt voor spoedige indiensttreding:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 6