L0CHM4NS BURGER TAX Lochmans - Waddinxveen - Passage Spar-Zelfbediening en Slagerij In de Passage nederhorst gouda MATTHAUS-PASSION L ZANGAVOND LEVERING SNOEPPAKKETTEN BEDRIJFSLEIDER broodfabriek i Adverteren doet verkopen KOOYMAN Nieuwe vloerbedekking maakt alles anders, beter, mooier! Tapijt, kokos, linoleum, viltzeil, plastics, in wel 100 soorten. 500 gram GEHAKT van 2.20 voor 1.70 Halscarbonade 500 gram 2.40 Ribcarbonade 500 gram 2.60 Haascarbonade 500 gram 2.80 MAGERE SPEKLAPPEN (zonder zwoerd) 500 gram 1.70 ANDERS Openbare bekendmaking NETMEISJE TIMMERLIEDEN MACH. HOUTBEWERKERS JONGENS administratieve kracht meisje voor ochtenduren of flinke hulp enige malen per week. Weg grijs haar Niemand gelooft dat u grijs bent wanneer u borstelt met Crème MARCHAL 1 Klaar voor gebruik, abso luut onschadelijk. Gratis folder krijgt u bij: drogisterij A. v. d. Heiden, Zuidkade 1, Waddinxveen. pocketboeken BOEKHANDEL i Bij Chris is ’t toch voordeliger 1 1.10 THALIA THEATER - Gouda Appelmoes literblik 59 cent Doperwten middellijn literblik 69 cent Openbare bekendmaking Volkspartij voor Vrijheid en Democratie I „De Prins van Sind” I TWEE JONGENS voor opleiding in ons automobielbedrijf; en FLINKE KRACHT Wij vergoeden voor dagelijks opvraagbare gelden 4% (ook voor jeugdspaarboekjes) voor gelden geplaatst op een depositoboekje - voor een half jaar vast - 41/4 Nog vóór de PAAS geslaagd bij SPAAS Schouwburg Bioscoop - Gouda TELEFOON 3750 Firma D. van der Neut in „De Unie” B INSCHRIJVING Gemeente Waddinxveen Als extra reklame: Gemeente Waddinxveen HEREN In de nieuwste voorjaarstinten Ledenvergadering vrijdagavond 2 april Automobielbedrijf A. Boonstoppel Jr. ORANJELAAN pyama’s/j®| Alleen woensdag: Afdeling slagerij: Mevr. v. d. Voorn Mastenmakerij TOOJSKÜS1ST-C AECIL.IA dirigent Clemens Holthaus „Veldwijk” VOOR TAXI en TROUWRIJDEN Afdeling levensmiddelen: 'ypÜM' STOFFENHUIS \zzzzz\zzzzzzz* GOUDA I 4 Voor direkt gevraagd: op donderdag 8 april a.s. CHRIS - de marktkoopman I Ned. Middenstands spaarbank Pagina 4 Weekblad voor Waddinxveen - l april ivtö U u Kabouters doen wonderen Kabouters werken i Kerkweg 81 Telef. 2168 GA WONEN rmiELHUis JELSMA EXCLUSIEF VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IL J Èuj S; AANVANG ACHT UUR. GEVRAAGD: voor I Café „Gouwezicht” - Zuidkade 166 ■JN n.v. tot aanneming van werken v/h h. nederhorst turfmarkt 8 gouda DE SPAR j op 30 APRIL a.s., gelieve zich voor of op 5 april a.s. te melden bij de heer H. K. van der Loo, Noordkade 161, tel. 2393. Bestuur Oranjevereniging W addinxveen’' Winkeliers die in aanmerking wensen te komen voor Onze voorkeur gaat uit naar een jongeman met een minimum leeftijd van 21 jaar, die bereid is zowel in de magazijnen als op het opslagterrein zorg te dragen voor een deugdelijke controle en administratie van voorraden en materialen. Tot aanbeveling strekt enig technisch inzicht. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne inge- wacht op onderstaand adres. 0.70 0.25 VVD-raadsleden zullen het gemeentebeleid toelichten en vragen beantwoorden. 90 cm breed) 90 cm breed) 90 cm breed) 90 cm breed) (130 cm breed) (140 cm breed) P«..age iWaddinxveen GEVRAAGD: (tegen 1 mei) Waddinxveen, 1 april 1965. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, C. A. VAN DER HOOFT. AANVANG 7.30 UUR. U bent allen hartelijk welkom VRIJDAG EN ZATERDAG: Het hoofd van het gemeentebestuur van Waddinxveen brengt ter openbare kennis, dat de raad in zijn ver gadering van 24 maart 1965 heeft besloten te bepalen, dat een herziening van het uitbreidingsplan in onder delen „Groenswaard” in voorbereiding is. GEVRAAGD: HOOG LOON. Dorpsstraat37 Tel. 2237 ALPHEN AAN DEN RIJN ENERGIEWEG 1 vraagt: Aanmelden: dagelijks aan de fabriek, telefoon 01720-3369 (na 18 uur: telef. 01720-3937). Voor de MATERIEELDIENST op onze opslagterreinen aan de Goudkade te Gouda, vragen wij een DINSDAG 6 APRIL 1965 SINT JANSKERK GOUDA Aanvang 19.30 uur (precies). Toegangsbewijs f 4.50 (inch sted. bel.) Zie aanplakbiljetten. Mevr. Warnaar, Kerkweg 155, telefoon 2212. PASSAGE Brieven met opgave van beklede functies en verlangd salaris onder nr. 1029-2 aan het bureau van dit blad. Vereist: goede vakmanschap en in staat de dagelijkse leiding volledig op zich te nemen. vanaf 4.40 vanaf 4.20 vanaf 5.20 vanaf 10.80 vanaf 10.90 vanaf 19.80 0.99 ƒ!■- per kilo 0.75 per kilo 0.70 0.39 per stuk 0.85 per stuk 0.65 0.75 0.49 0.39 Van donderdag 1 april t/m woensdag 7 april: DE NIEUWE NEDERLANDSE FILM „MENSEN VAN MORGEN” EEN FILM VAN KEES BRUSSE Vooraf: „Amsterdam” van Herman van der Horst. Toegang 18 jaar. Aanv. dond.-vrijd. 8.15 u., zat. 2.30-7- 9.15 u., zond. 3-5-7-9.15 u., maand.-dinsd.-woensd. 2.30 en 8.15 uur. Bespreek vooral tijdig! Van ’s morgens 10 tot 11 uur of tijdens de voorstellingen; telefonisch onder nr. 01820 - 2230. GEBR.yO I I I Burgemeester en wethouders van Waddinxveen ma ken bekend dat gedeputeerde staten van Zuid-Holland bij hun besluit van 17 maart 1965 hebben besloten het tijdvak, waarin iedere natuurlijke persoon, die postduiven houdt, deze duiven zodanig opgesloten dient te houden, dat uitvliegen op of over gronden van anderen wordt verhinderd, in 1965 vast te stellen van 19 maart tot en met 30 april 1965. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, H. Jenné C. A. van der Hooft f. voor ons smeerstation. te géven door het GEREFORMEERD KERKKOOR „DIENT DEN HEER” MEISJESKOOR EN KINDERKOOR Door bet kinderkoor zal o.a. worden uitgevoerd het zangspel: 2% kilo GOUDREINETTEN 2 kilo JONATHANS 9 PRIMA SINAASAPPELEN GOUDGELE ANDIJVIE PRACHT SPINAZIE 3 GROTE SLA HAGELWITTE BLOEMKOOL HAGELWITTE BLOEMKOOL 2 potten SPERCIEBONEN Grote fles APPELSAP VIER CITROENEN Vrijdag bij aankoop van 2.50 9 SINAASAPPELEN of 1 pot SPERCIEBONEN WAAR ONTVANGT U DE MEESTE RENTE (inleg minstens 1.000, Elke nieuwe spaarder ontvangt een GRATIS EERSTE INLEG VAN 3,—. Zuidkade 22 Telefoon 2309 Denim Compose Satin duchesse, Imprimé Tricel Imprimé Trevira Imprimé Linnen Brodé Terlenka Brodé Zaterdag en zondag 7-9.15 uur; maand, t/m woensd. 8.15 uur: Een schokkende en openhartige film over vrouwen die zich verkopen. Het leven achter de rode lampjes op realistische aangrijpende en gedurfde wijze verfilmd. „DE RODE LAMPJES” Georges Fountas - Catherine Helmi - Jenny Karezi. Strikt 18 jaar. Let op! in de matinee’s: zat. 3 uur, zond. 3 en 5 uur. Heerlijk dwaze geweldadigheden van schietmaniakken en woeste moordenaars. „DE 3 STOOGES IN HET WILDE WESTEN” Adam West - Nancy Kovack. (14 jaar).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 4