W Nog maai* 7 dagen en dan Winkelt Waddinxveen in het modernste Modehuis van de gehele omgeving. I officiële Opening VERB AKEL N.V., Waddinxveen ’SIVOLI’ M. HEEMSKERK Woensdag 7 april nam. 3.30 uur Uw oude TV-toestel van 7 jaar of ouder is bij inruil tijdelijk J van der Lee schoenen II 100 - tot 150.- gulden waard O de Kranenburg ruin ff D. BAKS Adverteren doet verkopen Gerts Zonen boomkwekerij tuinaanleg en onderhoud «I kortom alles voor uw tuin Electrische vleessnij machines met restenhouder, veiligheidsschakelaar en slijp- apparaat; 540,(folder op aanvraag). Heerlijk eten!! (geen diepvries maar vers) JONGE HAANTJES C. HOOGENDOOMI Jr. Meubelreparatie laat uw meubelen eens opknappen, SPUITEN, BEITSEN en POLI TOEREN, LUMEN enz. I i Stichting voor Christelijk Nationaal Kleuteronderwijs WEEKRECLAME ook uw poelier In vele variaties brengt l artUiieJz door de edelachtbare heer burgemeester C. A. van der Hooft Wij verheugen ons er op, U tussen 4 en 6 uur als onze gasten te ontvangen. Bruids- WERK Tandtechnisch bedrijf P.Bezemer, Oosthaven 6,Gouda D. Polderman 1 A zèn y orni g 1 èn kwaliteit èn doelmatigheid ‘7 neem een Z ANUSSL 8 Pensee’s voor 95 cent Telefoon 2218 i iv Braadkuikens Braadstukken Mg Soepkippen Soeppoulet 2,00 P®r gram 2,75 P®r 5®® gram 1,85 per 500 gram 2.00 P®r 500 K™11 BANKHBAKKfRU VAN HEUGTEN Belastingzaken Boekhoudingen Deskundige adviezen D. VAN WIJK .r ■V» als - Tjjj 4 Vruchtengebak voor 85 cent Voor enkele guldens minder dan u denkt! 7..y luxe open hiel Pumps ra® JU o n - i apn H I i - i L Telef. 2097 <- Dorpsstraat 33 ONTWERPER PHILIPS 30 7 in l k GOUDA 11 Markt 5 tel. 6465 WADDINXVEEN Kerkwea 13? Wij repareren vakkundig en snel de motor van uw stofzuiger en defecte autodynamo’s Henegouwerweg 2 PLAATST UW FAMILIEBERICHTEN IN HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN. Een spoedige opgave zal door ons op zeer hoge prijs worden gesteld. Gouwe 5 tel.3566 ♦el. (01828) 3003 (Vrijdags aanwezig op de weekmarkt). Platteweg 44 - REEUWUK telefoon (01820) 4349 Onderweg 32 Philips superontvanger f 998,— Met 59 cm direct-vision beeldbuis. Rapidovision en Philips gradatie- filter. Ontvangst 1e en 2e net. Tijdelijk hoge inruilwaarde: f 150.- Telefoon 2903 REPARATIES half uur gereed Lange Tiendeweg 32, Gouda TeL 47 78 Standplaats Markt HEESTERS CONIFEREN ROZEN ROTSPLANTEN VASTE PLANTEN BLOEMENZAAD GAZONZAAD TEGELS (in maten en kleuren) FLAGSTONE (steps in het gazon) KUNSTMEST - STALMEST EN TUINGEREEDSCHAPPEN Kwekerij en tuin winkel: Noordkade 26a, telefoon 2308 (zaterdags de gehele dag aanwezig) BRAADKUIKENS SOEPKIP POULET Prima kwaliteit van eigen bedrijf Telefonische bestellingen worden thuisbezorgd Nieuwe belasting wetten met ingang van 1 januari 1965. A. C. SCHIERE, belastingconsulent Wilhelminalaan 14 te Boskoop Telefoon 01727-3025 Prunusstraat 15 - tel. 3009 werkplaats Noordkade 201 direct-vision beeldbuis, Philips gradatiefilter, automatische horizontale- en verticale synchronisatie, rapidovision en vanzelfsprekend 2e net. verticale synchronisatie, rapidovision en vanzelfsprekend 2e net. Gun uzelf die buitenkans... kom eens informeren. Philips superontvanger f 848,— 48 cm direct-vision beeldbuis en Philips gradatiefilter. Rapidovisi on. Ontvangst 1 e en 2e net. Tijdelijk hoge inruilwaarde: f 100.- Philips superontvanger f 1128,— 59 cm direct-vision beeldbuis en Philips gradatiefilter. Rapidovi sion druktoets voor onmidellijk beeld. Ontvangst 1e en 2e net. Tijdelijk hoge inruilwaarde: f 150.- Ook voor onze kleuterschool „Kruimel tje” achter de Oranjelaanschool kan men nog kleuters opgeven bij de hoofdleidster mej. Daalbergen of bij mej. E. Vis, Noord kade 31, telefoon 2177. Z Z - Kanaalstraat 4 - Telefoon 2289 iK,.:- Met grote vreugde kunnen wij U mede delen dat heden de eerste paal is geslagen voor onze permanente kleuterschool aan de Staringlaan, die wij in september a.s. hopen te openen. Reeds nu verzoeken wij de ouders in de omgeving van deze school hun kinderen op de wachtlijst te laten plaatsen. Opgave van kleuters kan geschie den zowel schriftelijk, mondeling of telefonisch bij mevr. E. Kok-Warnaar, Anna Polownastraat 23 te Waddinxveen, telefoon 3134. Bij aankoop van een nieuw Philips TV-toestel ontvangt u tijdelijk een - voor deze leeftijd - zeer hoge inruilwaarde. Profiteer nuu kunt nu genieten van alles wat een hypermoderne Philips ontvanger u biedt: Eigen o> technische S dienst Peperstr. 16 J. telef. 2204

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 8