Corveeërs Bankwerkers kabouters Personeel gevraagd CHAUFFEUR I. machinale houtbewerkers meubelmaker draaiers bankwerkers electr. lassers Pakhuis of opslagruimte plm. 60 m2 Nieuwe Don Camillo VELDWIJK VELDWIJK JONGEMAN leeftijd 16 jaar. CHAUFFEUR MEISJE leeftijd plm. 15 - 16 jaar voor administratief werk. en HULP-MONTEUR vogel- of kippenhok Motorcross KIP... braadkuikens soeppoulet Van der Sluys GOUDSE MOPPEN I MEISJES EN VROUWEN (gehuwd en ongehuwd) I mnl. of vrl. personeel buffetjuffrouw en serveerster ADMINISTRATIEF AMBTENAAR I, „De taaie rooie rakkers” een documentatie over het socialisme tussen de wereld oorlogen. y Firma van Hemert Co. gevr. en aang. Meubelfabriek A. MULDER Waddinxveen Auto’s motoren I Boekhandel N.F. Nederlandsche enz. gevraagd Diversen Huishoudelijk personeel gevr. Drukkerij „Veldwijk” Gebroeders van Vuur en Firma S. Vermeulen Huizen, kamers Papier garenfabriek smakelijk eten H. G. Huizer Hotel „De Zalm” Gouda Boekhandel Huisraad enz. fietsen enz. Weekblad voor Waddinxveen - 1 5 april 1965 Pagina 4 V N V. NEDERLANDSE KABELFABRIEKEN AFDELING WADDINXVEEN V N.V. NEDERLANDSE KABELFABRIEKEN AFDELING WADDINXVEEN 1 1 RIBHOUT Kabouters werken Kabouters doen wonderen kf HOUTBEWERKERS METAALBEWERKERS LEERLING-SCHILDERS ONGESCHOOLDE KRACHT I I leuke PAKJES en JURKJES... 11 i 1 ■- VRAAGT VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING: Machinale Houtbewerkers Halfwas Machinale Houtbewerkers 1 MEUBELFABRIEK A. RADDER Wilhelminakade 23 GEVRAAGD: In onze onderhoudsafdeling is plaats voor LTS-opleiding is gewenst. gratis werkkleding DER D0PPSSTR.37 TEL:2Z37-WflDDINX«EN Ongeschoolde Werkkrachten Bij indiensttreding bieden wij: arbeidsvoorwaarden op basis van de C.A.O. in de metaalindustrie GEVRAAGD: ORANJELAAN 9 GEZOCHT: vraagt: MOLENSTRAAT 24 - BENTHUIZEN Telef. garage 01793 -513; privé: 01790-3794 Aanmelden: dagelijks op kantoor van 9 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur; telefoon 2387, na 6.00 uur: J. Mulder, v. M. Schwerinlaan 34, tel. 2590. FIRMA GEBR. DE WAARD Ambachtstraat - Gouda telefoon 2569 machinale FRED. HENDRIKLAAN 25 - WADDINXVEEN TELEFOON 2668 (zowel mannelijk als vrouwelijk) voor het schoonhouden van de gebouwen, keukenhulp, afwassen, enz. Werktijden kunnen evtl. in onderling overleg worden vastgesteld. Aanmeldingen persoonlijk of schriftelijk bij de N.V. Nederlandsche Kabelfabrieken te Waddinxveen, Afd. Personeelszaken, Noordkade 32c, dagelijks (behalve zaterdags) van 9 -17.30 uur en iedere don derdag van 7.45 tot 9 uur. zoekt t.b.v. het binnenkort door haar te openen woonoord voor buitenlandse arbeidskrachten TE HUUR GEVRAAGD: GOUWE 48 - GOUDA TELEFOON 01820-2077 Gevraagd net kosthuis voor heer J. Fraanje p/a Balije- laan 20 bis a, Utrecht. Gevraagd: werkster voor 1 ochtend per week. P. C. Hooftstraat 22. Te koop: scooter; bouw jaar 1961. Pr. Margriet- straat 30. Dames, wilt u met de Pasen netjes wonen? Dan moet u uw kap van uw staande schemerlamp verschonen Firma W. de Wit Zonen, Zuidkade 115. N.V. Machine- en Apparatenfabriek J. BOERE Bon Giorno damesslips maat 40 t/m 46 1.45. H. M. de Wilde Zonen, Nesse 12. van Giovannino Guareschi „DON CAMILLO EN PEPPONE" r t •v s V d v s c ■V e d t •v V c 1 h d s a v 1 t s z V V k o s tl z d V d S k E v d v E In ons bedrijf kunnen geplaatst worden: (voor afwerken van kampeerwagens) N.V. MULDER, Waddinxveen Dorpsstraat 164, telefoon 01828 - 2104 PASSAGE PASSAGE k r v E u g o g a z; s: n V d lc v n d V k n n s’ z d v C e z k Si V n Wij bieden: hoog loon uitstekende arbeidsvoorwaarden gratis werkkleding gunstige gratificatieregeling op basis van de bedrijfsresultaten vijfdaagse werkweek Zij die hiervoor belangstelling hebben, kunnen mondeling of schriftlijk solliciteren bij de afd. Personeelszaken van de fabriek, NOORDKADE 32a te WADDINXVEEN, dagelijks (behalve op zaterdag) van 9.00 tot 17.00 uur en op donder dagavond van 7.30 tot 9.00 uur. GEVRAAGD: boven 21 jaar bekend met meubelvervoer en aanhangwagen rijden. Op ons kantoor is plaats voor een Aanmelden: Oranjelaan 9, telefoon 2238 Na 6 uur: telefoon 2935 voor G.M.C.-kiepauto voor onderhoud wagenpark Zuidkade 11, telefoon 2354 Te koop gevraagd: Te bevr. KERKWEG 15 Aanm.: op Noordkade 267 of ’s avonds Zuidkade 45. Nationale feestdag - 5 mei GOUDA 50 - 250 - 500 cc. Training 11 uur. Wedstrijd 2 uur. Te koop Renault Dauphine 1961 met nog duizenden kilometers rij genot; en een V.W. de Luxe 1961 met 30 p.k. motor. Financiering is mogelijk. Nieuwe Gouwe O.Z. 16, Gouda (bij de spoorbrug). In verband met de toenemende vraag naar ons product, zijn er in ons be drijf plaatsingsmogelijkheden voor: zoals 2x3 dms, 3x4 dms enz. Het voordeligst bij Verras uw gezin met heer lijk knappend bruin gebraden kip heel kilo 3.50 500 gram 1.69 Dorpsstraat 104, telef. 2484 WEEKENDRECLAME 80 cent per 250 gram I tegemoetkoming in reiskosten gunstige gratificatieregeling op basis van de bedrijfsresultaten Aanmeldingen persoonlijk of schriftelijk bij de N.V. Nederlandsche Kabelfabrieken te Waddinxveen, Afd. Personeelszaken, Noordkade 32c, dagelijks (behalve zaterdags) van 9 - 17.30 uur en iedere don derdag van 7.45 tot 9 uur. VOOR UH KLEUTER voor restauratie van antieke meubelen. Werktijden zelf te bepalen GOUWE 48 - GOUDA TELEFOON 2077 Kabouters kosten 40 cent per gezette regel bl] een mini mum van vier regels, inclusief één regel vet gezet Iedere regel vet, extra 60 cent. Contractprijs op aanvraag. Brieven onder nummer 15 cent extra. Bewijsnummers 11 cent extra. Kabouters opgeven vóór dinsdagmiddag drie uur bl] het bureau van dit blad: Oranjelaan, Waddinxveen, telef. 2238. Julianastraat 1, telefoon (01828) - 2120 - 2460 Voor direkt gevraagd: vrouwel. kantoorbediende (gehuwd geen bezwaar) voor diverse werkzaamheden. Een type-diploma is vereist. Werkuren in onderling overleg te regelen. Aanmelden: ’s avonds op Brugweg 109, alhier. Uw derde kous een klein ongelukje? Geen nood, uw derde nylon is uw reserve kous, 2.90 per pakket. H. M. de Wilde Zonen, Zuidkade 12. Goed tehuis gezocht voor jong herdertje. Acaciastr. 17, Waddinxveen. Het Weekblad voor Wad dinxveen bereikt ALLE GEZINNEN in deze ge meente. Bijna 3500 gezin nen spellen deze krant van A tot Z.Het Weekblad voorWaddinxveen ook voor uw advertentie. Stalen zonneschermen, Luxaflex en andere zon weringen verkrijgbaar bij H. B. v. d. Oest, Kerkweg 6, telefoon 2165. Steeds het allernieuwste op het gebied van leder waren. Een keur van kof fers in skai en ruitdessins. H. B. v. d. Oest, Kerkweg 6, telefoon 2165. TEVENS Te koop driezitsbank, moet weg wegens overcompleet. Mauritslaan 89. D. Baks. Tandtechnisch be drijf, Lange Tiendeweg 32, Gouda, tel. 4778. Repara ties binnen half uur klaar. i I vraagt voor spoedige indiensttreding: voor de huishouding voor pannenkoekhuis „De Eenhoorn” Aanmelden aan de receptie, telefoon 01820 - 2820 Op het GROEPSBUREAU RIJKSPOLITIE TE WADDINXVEEN is plaats voor een Bij voorkeur Mulo-opleiding en in het bezit van een diploma machineschrijven. Administratieve ervaring gewenst. Salaris tot een max. van 583,— bruto per mnd exclusief eventuele huurcompensatie en vakan tietoelage. AOW-premie voor rijksrekening. Brieven met uitvoerige inlichtingen: aan de commandant van het district Leiden der Rijks politie, Herengracht 20, Leiden. Te koop: prima kwaliteit rode kleiaardappelen 16 ct per kg; of stuur ons een briefkaart en wij bezorgen 10 kg voor 2.00 of 35 kg voor 6.00 in geheel Wad dinxveen bij u thuis. 2e Bloksweg 12a, W’veen. Hypotheken tot 90% tegen lage rente (m. of z. afl.). Bij overl. pand hyp. vrij. Boegheim en Vinck. Gou we 54, Gouda, telef. 01820- 7861. Tevens bemiddelingen in onroerende goederen, verzekeringen en financie ringen. Te huur: 150 m2 pakhuis ruimte. Te bevr. Mak. en Ass. kant. Verboom, Zuid kade 22, telefoon 2309. Vlakke deuren (als nieuw) lage prijs. Nieuw en gebr. hout; golfplaten, tegels enz Firma C. Huurman, Noord- einde 78-80, telefoon 2596. Haast u Honderden gin gen u reeds voor om een emmertje muurverfpasta voor keukens en douche’s. Het goedkoopste adres is Hogendoorn. KABOUTER 1 Kabouters werkenKabouters doen wonderen Te koop aangeboden: mo derne herenstoel (Tastoe); luxe hoge keukenkruk; 2 één-persoons ledikanten (lits-jumeaux) a.z.g.a.n. Willem de Zwijger laan 26. Wie wil onze Siwa was combinatie 175.-) staat bij ons in de weg. Jacob Catslaan 47, telefoon 3392. Te koop Mielewasmachine Anna Paulownastraat 20. Zelf Gemaakt, nuttige vrijetijdsbesteding voor de vrouw, door Piet Maree. met tal van foto’s en teke ningen, prijs, gebonden, 17,50 Boekhandel ’Veldwijk’, Kerkweg (Passage). Te koop: (met 1 jaar ga rantie) Torpedo en Reming ton kofferschrijfmachines met koffer 198.Kan- toormachinehandel Flören, W. de Rijkelaan 9, tel. 3097 In de verftent van Hogen doorn is alles te koop. Ver- ref om te smeren en peut voor verfvlekken op uw kleren. Papier om te plak ken, met plooien om er moedeloos bij neer te zak ken. Origineel formica spotprijs 15,per m2. Hard- en zachtboard, tegelboard en aanrechten enz. Firma C. Huurman, Noordeinde 78- 80, telefoon 2596. Biggles-serie (spannende pockets voor jongens van 11 tot 16 jaar) 1.25 bij Boekhandel Veldwijk in de Passage. Te koop aangeboden: een Marklin trein met toebe horen. Te bevr. bur. van dit blad. Te koop: kinderfiets (Ift. 5-7 jr.) prijs 40.Kon. Wilhelminaplein 23 (na 17.00 uur) Ter overname gevraagd: kleuterfiets (tot plm. 6 jr.) Veenemans, C. Huygens- laan 22, telefoon 3147. Te koop: Solex, i.z.g.s. Te bevragen na 19.30 uur: W. de Zwijgerlaan 28. Te koop aang.: FM-anten- ne (nieuw) evt. aanleggen en bromfiets merk „Testi” met Morini motor Te bevr. D. Bontenbal, Bredeweg 11 Waddinxveen. Te koop aangeb.: scooter, merk „Goggo” (200 c.c.), electr. starter. Tegen ieder aannemelijk bod. Te bevr. Pr. Irenestraat 23 ’s avonds na 6.00 uur. BINNENKORT VERSCHIJNT: Samengesteld door: Igar Cornelissen Ger Harmsen Rudolf de Jong Paperback 8.90 Tekent nu reeds in bij: DANKBETUIGING. Langs deze weg betuigen wij onze oprechte dank voor de blijken van deel neming, ons betoond tij dens de ziekte en na het overlijden en tijdens de teraardebestelling van on ze geliefde moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder, mevr. CORLINA SANNER- SLIERENDRECHT Waddinxveen, april 1965. Pr. Bernhardlaan 66 Caravan te huur (omge ving Posbank) nog vrij vóór 17 juli en van 14 tot 21 augustus. Acaciastraat 5 telefoon 2504. Arangeer een verf-feesie en laat uw vrienden u beliepen de kamer een beurt te geven. Hogen doorn heeft van alles voor verref-feesie’s. Voor weinig geld hebt U een pracht boek. Kijk maar bij Boekhandel „Veldwijk” inde Passage Een verfspuit op de stof zuiger verkoopt Hogen doorn. Spuit de schoon maak de deur uit Hypotheken tot 90% tegen lage rente (m. of z. afl.). Bij overl. pand hyp. vrij. Boegheim Vinck, Gouwe 54, Gouda, tel. 01820-7861. Tevens bemiddelingen in onroerende goederen, ver zekeringen en financierin gen. „Ten Cate” (30 denier) wandelkous, naadloos 175. H. M. de Wilde Zonen, Nesse 12. Weekbladreclame geeft u de meeste kans op succes. Kies daarom het Weekblad voor Waddinxveen, ook voor uw advertentie. KLEURENDIA’S. Films - diaraampjes, diaprojectors, projectieschermen enz. Fo to Sjaak Noteboom, Passage Waddinxveen telefoon 2477 Nieuwe Arendsoog (deel 30). „een amulet voor A- rendsoog” 3.90. Voorradig bij Boekhandel Veldwijk in de Passage. Nieuwe Biggies Bigless als kwajongen. Biggies leert vliegen. Prijs: 1.25. Boekhandel „Veldwijk” Passage TEXT1ELHUIS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 4