voor het kort SPORT in witte week wijsheid KVP-raadslid J. P. v. Oosten keert niet in raad terug Kandidatenlij sten Statenverkiezing i fis 1.75 VERBAKEL F olleybal VAKANTIE 1966 15 daagse vliegreizen naar MALLORCA COSTA BRAVA ITALIë (Adriatische kust) RIVIERA Hogere omzetten in meubelbranche Jaarfeest bij Kabelfabrieken Kwiek I verliest Reeuwijk verliest van Hillegersberg REEUWIJK De vorige week ge speelde competitiewedstrijd van het eerste tiental van de Schaakvereni ging Reeuwijk tegen het Rotterdam se Hillegersberg 3 in het vereni gingsgebouw aan de Reeuwijkse brug is geëindigd in een 3|-6| overwin ning voor de Rotterdammers. Slechts J. Breedveld jr. en P. Bontenbal wis ten hun partijen te winnen. J. v.d. Wolf, A. Ooms en L. Kamper brach ten het tot remise. Reisbureau A. VANGINKEL ANNA VAN BURENSTRAAT 11 WADDINXVEEN (vlak bij winkelgalerij Oranjewijk) telefoon 01828-2940 Kandidatenlijst samengesteld Gouwevrienden Carnavalsfees t BEROEPEN Toneelavond CNV Zondagvoetbal afdeling Gouda gaat niet door extra attractie FRA-VA-KO’s Reeuwijkse tweede bij Souburgh-cross van VNKV en NKV WSE-nieuws WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART Pagina 3 Reserveer WARENHUIZEN van af vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf fe Al o gasten baddoekjes Prima badstof handig voor op reis en week- trips. Tijdelijk per 3 stuks Vaker vergaderen 17 februari 1966 WADDINXVEEN REEUWIJK ZEVENHUIZEN MOERKAPELLE de S?' GOUDA EXPOSITIES BIOSCOPEN TE GOUDA dagen 14.00 tot 17.00). Eikenlaan, leplaan, W'veen Telefoon 2401 b.g.g, 2184 De heer Van Oosten heeft gedu rende dertien jaar in de Waddinx- veense raad zitting gehad. De voor lopige KVP-groslijst ziet er als volgt uit: 1. Mr. H. Th. van Schalk (aftr.), 2. A. J. van de Berg, 3. Mevrouw L. Kingma-de Vreeze, 4. J. Th. Lemm, 5. drs. P. M. Onna en 6. H. G. van Paassen. Er werden uit de vergade ring geen nieuwe kandidaten naar voren gebracht. Een adviescommissie zal nu deze 380,00 345,00 365,00 391j0O 399,00 520,00 Schouwburg Bioscoop: Schouwburg Bioscoop: Do. 20.15 uur, za. en zo. 19.00 en 21.15 uur, di. 14.30 en 20.15 uur: „Moordmysterie aan de 15.00 en 17.00 uur: „De vijand van de Bengaalse lanciers” (14 jaar). Zondag 20 februari: Clubmatch Kynologenclub Gouda en Omstreken in Zaal ’Kunstmin’, aan vang 11.00 uur. Maandag 21 februari: Israëlisch Pantomimetheater Claude vang 20.00 uur. Kipnis, Nieuwe Schouwburg, aan- Woensdag 23 februari: Hoofdstad Operette, ”Ein Walzer- traum”, Nieuwe Schouburg, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 26 februari: Jaarvergadering WIOS, Hotel Neuf, Boskoop,aanvang 14.30 uur. Zaterdag 5 maart: Winterserie WSV WIOS, start ver enigingsgebouw, Rozenlaan, Boskoop aanvang 13.45 uur. Zaterdag 19 februari: Propaganda-avond Volksonderwijs, Hotel Vos, aanvang 19.45 uur. Dinsdag 22 februari: Verkeerscursus rijkspolitie, in Hotel Vos, aanvang 19.30 uur. Vrijdag 25 februari: Bijeenkomst Jong Hervormden, in jeugdgebouw Lange Zijde, aanvang 20.00 uur. Donderdag 17 februari: Vergadering A.R.P. Waddinxveen, in geref. veren.geb., aanvang 19.30 uur. Vergadering P.v.d-A. Waddinxveen, in De Unie, aanvang 19.30 uur. Vrijdag 18 februari: Ledenvergadering Chr. Boeren- en Tuindersbond,-herv. wijkgebouw Es- doorlaan, aanvang 19.30 uur. Zaterdag 19 februari: Carnavalsavond VNKV en NKV, rk- veren.gebouw Burgem. Trooststraat, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 22 februari: Bejaardenmiddag, geref. veren.geb., aanvang 14.30 uur. Ouderavond Groen van Prinsterer- school, geref. veren.gebouw, aanvang 20.00 uur. Donderdag 17 februari: Ingebruikneme orgel Ichtuskerk, aanvang 20.00 uur. Vrijdag 18 februari: Toneelavond Chr. Besturenbond, in veren.geb.-brug, aanvang 19.30 uur. Donderdag 24 februari: Jaarvergadering Ned. Chr. Vrouwen bond, Ichtuskerk, aanvang 20.00 uur. Vrijdag 25 februari: Concert Ned. Kamerorkest, vereni- gingsgeb.-brug, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 26 februari: Toneelvereniging VIOS (45 jaar), Fanfarella, verenigingsgebouw-brug, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 5 maart: Toneelvereniging VIOS (45 jaar), Fanfarelle, verenigingsgeb.-brug aanvang 20.00 uur. Waddinxveen WADDINXVEE N— De jaarlijkse door de personeelsvereniging van de Nederlandse Kabelfabrieken georga niseerde feestavond werd zaterdag jl. gehouden in het R.K. Verenigings gebouw aan de Burgepi. Trooststraat. Op het programma stond o.m. een toneelspel en na afloop bal. Het to neelstuk ’’Vreemden in het dorp” van Chester Martin werd opgevoerd door leden van de personeelsvereniging. De rollen van mej. Harper en Char les Rayner werden respectievelijk op voortreffelijke wijze vertolkt door respectievelijk mej. Riet Kroese en de heer Klaas Verwoerd. Voor het begin van de avond en tijdens de pauze verzorgde de heer P. A. v. d. Meer orgelspel. Bij het bal verleen den de Rode Kruis Melodisten hun muzikale medewerking. VRIJDAG 4 MAART voor een gezellig avondje uit, in het R.K. Verenigings gebouw, Burg. Trooststr 4. Tot ziens bij O oom Albert toch BAL NA BE FAIR-DAMES WINNEN WADDINXVEEN Het eerste damesetam van Be Fair is de laatste weken bijzonder goed op dreef. Vo rige week vrijdag brachten de Wad- dinxveense volleybalsters het weer tot een fraaie 3-0 overwinning op het Moordrechtse MVC 4. Er werd regelmatig goed in drieën gespeeld en ook het smashen en serveren ver liep uitstekend Catharina Gasthuis: Werken van Henny Radijs, Olga Oderkerk (keramiek) en Cor Vons (grafiek). Tot en met 6 maart. Ge opend van 10.00 tot 17.00 uur (zon dagen Parijs, 10 TAFELTENNIS WADDINXVEEN Ondanks hef tige tegenstand van de bijzonder goed op dreef zjjnde Geerlof moest het eerste team van de Waddinx- veense tafeltennisvereniging Kwiek tjjdens de vorige week gespeelde competitiewedstrijd tegen NTTC met een 6-4 nederlaag genoegen nemen. Het tweede team van Kwiek slaag de erin met 6-4 van Gouda Apollo te winnen. In deze uitwedstrijd boden de Gouwenaars bijzonder veel verzet. Een ander team van Gouda Apollo deed het aanmerkelijk beter tegen Kwiek 3. De Waddinxveners moes ten er met 2-8 aan geloven. Kwiek 4 bracht het tot een bijzonder fraaie 9-1 zege in de wedstrijd tegen De Mussen. Dank zij drie overwinningen van H. Rupke, die steeds beter gaat spe len, kon Kwiek 5 in de wedstrijd tegen TTVN nog net aan een neder laag ontkomen. De twee andere le den van het Waddinxveense team wonnen iedere éénmaal (5-5). REEUWIJK Op de met een dikke laag sneeuw bedekte lande rijen rondom het fraaie Alblasser- darnse sportpark ’Souburgh’ heeft de Reeuwijkse Ellen v. d. Bunt-Heems- kerk tijdens de vorige week zaterdag gehouden vijfde Souburgh-cross een uitstekende tweede plaats bevochten achter Gerde van Kooten-Stigter. Het was een vanwege de hevige sneeuwbuien bijzonder zware wed strijd die veel van de deelnemers heeft gevergd. pen a.d. IJssel; 11. F. P. Nobel, Lek- kerkerk; 12. W. Cassee, Gouda; 13. M. J. Daamen, Pijnacker; 14. G. de Jong, Capelle aan den IJssel; 15. W. Plomp, Alphen aan den Rijn. Anti Revolutionaire Partij: 1. H. Vink, Gouda; 2. A. J. Dekker, Alphen a.d. Rijn; 3. C. J. v.d. Heuvel, Moerkapelle; 4. Th. Heukels, Capelle а. d. IJssel; 5. T. Hopman, Pijnacker; W. Brink, Schoonhoven; 7. C. G. Karssen, Bodegraven; 8. R. M. van Reenen, Gouda; 9. C. Rijkaart, Ou derkerk a.d. IJssel; 10. A. J. Meijer, Alphen a.d. Rijn; 11. M. Plaats, Al phen a.d. Rijn; 12. C. A. van der Hooft, Waddinxveen; 13. A. H. Brokking, Rotterdam; 14. J. J. Hangelbroek, Den Haag; 15. J. J. Neuteboom, Rotter dam; 16. T. Spaan, Voorburg; 17. A. Voorman, Rijswijk; 18. N. van der Brugge, Giessenburg; 19. H. Ver schoor, Den Haag; 20. H. H. Douma, Barendrecht. De maand december is voor de meubelzaken bijzonder gunstig ge weest. Ondanks de run op artikelen, die na 1 januari als gevolg van de belastingverhoging duurder werden, ging de omzet in de decembermaand bij de meubelzaken met niet minder dan 23 procent omhoog vergeleken bij december 1964. Over het gehele jaar 1965 was de gemiddelde omzet stijging bij de meubelhandel onge veer vijftien procent. Nagenoeg alle detailzaken vertoon den over 1965 een behoorlijke omzet stijging, die uiteraard voor een deel ook een gevolg was van de gestegen prijzen. De omzetstijgingen waren: bakkers 9%, banketbakkers 12%, boekhandel 8%, drogisterijen 13%, groentewin kels 15%, huish. artikelen 13%, ju weliers 15%, kantoorboekhandel 10%, kappers 9%, kruideniers (bediening) 8%, kruideniers (zelfbediening) 11%( melkhandel 10%, parfumerieën 13%, slagers 10%, schoenen 8%, slijterijen 20%, tabakswinkels 14% en textiel handel 9 Voor de schoenmakers bleef de omzet gelijk. De teams van de Waddinxveense biljartvereniging De Gouwevrienden hebben het tijdens de vorige week gespeelde wedstrijden voor de twee de helft van de competitie voor de KNBB minder goed gedaan dan ge woonlijk. Slechts het FA-team wist het tot een benauwde 5-4 overwin ning te brengen in de wedstrijden tegen het Goudse De Sport FA. Deze ontmoeting had een bijzonder span nend verloop en pas na veel rekenen bleek de Waddinxveense ploeg te hebben overwonnen. Een niet bepaald zelfverzekerd Gouwevrienden E trok naar Nieu- werkerk waar men de handschoen opnam tegen Centrum E. Het werd een 7-2 zege voor de Nieuwerkerkers. Met dezelfde cijfers gingen Gouwe vrienden FB ten onder in de thuis wedstrijd tegen koploper De Spil FB uit Gouda. De zenuwen speelden hier de Waddinxveners parten. Vrijdag 18 maart: Culturele Kring, toneelgroep Proloog met „Moeders dartele jaren”, in Ge ref. Verenigingsgebouw, aanvang 20.30 uur. Vrijdag 25 februari: Uitvoering „De Kleine Trompetter” (Zevenhuizen), Dorpshuis, aanvang 19.30 uur. Voor de verkiezingen van de Pro vinciale Staten op 23 maart aan staande werd vorige week dinsdag de kandidaatstelling gehouden. In de Kieskring Gouda werden elf kandi datenlijsten ingediend, t.w.: Partij van de Arbeid: 1. J. Borgman, Gouda; 2. J. Huur man, Gouderak; 3. B. van Dam, Wad- dinxveen; 4. J. C. Duin, Alphen a. d. acker; 6. H. Luidens, Gouda; 7. H. Rijn; 5. J. A. Uittenbogaard, Pjjn- Berghoeï, Stolwijk; 8. D. Krins-Kok, Schoonhoven; 9. J. D. Sanders, Gou da; 10. P. Lips, Waddinxveen; 11. J. Martens, Bodegraven; 12. W. Ouwe- neel, Schoonhoven; 13. C. L. Spreij, Capelle a. d. IJssel; 14. H. Borsten, Pijnacker; 15. N. Fontijne, Krimpen a.d. IJssel; 16. J. H. Werner, Nieu- werkerk a.d. IJssel; 17. D. Oostdijck, Bergambacht; 18. W. Schuddebeurs- Prummel, Moordrecht; 19. A. C. Kooijman, Boskoop; 20. J. H. van der Vlies, Alphen aan den Rijn. Katholieke Volks Partij: 1. A. Q. C. van Ruiten, Gouda; 2. A. P. J. van der Wejjden, Zevenhoven; 3. P. J. Verhoef, Woerden; 4. E. C. P. de Groot-Hoonhout, Gouda; 5. J. J. M. Bakker, Roelof ar endsveen; 6. H. Th. van Schaik, Waddinxveen; 7. S. Menken, Leiden; 8. T. Brouwer, Was senaar; 9. A. W. de Groot, Voorhout; 10. R. Eysink, Rotterdam; 11. B. F. Bohré, Rotterdam; 12. mej. R. M. van der Maesen, Rotterdam; 13. M. P. A. Meisen, Wateringen; 14. N. A. C. Swinkels, Honselersdijk; 15. J. J. van Gent- de Ridder, Vlaardingen; 16. H. J. A. M. Vrouwenvelder, ’s-Graven- hage; 17. J. Wennekes, ’s-Gravenha- ge; 18. C. A.Verkade, ’s-Gravenhage; 19. J. B. Wesseling, ’s-Gravenhage; 20. W. Th. Remie, Vianen. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie: 1. J. Kruijsheer, Gouda; 2. E. C. Bier-Reitsma, Nieuwerkerk a.d. IJs sel; 3. A. Hoogendoorn, Ouderkerk a. d. IJssel; 4. Ph. Kroes, Waddinxveen; 5. F. J. Hooftman, Gouda; 6. L. A. P. Stoppelenburg, Nieuwkoop; 7. J. C. Bulk, Boskoop; 8. H. van der Graaf- van Dommelen, Reeuwijk; 9. J. E. de Wolf, Woerden; 10. H. Speijer, Krim- Christelijk Historische Unie: 1. D. van der Kwaak, Leiden; 2. N. Buijsert, Alphen a.d. Rijn; 3. J. de Geus, Noordwijk aan Zee; 4. J. Son- neveld, Zoetermeer; 5. M. van der Voet, Óegstgeest; 6. G. W. baron van Dedem, Boskoop; 7. J. de Geus, Was senaar; 8. A. van Duist, Capelle a.d. IJssel; 9. C. Leeuwenburg, Rijnsburg; 10. H .J. Groenendijk-Bemhard, te Gouda; 11. J. van Bochhoven, Nieu werkerk a.d. IJssel; 12. Jac. Goudri- aan, Krimpen a.d. IJssel; 13. N. den Hollander ,Ter Aar; 14. G. van Leij- endorst, Gouda; 15. M. G. Groenen- berg, Driebruggen; 16. R. C. Hoede- maker-van Beek, Bergschenhoek; 17. J. v. d. Zanden, Woerden; 18. G. F. Witte, Pijnacker; 19. G. M. Vogelyn, Krimpen a.d. IJssel; 20. L. van Dom melen, Woerden. Pacifistisch Socialistische Partij: 1. J. Brandsen.Rijswijk; 2. H. van Steenis, Voorschoten; 3. M. van Pelt, Den Haag; 4. H. H. Tonkes, Rockanje; 5. R. M. de Waaij, Rotterdam; 6. L. Brinksman, Den Haag; 7. H. A. J. Kruijshaar, Schiedam; 8. G. J. de Bruyn, Leiden; 9. J. H. Daim, Rot terdam; 10. L. J. Bot, Den Haag; 11. A. v. d. Veer, Vlaardingen; 12. C. Drost, Gouda; 13. C. M. Nihof, Den Haag; 14. P. van Vuure, Rotterdam; 15. P. L. Smits, Gorkum; 16. J. Kor poraal, Den Haag; 17. J. H. H. Ger- ding-Eggink, Schiedam; 18. A. van Rosmalen, Den Haag; 19. T. G. de Zoete, Dordrecht; 20. A. P. Stekelen- burg-van Kwawegen, Rotterdam. Boerenpartij 1. A. de Bruin, ’s-Gravendeel; 2. A. Snoek, Rotterdam; 3. R. Hoegen, te Gouda; 4. W. T. van den Berg, Meer kerk; 5. K. van Zelderen, Bergam bacht; 6. A. J. Swaep, Rotterdam; 7. J. C. Hooykaas, Den Haag; 8. A. Braat, Hekelingen; 9. W. J. Haarman, Den Haag; 10. J. van Ingen, Capelle a.d. IJssel; 11. J. H. Borsboom, Den Haag; 12. C. den Hartog, Hei- en Boeicop; 13. A. v.d. Heiden, Leer broek; 14. C. Boer, Bergambacht; 15. C. Muijs, Schiedam; 16. G. C. van Eersel, Zuidlan; 17. S. Vlaming, Den Haag; 18. D. v.d. Leleij, Abbenbroek; 19. J. Wachtmeester, Den Haag; 20. H. Hooft, Rotterdam. Communistische Partij Nederland: 1. C. A. IJmkers, Den Haag; 2. S. Groenendijk, Rotterdam; 3. H. de Vos-Krul R,otterdam; 4. W. Harts- keerl, Rotterdam; 5. J. M. van der Blom-Vijlbrief, Leiden; 6. N. C. Noo- tenboom, Delft; 7. J. Malipaard, Rot terdam; 8. J. M. Hessels, Rotterdam; 9. G. J. Brand, Ammerstol; 10. A. Bos, Gouda; 11. C. Kalman, Krimpen a.d. IJssel; 12. P. Bot, Bergambacht; 13. H. Bakker, Ammerstol; 14. P. Blok, Krimpen a.d. IJssel; 15. A. Bakker-Ligthart, Ammerstol; 16. A. G. Stigter-Brand, Ammerstol; 17. B. Dubbeldan-deBruin, Amemrstol; 18. F. Geleijnse-Vogelenzang, Krimpen a.d. IJssel; 19. H. A. Boymans, Den Haag; 20. C. J. Struikman, Den Haag. Staatkundig Gereformeerde Partij: 1. C. N. van Dis, Den Haag; 2. A. Vlasblom, Delft; 3. W. F. Mulckhuijse, Driebruggen; 4. B. v. d. Graaf, Rid derkerk; 5. H. G. Abma, Gouda; 6. C. N. van Dis, Rotterdam; 7. J. Pijl, Den Haag; 8. J. Voogd, Ouddorp; 9. C. Slijkhuis, Dordrecht; 10. K. v.d. Plas, Hardinxveld-Giessendam; 11. A. de Redelijkheid, Ouderkerk a.d. IJssel; 12. A. Kruithof, Klaaswaal; 13. J. Vermeulen Hzn, Alblasserdam; 14. F. v. d. Vlis, Ridderkerk; 15. P. Kuijt, Gouda; 16. J. P. Verkade, Nieuwe Tonge; 17. C. W. Oudshoom, Lisse; 18. H. G. Barendregt, Barendrecht; 19. J. J. Geluk, Gorkum; 20. W. E. van Ooijen, H. I.-Ambacht. Gereformeerd Politiek Verbond: 1. A. J. Verburgh, Dordrecht; 2. P. van Leeuwen, Rotterdam; 3. H. L. H. van Baars, Vlaardingen; 4. W. Vree- ken, Dordrecht; 5. J. C. Nieuwlaat, Delft; 6. K. Drost, Gouda; 7. B. v.d. Ros, Den Haag; 8. C. S. Alder listen, Zwijndrecht; 9. A. Baan, Zwijn- drecht; 10. J. B. Otten, Rotterdam; 11. A. Baan CJzn., Zwijndrecht; 12. W. Bouwman, Rijnsburg; 13. P. de Jong, Rozenburg; 14. J. Vermij, Den Haag; 15. A. de Meer, Dordrecht. Liberale Staats Partij: 1. L. R. J. ridder van Rappard, te Gorkum; 2. V. B. Veteris, Den Haag; 3. J. C. Uutenbogaart-Blankwaardt, Wassenaar; 4. P. J. G. A. Ego, Rijs wijk; 5. A. J. Spaans-v.d. Bijl, Leer dam; 6. W. J. Christiaans, Rijswijk; 7. R. de Lauwere, Den Haag. Plattelandsvrouwen, lezing Majoor Bosshardt van het Leger des Heils, in Geref. Verenigingsgebouw, aan vang 19.30 uur. Woensdag 23 februari: Vergadering C.P.B., in „De Rank”, aanvang 19.30 uur. Jaarvergadering Ned. Chr. Vrouwen bond, geref. veren.gebouw, aanvang 19.30 uur. De eerste set werd door Be Fair glansrijk met 15-7 gewonnen. De Moordrechtse dames raakten in de tweede set wat meer aan de zaal gewend en boden feller tegenstand doch ook nu weer was Be Fair de sterkste. Ook de derde set brachten de Waddinxveense dames op hun naam. In de maand januari bond Be Fair ook al de Goudse teams Vires et Celeritas en Jodan Boys aan haar zegekar. Vires werd, met 31 ver slagen en Jodan Boys kreeg met 3-0 klop. Tegen MVC 3 kwamen de Waddinxveensen niet verder dan een 2-2 gelijkspel, hetgeen toch niet on verdienstelijk genoemd mag worden. Met zeven punten Uit vier wedstrij den is dit eerste team op de goede weg. WADDINXVEEN Tijdens de dinsdagavond in het rooms-katholiek verenigingsgebouw aan de Burge meester Trooststraat gehouden leden vergadering van de afdeling Wad dinxveen van de Katholieke Volks Partij is de voorlopige kandidaten lijst voor de komende gemeenteraads verkiezingen vastgesteld. Het raads lid J. P. van Oosten zal op eigen ver zoek (wegens drukke werkzaamhe den) niet meer in de gemeenteraad terugkeren. De uitslagen van de onderlinge wedstrijden voor de wintercompetitie van de schaakclub hebben geen wij zigingen van betekenis in de standen van de diverse poules gebracht. In poule A won J. Kapteyn van J. van Wensveen, terwijl J. v.d. Wolf J. van Beek versloeg. J. Elenbaas bracht het in poule B tot een overwinning op J. v.d. Goot .terwijl G. Bakker over L. Kamper zegevierde. J. v.d. Goot verloor ook van P. de Vries. In poule B wonnen J. Elenbaas, J. Renssen en J. van Beek respectievelijk van W. Breedveld sr., D. Luchsinger en J. v. d. Goot. Ook na de vorige week vrijdag ge speelde partijen hebben de posities van de schakers in de drie poules zich vrijwel niet gewijzigd. In poule A staat onbedreigd bovenaan de heer C. v.d. Graaf, terwijl poule B wordt aan gevoer ddoor J. Breedveld jr., die met tien uit tien nog ongeslagen is. P. de Vries staat hier op de twee de plaats. Met drie uit drie neemt J. Kapteyn in poule C de eerste plaats in. De uitslagen van de vrijdag ge speelde partijen luiden: Poule A: J. v.d. Wolf-C. v.d. Graaf afgebroken, J. van Wensveen-J. van Beek 0-1, J. Kapteyn-W. Breedveld sr. 1-0. Poule B: L. Kamper-J. v.d. Goot 0-1, P. de Vries-A. Hazewinkel 0-1, P. Bontenbal-G. Bakker 0-1. Poule C: J. Breedveld jr.-D. Luch singer 1-0. WADDINXVEEN De jongeren organisatie van de Hollandse Maat schappij van Landbouw organiseert op vrijdag 4 maart aanstaande een grote feestavond in het rooms-katho liek verenigingsgebouw aan de Bur gemeester Trooststraat, aanvang 20.00 uur. Eigen leden zullen het toneel stuk „O... oom Albert toch!” opvoe ren. Na afloop zal men nog enige tijd gezellig bijeen blijven. Deze avond is bedoeld als een kennismakings bijeenkomst voor (nog) niet-leden. Iedereen is welkom, toegang vrij. Donderdag 24 februari: Raadsvergadering, gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 26 februari: Dam- en Schaaktoernooi Waddinx veen, in Genet Verenigingsgebouw, aanvang 10.00 uur. R.K. Toneelvereniging met de klucht „Poespas”, r.k.-veren.gebouw Burg. Trooststraat, aanvang 20.00 uur. Vrijdag 4 maart: Feestavond Holt Mij. v. Landbouw- jongeren, r.k. veremgebóuw Burgem. Trooststraat, aanvang 20.00 uur. Woensdag 16 maart: Bijeenkomst Ned. Chr. Vrouwenbond (voorlichting merkartikelen en decla matie), geref. veren.gebouw, aanvang 19.30 uur. WADDINXVEEN Het VNKV en het NKV organiseren op zaterdag 19 februari aanstaande in het rooms- katohliek verenigingsgebouw aan de Burgemeester Trooststraat in Wad dinxveen een grote carnavalsavond met medewerking van ’’The Melody Mixers”. Voor de pauze zal er wor den gekaart, gesjoeld, gekiend, enzo voort. Ook zal een verloting worden gehouden. Na de pauze begint dan het grote feest, waarvoor carnavals kleding en een feestneus nodig zijn. Feestkledij is niet verplicht, maar zal wel de feestvreugde helpen bevorde ren. Toegangsprijs 0,75. Onze lage prijzen nopen tot kopen Nog een klein partijtje ZEEMLËRENLAPPEN vanaf f 2.25 en ook nog enige MELITA- POTTEN met filter vanaf f 3.75 SPREEKUUR VOOR WONINGZOEKENDEN WADDINXVEEN Op dinsdag 22 februari a.s. wordt in het gebouw van Sociale Zaken achter het ge meentehuis spreekuur gehouden voor woningzoekenden van 19.00 tot 20.00 uur. WADDINXVEEN Hedenavond (donderdag) Contactavond voor de leden en donateurs met hun dames. De contactcommissie rekent op een grote opkomst. Klaverjassen, pan doeren en kruisjassen. Ook belang stellenden zijn van harte welkom U kunt zich deze avond ook opgeven als lid of donateur en ook voor de toto. kandidatuur bespreken en in een vergadering met het bestuur de lijst op 4 maart aanstaande definitief vaststellen. De voorzitter van de afdeling, ir. P. L. van der Kleyn, bracht het scheidende raadslid dank voor al het werk dat hij in de afgelopen dertien jaar in dienst van de gemeenschap heeft verricht. Tijdens de rondvraag sprak de heer Van Oosten zijn dank baarheid uit over het vertrouwen dat de kiezers gedurende al die jaren in hem hadden gesteld. Bij de aanvang van de vergadering wees voorzitter Van der Kleyn er in zijn openingstoespraak op dat er in de naaste toekomst ,met twee ver kiezingen in het vooruitzicht, weer wat vaker vergaderd zou moeten worden. Hij riep de leden op met ijver voor de belangen van de afde ling op te komen en met het bestuur de gewestelijke en gemeentelijke po- litiek van de KVP te steunen. WADDINXVEEN In de aan staande vacature van ds. J. R. Cupe- rus van de Nederlands Hervormde Kerk is toezegging van beroep ont vangen van dominee Chr. Hovius uit Nieuwlekkerland. Voor de derde predikantsplaats van de Nederlands Hervormde Kerk in de Oranjewijk-Vondelwijk is beroe pen ds. G. Broere uit Dinteloord. JOEGOSLAVIë GRIEKENLAND Verder nog keuze uit vele reizen waaronder: 5 dagen Tirol, 7 daagse Rijnreis, 10 dagen Lago Maggiore etc. Uit sluitend boekingen bij bonafide reisorganisaties. Vraagt vrijblijvend folders. Alle zondagprogramma’s van KNVB afdeling Gouda, als gepubli ceerd in de Officiële Mededelingen van 20 januari 1966, voor aanstaande zondag zijn vanwege de slechte weersomstandigheden komen te ver vallen. Dit betekent dat er in de afdeling Gouda niet gevoetbald zal worden. Het nieuwe voetbalprogram- ma voor de zondagvoetbal zal in de volgende Officiële Mededelingen worden gepubliceerd. Het junioren en het zaterdagvoetbal wordt wel - ijs en weder dienende - normaal afgewerkt. I- 1 A 5

WvW | 1966 | | pagina 3