de van kabouters bij aankoop van dit prach tige nieuwe PHILIPS toestel! Officieele opening v. Berkesteijn showroom TIJDELIJK PHILIPS TV-FEEST! 150.- voor uw oude TV- ontvanger zonder 2e net, ceremonie D.E.L-collecte Adverteren doet verkopen Schouwburg Bioscoop GOUDA - TELEFOON 3750 Carrosseriebouwers voor hout en/of staalbouw en leerlingen Schotte’s Carrosseriefabr. Dorpsstraat 151-153, Zevenhuizen, tel. 01802-212 kolenhaard NOCTURNA (de zgn. BEDPLASSERS) Inlichtingen: AFWEZIG JONGEN voor stooktuinderij TUINBOUWWEG 7 WADDINXVEEN M. HEEMSKIER*. Reisbureau „DE KNEGT” Elsevier belastinggids Prijs: 5.90 BOEKHANDEL VELDWIJK Passage, telefoon 2620 Burgemeester droeg over aan stichter A. VERBREE MEISJE voor hele dagen in artsengezin. Boekhandel BURGER uw kantoor- leverancier DORPSSTRAAT 80 WADDINXVEEN TELEFOON 2298 E. Hooreman gehuldigd voor moedig gedrag AVIFAUNA telefoon 01720-2091 Bestuur sportweek afgetreden Woningruil uitgesteld van bedrijf Doen natuurlek! Dan geniet u van het mooiste beeld dat u zich wensen kunt, en van de opmerkelijke fraaie geluids weergave. Denk aan al die grootse evenementen die nu weer op het pro gramma staan... Dan is de beslissing gemakkelijk: profiteren van dit aanbod! Drogisterij A. Hordijk DORPSSTRAAT 70 BLEISWIJK TEL. 01892-356 Zandkoekjes 90 cent per 250 gram ONZE RONDO’S ALTIJD VERS H. G. Huizer Apparaat tegen ENURESIS D. J. Schutte Evenals vorig jaar hebben wij voor het a^s. seizoen weer een grote verscheidenheid van bus- en bootreizen samengesteld. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART Pagina 7 PHILIPS Jaarvergadering N.C.V.B. uitgesteld 'De vijand van de Bengaalse Lanciers' 'Moordmysterie aan de Rivièra' Auto's, motoren en fietsen Huishoudelijk personeel gevraagd T. de Waardt verhoogt kapitaal Toneelavond UA V Huisraad, kleding enz. gevraagd en aangeboden Woningruil Diversen 17 februari 1966 vijfhonderd van Scope - 18 jr. A M WADDINXVEEN De jaarverga dering van de afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Christen Vrou- “wenbond, die afgelopen woensdag zou worden gehouden, is in verband met het overleden van het lid me vrouw Kempkes-de Boer uitgesteld tot woensdag 23 februari aanstaande. Let op in de matinee’s: zat. 3 u., zond. 3-5 uur. Een film vol spannende tweegevechten en don derende ruiterscharen, een groot avontuur. Ronald Lewis - Oliver Reed - Duncal Lamont. CinemaScope - Kleuren - 14 jr. Schilder zellef. Wij advi seren. Met ons advies kunt u zelf schilderen. Kom even langs bij Hogendoorn. Hypotheken tot 90% tegen lage rente M. of z.afL Bij overl. hypvrij. Boegheim en Vinck. Gouwe 54. Gou da, tel. 01820-7861. Tevens bemiddeling in onroerende goederen, verzekeringen en financieringen. Brilmonturen (ook voor kinderen). Jac. Saton, Pr. Beatrixlaan 31. Leveran cier van alle ziekenfondsen Te koop: buitenvoliëre en broedhokken. A. Koole, Puttekade 49, Boskoop. Dond. 8.15 u., zat. en zond. 7-9.15 u., dinsd. 2.30- 8.15 uur. Een film met adembenemende hoogspanning. Gert Fröbe - Marina Vlady- Robert Hossein. Het koekje van de week Zuidkade 11, telefoon 2354 Waddinxveen Super-ontvanger met 59 cm beeldbuis. Automatische fijnafstemming en synchronisatie. In donker en naturel 992.-. In teak 1012.-. Voor 30.- kan dit model worden voorzien van af- schroefbare poten. WIJ VRAGEN: TE KOOP: wegens verh. met c.v. (grijs) zo goed als nieuw. Te bevragen: Zuidkade 161 openings- G. Th. B. co £D van 18 februari tot 7 maart TANDARTS Voor spoedgevallen: Tand arts Alkema (tot 26 febr.) en Tandarts v. d. Arend. GEVRAAGD: TEL. 01828-3140 Dorpsstraat 33 - Waddinxveen Telefoon 2218 Kerkweg 181 Waddinxveen EEN IN KLEURENDRUK UITGEVOERD REIS PROGRAMMA WORDT U OP VERZOEK GRATIS TOEGEZONDEN. Wij beschikken over prima touringcars. ’s Nachts wordt niet gereden. Ervaren reisleiders zijn de gehele dag tot uw dienst. BEL EVEN TELEFOON 01828 - 3297 of bij geen gehoor 2364. Wij leveren u kant en klaar 8 mm films, o.a.: Comedy Capers, Ebboth en Castello enz. Foto de Rooy, Nesse 2, Waddinxveen, telef. 2102. Ontspanning samen met vader behangen. Maak ook keus uit die enorme kol- lektie bij Hogendoorn, A. v. Solmsstraat 31, W’veen, telefoon 2520. Te koop: rotanwieg, bekl. met fijn nylon-cloque. Wm de Rijkelaan 5, W’veen. GEVRAAGD: hulp in de huishouding (één dag per week). Hoog löon. MEVR. DEKKER, P. C. Hooftstraaf 22, Waddinxveen Gevraagd: werkster voor 1 halve dag per week. A. Boonstoppel, Zuidkade 34, Waddinxveen. Jaffa ’nRoep van mond tot mond: JAFFA’S zijn gezond Door JAFFA-verkoop: Griep op de loop doet ook mee IEPLAAN 75-77 WADDINXVEEN Bewoners van K.W. singel, Jan Willem Frisoweg en Ernst Casimirlaan allen zult u toch aan de schoon maak gaan. Neem gelijk een ventilator, een nieuw behang en een busje verf, want voor al deze dingen bent u bij Hogendoorn uit het bederf. WADDINXVEEN Een nogal schorre burgemeester C. A. van der Hooft weigerde dinsdagmiddag de openingsplechtigheid te verrichten van de nieuwe showroom bij de Stoel- en Meubelfabriek H. A. van Berkesteijn N.V. aan de Wilhelmina- kade. Hoewel de burgemeester was uitgenodigd de ceremonie te verrich ten, waarop hij ja had gezegd, deelde hij enkele seconden voor de plechtige handeling mede, dat er maar één man gerechtigd was de opening te verrichten, nl. de oprichter van het bedrijf, de 68-jarige heer H. A. van Berkesteijn, die door zijn harde wer ken dit fraaie bedrijf in 45 jaar had weten uit te bouwen. Onder applaus haalde daarna de wat verbouwereerde heer Van Ber kesteijn een groot rolgordijn omhoog, waarop het houten schuurtje stond afgebeeld, waarin hij 45 jaar geleden was begonnen. Daarachter lag de bijzonder smaakvol ingerichte toon zaal, waar de volledige meubelcol- lectie van Van Berkesteijn bijzonder goed tot haar recht komt. De vele genodigden, onder wie de burgemeester en zijn echtgenote, de wethouders Pille en Venema, ge meentesecretaris H. Jenné, de direc teur van openbare werken de heer A. C. Kraneveld, de secretaris van de Centrale Bond van Meubelfabrikan ten de heer Peters en de secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken, drs. B. W. Buenk en vele anderen verbleven daarna geruime tijd in de grote showroom met een vloeropper- vierkante Heeft u erg dun haar? Dan hebben wij voor u stukjes haar of een hele postiche. In elke gewenste kleur en maat (met of zonder grijs) Beslist onzichtbaar. Vraagt inlichtingen bij Salon Snel, Pr. Irenelaan 86, Alphen a/d Rijn, tel. (01720) 3510 (desgewenst thuis te ont bieden). Voorjaar? Lente? Schoon maak? Weet ik veel vrien den, maar wat ik weet is, dat Hogendoorn alles heeft voor de schoonmaak. Kom vlug even langs bij hem. D. Baks, Reparaties half uur gereed. Tandtechnisch bedrijf. Lange Tiendeweg 32, Gouda, tel. 4778. Glijen... door de sneeuw naar Hogendoorn voor een zonnig behangetje in een winterse omgeving. Auto-verzekering. Na één jaar schade-vrjj rijden. 25 procent premie-korting. Van Dooijewaard-Assuran- tiën, v.Beresteijnstraat 19, Reeuwjjk, telefoon 01829- 662. VOLGENDE WEEK RAADSVERSLAG In verband met gebrek aan plaatsruimte hebben wjj tot onze spijt enkele berichten, waaronder het raadsverslag van Zevenhuizen, moeten re serveren tot volgende week. De redactie. GEVRAAGD: MEVR. D. MULLER v. Bergen IJzendoomp. 23, Gouda, telefoon 6275 WADDINXVEEN De Bouwma terialenhandel T. de Waardt N.V. heeft bij statutenwijziging het maat schappelijk kapitaal tot één miljoen gulden verhoogd, waarvan thans 600.000 is volgestort. REEUWIJK In de grote zaal van het verenigingsgebouw-brug wordt vrijdagavond 18 februari a.s. door de Christelijke Besturenbond van het CNV afdeling Reeuwijk een gezellige toneelavond georganiseerd. De Boskoopse toneelvereniging ”Ta- veneau” zal het toneelstuk ’’Gozewijn maakt carrière” opvoeren, terwijl de heer G. Kooiman uit Gouda een korte toespraak zal houden over enkele bonds aangelegenheden. ZEVENHUIZEN De heer E. Hoorenman van de Bredeweg 81 te Zevenhuizen is gisteren door burge meester A. van ’t Verlaat ten ge- meentehuize gehuldigd voor zijn moedig gedrag in oktober van het vorige jaar, toen de heer Hoorenman in Gouda met gevaar voor eigen leven een 4-jarig jongetje uit de Burg. Martsenssingel wist te red den. De heer Hoorenman is wel de zwemkunst meester maar reddend zwemmen heeft hij nooit geleerd. Namens het Carnegie Heiden fonds kon de burgemeester de red der voor zijn moedig optreden een vulpenhouder met inscriptie over handigen. Bij de korte plechtigheid was o.m. aanwezig de postcomman- dant van de Rijkspolitie, de heerW. J. Hoefakker. AUTOMOBIELBEDRIJF Hoorn 65, Alphen a.d. Rijn FIAT 500 - 600 - 1100 - 1300 ’60-’63; D.K.W. junior ’60- ’62-’63-’64, Fll, F12 enF 102; OPEL Kadett en Re- kord ’62-’63-’64, 2- en 4- deurs; FORD Cortina 1,964 2- en 4-deurs; FORD Cor sair ’64; PEUGEOT 403- 404 ’61 t/m ’65; VOLKS WAGEN ’61 t/m ’65; SAAB ’60-’62; CHEVROLET Im pala en Bel-Air ’60 t.e.m. ’63; VOLKSWAGEN Vari ant ’64; OPEL Caravan ’62; SIMCA 900 - 1100 - 1500 ’62-’63-’64; FORD Cortina stationcar ’63, 17M station car ’62-’64; DAFFODIL ’60- ’64; RENAULT Dauphine ’59-’63; AUTO Union sport ’60; FORD Taunus 12M en 17M ’60 t/m ’65; AUSTIN seven ’64; B.M.W. 700 ’60- ’63; OPEL Kadett station car ’65; FORD Fairlane^>5; VAUXHALL Cresta 1963; PEUGEOT 404 stationcar 1963- 64; VOLKSWAGEN cabr. ’63-’64; N.S.U? sport Prinz ’64; OPEL coupé ’63- ’64; CITROëN Ami 1964; N.S.U. Prinz ’64; VOLKS WAGEN Combibus 1962; STUDEBAKER ’63; HILL MAN ’61; MERCEDES 190 D ’59-’62-’64; PANHARD 1963; FORD Zodiac 1963; VAUXHALL Victor 1962; VOLKSWAGEN 1500 ’62- 1964; AUSTIN Cambridge 1962. Keuze uit 150 stuks 3 MAANDEN GARANTIE. Inruil en Financiering. Geopend van 8.30-22 uur. ’s zaterdags tot 19.00 uur. ’s zondags van 12-18 uur. Gevraagd: meisje voor he le of halve dagen. Mevr. Glasbeek, Noordkade 6 te Waddinxveen, fel. 2588. Gevraagd: hulp, liefst voor 1 ochtend of 1 middag per week. Vijverlaan 11, Wad dinxveen, telefoon 2758. Gevraagd: hulp voor twee halve dagen p.w. Amalia v. Solmsstraat 24, Waddinx veen, telefoon 3352. Antieke Friese klokrepara- tie. Jac. Saton, Pr. Beatrix laan 31, Waddinxveen. WADDINXVEEN Tijdens de deze week gehouden vergadering van het bestuur van het Sportweekcomité, waarbij ook vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen aanwezig waren, heeft het bestuur besloten haar mandaat ter beschikking te stellen. Op verzoek van de aanwezi gen zal het bestuur de lopende zaken afhandelen tot een binnenkort te houden vergadering. Het bestuur heeft tot deze stap be sloten, omdat men meent dat de lei ding van de sportweek zowel om or ganisatorische als zakelijke redenen op een andere leest moet worden ge schoeid om de steeds groter worden de verantwoordelijkheden te kunnen opvangen. In dit verband wordt ge dacht aan een stichtingsvorm. In juni hoopt het sportweekcomité een kermis te organiseren, waarvan de baten zijn bestemd voor het vol doen van de verplichtingen van de sportweek. vlakte meter. Voorafgaande aan de plechtigheid had de heer Mulleman een welkomstwoord ge sproken en vroeg pastoor J. A. M. Saulenn God’s zegen voor het in ge bruik te nemen nieuwe bedrijfsge- deelte. Na de rondgang was het woord aan burgemeester Van der Hooft. Met verontschuldigingen voor zijn schorre keel vroeg hij zijn echt genote een door hem opgestelde toe spraak te willen voorlezen. Op char mante wiize wist mevrouw Van der Hooft-Lourens de spontane woorden van haar echtgenoot naar voren te brengen. Hierbij werd herinnerd aan het feit, dat de heer Van Berkesteijn 45 jaar geleden in een schuurtje met een vloeroppervlakte van twintig vierkante meter begon. Voorts bleek, dat dit bedrijf door een voorzichtig maar goed beleid en mede dank zij de steun van de beide zoons en de schoonzoons van de heer Van Berke steijn deze groei had kunnen door maken. In de toespraak van de bur- Vondellaan, 4-kamerflat, naar omgeving Victorstr. (benedenhuis). Brieven ond. nr. 66 aan Boekhandel Burger, Dorpsstraat 80 te Wadinxveen. WADDINXVEEN In verband met de actie voor INDIA is de col lecte voor D.E.L. welke van 17-2 tot 23-2 ’66 zou worden gehouden, uit gesteld tot een nader te bepalen datum. - De plaatselijke commissie. Te koop: (wegens plaats gebrek) Eddy afwasmach. 60,Potgieterstraat 2, Vondel wijk, W’veen. Te koop: nieuwe, nog in kist verpakte kookkachel t.e.a.b. telefoon 01808-364. Aangeboden: prima AEG snelwasser met roestvrij stalen kuip en wringer. Kon. Wilhelminasingel 66, Waddinxveen. Ser. student, i.b.v. rijbewijs BE, z.k.m. met meisje liefst met rode of blauwe sport wagen Bij ser. reactie foto v.d. sportw. insluiten. Br. l.m.r.f. (o.e.r.) ond. nr 14266 aan bur. v. d. blad. Opel Rek. ’62; Opel Rekord 1962; Opel Caravan 1961; Simca 1000 GL 1963; Sko da MB 1000 1965; Opel Rekord 1960; Chrysler 1961 ’De Vos’ autobedrijf, Dorp straat 59, telefoon 2787, Kon. Wilhelminasingel 30, telef. 2554, Waddinxveen. Inruil en financiering. Te koop: Renault 4L 1964 t.e.a.b. Fin. mogelijk. Kromme Esse 9, W’veen. Te koop: Fiat 600, prijs 700,i.p.s. van Maer- lantstraat 30, W’veen. Wie ruilt toegewezen wo ning met centr. verw. in de Vondelwijk voor ander huis, liefst Victorwijk. Adres te bevr. Zuidkade 161, Waddinxveen. Te koop Miele wasmachine met wringer i.z.g.s. C. van Erk, Dorpsstraat 18 te Zevenhuizen. «1 Te koop dressoir (ook zeer geschikt voor werkbank) en 6-pers. tent. Kerkweg 138, Waddinxveen. Te koop: gebr. bankstel, 4 stoelen en 2 clubs. Kerk weg 138, Waddinxveen. Te koop: kolenconvector ’Linco’, 17000 k. als nieuw, en wit ledikant (2-pers.)’ 10,Noordkade 95, Waddinxveen. gemeester werd de hoop uitgespro ken, dat deze showroom tevens de eerste steen zou betekenen voor de „Gouden Hoek” waarin de thans nog „Koude Hoek” na de verbreding van de Wilhelminakade zou moeten ver anderen. Namens de Centrale Bond van Meubelfabrikanten voerde de heer Peters het woord, die opmerkte dat Van Berkesteijn er steeds in is ge slaagd het markt aandeel te behou den en zelfs te vergroten. Sprekende namens de Kamer van Koophandel noemde drs. Buenk het assortiment in de toonkamer indrukwekkend. Naar zijn mening is dit een goede stap om de detailhandel te steunen in de strijd tegen de grote maga zijnen. Nadat nog een der afnemers, de heer Vogt uit Groningen enkele woorden had gesproken, en de heer Buitelaar namens aannemer en on deraannemer zijn gelukwensen had overgebracht, was het woord aan de heer H. A. van Berkesteijn, die uit voerig dank bracht aan alle aanwe zigen en allen, die bij de verwezen lijking van dit project hun bijdrage hadden geleverd. De nieuwbouw werd uitgevoerd door het aannemersbedrijf S. J. van Vliet te Waddinxveen onder architectuur van het bureau P. Stuurman N.V. Kabouters kosten 40 cent per gezette regel bij een minimum van vier regels, inclusief één regel vet gezet. Iedere regel vel extra 60 cent. Contractprijs op aanvraag. Brieven onder num mer 20 cent extra. Bewijsnummer 15 cent extra. Kabouters opgeven vóór dinsdagmiddag drie uur bij het bureau van dit blad: Oranjelaan 9 te Waddinxveen, telefoon 01828-2238.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 7