enige mannelijke krachten BEHANGEN VROUWEN WERELDGEBEDSDAG SAMENKOMST wordt gehouden op VRIJDAG 25 FEBRUARI om 90 uur. I L VEBIril©EFF -zonder 2 e net- BIJ AANKOOP VAN DEZE PERFEKTE PHILIPS! r ;de «OOR UW OUDE TV-TOESTEL ft Kranenburg ruin 1 In de Immanuël Kerk Gerts Zonen boomkwekerij tuinarchitectuur P. VAN ERK - Waddinxveen WITTE WEKEN 1966 (zie onze speciale etalages huishoudelijke goederen Of zoekt u een prima gashaard MEERK AMERVERWARMING HAMENI N.V. Schildersbedrijf G. VAN TILBURG J.DENHAAG TUINDERSKNECHT wegens militaire dienst der tegenwoordige. WW -■/. ,.y- Appelstukken en Itel dan eerst Uw... Onze pappa en mamma kopen altijd de mooiste cadeaux geeft meer dan u verwacht Ook voor bijverwarming hebben wij voor u keuze in olie en gas (butaan Smederij Kost minder dan u denkt H. Sol, Zevenhuizen Ook tijdens deze90nM ver- maken’ en huishoudelijke artikelen Pagina 6 11 ij ZOEKT U EEN AFWISSELENDE BAAN! t »w iMft J het meest moderne aluminium jaloezie door toepassing ragfijne trevira ladder- koorden ongehinderde doorkijk Een voordeel om U tegen te zeggenWant wat heeft zo’n moderne Philips-ontvanger allemaal niet te bieden: 59 cm beeldbuis, 2de net, prachtig beeld door Direct-Vision en Philips Gradatiefilter, zeer fraaie geluidsweergave, zeer eenvoudige bediening door tal van automatische functies... ’n Philips betekent TV-genieten op z’n best! En dit aanbod komt nèt nu er zoveel geweldige evene menten op het programma staan; daarom móet u ervan profiteren; morgen al! GOUDA II Markt 5 tel. 6465 WADDINXVEEN Kerkweg 133 Gouwe 5 tel.3566 tel. (01828) 3003 PTT AANLEGGEN VAN TUINEN LEVERING VAN PLANTEN ONDERHOUD VAN TUINEN ALLES VOOR UW TUIN .A 3 maar weer voor 30 ct ORANJE. SLAGROOH SOEZEN verrukkelijk, nu slechts 38 ct WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART 24 februari 1966 Passage 135, Telefoon 2818, Waddinxveen Weekend - Voordeel 1 1' A JS: KO I .V Voorts: vakantietoeslag (6% van het bruto-Jaarloon) toeslag voor bepaalde onregelmatige diensten rijwlelvergoedlng. Leeftijd 18-40 Jaar. Loon op 25-]arlge leeftijd f 616,37 bruto per maand. In de BESTELDIENST worden geplaatst. Op het Post- en Telegraafkantoor TE BOSKOOP kunnen nog BONBONS en TRUFFELS gemaakt in eigen Bakkerij beveelt zich aan voor: Tuinbenodigdheden - Gazonzaden - Kunstmest - Tuinaarde - Flagstones - Rotsstenen - Tuinge reedschappen - Bloembakken en Tuinmeubelen Adres kwekerij: Noordkade 26a - Huisadres: Burgm. Trooststraat 94, Waddinxveen, telefoon (01828) 2308 Ook voor zonneschermen, markiezen en muskitor- raamhorren Ook verkrijgbaar bij DE BAS ZN Jan Dorrekenskade 69 Telefoon 2166 IEPLAAN 81 - TELEFOON 3092 Graag vertellen wij daar iets meer over. De Siegler-ventilator maakt dat U nooit teveel verstookt om het overal even warm te krijgen. BELT U EENS OP, U STEEKT ER WAT VAN OP f* Dorpsstraat 59, Waddinxveen telefoon 01828-2710 v> Wij leveren o.a. SIEGLER gegarandeerd 20 tot 50% gasbesparing. onverslijtbaar ZWEEDS materiaal ZUIDKADE 112 Fabriek Henegouwerweg 3 WADDINXVEEN PHILIPS DE KAMER OMTOVEREN MET ONZE ZO JUIST ONTVANGEN KOLLEKTIE 1966. Dorpsstraat 84, Waddinxveen, telefoon 01828 - 2296 bij JUWELIER HORLOGER Kerkweg 189, Waddinxveen telefoon 01828-2077 GEVRAAGD: Noordelijke Dwarsweg 86, telefoon 01802-593 EXTRA aanbieding 250 gram ORANJE- SPRITS halen 200 gram betalen Super-ontvanger met 59 cm beeldbuis. Automatische fijnafstemming en synchronisatie. In donker en naturel 992.-. In teak 1012.-. Voor 30:- kan dit model worden voorzien van afschroefbare poten. - Schriftelijke en mondelinge sollicitaties worden gaarne Ingewacht door de directeur van bovenvermeld kantoor. I ÉNORME INRUIIP l -i - -■ K .Sr .i/:-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 6