Alle voordelen van PHILIPS ruimtewinst koelkasten demonstreert Heemskerk GERTS ZONEN r TURBONEX -■ HEEFT HEM VOOR U FR R E S NIEUWSTE DROOGSUKSES GARAGE KOOL Mevr. E. Derksen-Hofman Adverteren doet verkopen verkoopt en repareert all emerken auto’s Th. VERKEEIJ - Reeuwijk Middelburgseweg 19, telefoon 01829- 2327 (ook na 18 uur). Opslagplaats te Gouda: Vest 58a, tel. 01820-3381. L. W. Versluis Café-Restaurant „R 0 Y A L” Kranenburg cle Bruin AANVANG NIEUWE CURSUS VROUWELIJKE ARBEIDSKRACHTEN EEN JONGEMAN TYPEN en STENO ■I 0 Nieuwe cursussen MIDDELBARE HANDELS A VONDSCHOOL ALLES VOOR UW TUIN M. HEEMSKERK i I I I Pogin^v Dorpsstraat 33, Waddinxveen, tel. 2218 boomkwekerij tuinaanleg en onderhoud TUINWINKEL A UB I KRANENBURG EN DE BRUIN met beveiligd deksel 121 x 49 x 62 cmcirculatie- koeling. ƒ499,- ƒ10,-extra voor luxe groente/vleesbak (3) 137 liter: 85 x 49,5 x 58 cm circulatie-koeling 359,- (4) 65 liter: I 52 x 49 x 61,5 cm ƒ299,- maal. En u koopt hem bij ons voor slechtst 189,- Kies bij de PHILIPS specialist om: (5) 305 liter: 138 x 61 x 64 cm 799,- (6) 275 liter: 127 x 61 x 64 cm 699,- (7) 130 liter: 85 x 49,5 x 58 cm 339,- Gouwe 5 tel. 3566 tel. (01828) 3003 D De GOUDSE VERZEKERIHG MAATSCHAPPIJ H.V. en de GOUDSE LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. te GOUDA HHM Solex-Oto de Luxe 419,- Solex Ami (blauw) 435,- 1 W HH :llil D. POLDERMAN Henegouwerweg 2 Waddinxveen G. LEEFLANG weekbuJ^voo^waddtnxvee^^Td hhkbmmii bhhbhi Oer» »M ai uil1 ROMANTl Nr. 730 4 Wèt een droogcapaciteit. Wèt een vorm. Maar bovenal wat een veiligheid. Ja, Erres Turbonex is het hele- GOUDA Markt 5 tel. 6465 WADDINXVEEN Kerkweg 133 Philips ruimtewinst koelkasten zijn bijzonder doelmatig. Klein van buiten, maar royaal van binnen dankzij gebruikvan ge heel nieuw isolatie-materiaal. Daardoor dunnere, maar oer- solide wanden, dus meer nutti ge inhoud. Verschillende typen met circulatie-koeling: iedere plaats in dekoelkastpreciesde juiste temperatuur! En natuur lijk automatische ontdooiing, magnetische bandsluiting,duur zaam geëmailleerde binnen kast en tal van andere snufjes waaraan u Philips herkent. Komtu eens kijken! Wij hebben de complete serie in voorraad en demonstreren u die graag! S (1) 170 liter: 106 x 49 x 62 cmcirculatie- koeling ƒ449,--]-ƒ10,-extra voor luxe groente/vleesbak I 'W i 1 -Q lisi i dl A 6 ?'d HEEMSKERK Pr. Beatrixlaan 36 - Telefoon 01828-2213 OFFICIEEL N.S.U.-DEALER VOOR GOUDA en omgeving. BOSKOOP ROZENLAAN 6 Voor uw Gero artikelen xs I I KON. WILHELMINAPLEIN 13-14 - TELEFOON 3083 - WADDINXVEEN a Wij bieden N-1II -KK Neem daarom eens contact op met de heer C. H. VAN BUURT, Chef Personeelszaken, Telefoon 01820-76 66 (na 18 uur 5140) zijn snel groeiende bedrijven, die goede toekomstmogelijkheden bieden. Bent U geslaagd voor Uw eindexamen, dan van harte gefeliciteerd. Bent U niet geslaagd, dan behoeft U heus nog niet te wanhopen. Het gaat er zelfs in de eerste plaats niet om wat U kent. Het komt er op aan wat U doet met Uw kennis. Het bedrijfsleven biedt U vele mogelijkheden. Mogelijkheden, niet alleen om Uw kennis te gebruiken, maar ook om die te verrijken en naast die kennis ook vakmanschap en ervaring op te doen. Met plezier werken en aan Uw toekomst bouwen. Dit alles is bij ons mogelijk: Bovendien geeft het op moderne leest geschoeide verzekerins- bedrijf U de kans in aanraking te komen met vele facetten van het maatschappelijk leven. AANVANG IN SEPTEMBER A.S. Cursussen Steno in Ned., Engels en Duits. de betrouwbare garantie de grootste keuze het juiste advies de uitgebreide service het grootste inruilbedrag fl Dorpsstraat 72 Waddinxveen telefoon (01828 2792 I i ZAND-, GRINT-, KOOLAS-, TUINAARDE en SLAKKEN-ZANDHANDEL in elke gewenste hoeveelheid. Betontegels en kantplanken in diverse maten. Cement en schelpkalk tegen billijke prijzen. Bestellingen worden ook op zaterdagmorgen bezorgd. FIRMA Service Station Solex-Rap-Puch Kerkweg 87, Waddinxveen Dorpsstraat 33 Tel. 2218 Waddinxveen StffX de charmante zuinige bromfiets Wij repareren vakkundig en snel de motor van uw stofzuiger en defecte autodynamo’s. STEEDS VOORRADIG DE NIEUWSTE STALEN EN STOFFEN Dames- en N erenkleermakerij Kunststoppage-inrichting IJssellaan 84, Gouda telefoon 01820-4015 NIEUWE VAPONA STRIPS tegen insecten in de huiskamer. ZOMERPLANTEN: flagstone TEGELS - TUINAARDE BEMESTINGSARTIKELEN voor gazon en beplanting. Ook alle soorten BESTRIJDINGSMIDDELEN tegen luis, rups en spint en tegen onkruid in het gazon. BEPLANTINGSBORDERS - GRIND- EN TEGELPADEN. TUINGEREEDSCHAP enz. na overleg TL' woensdag 24 augustus 1966 Ieder die de lagere school heeft doorlopen kan wor den toegelaten. Leerlingen met 3 jaar MULO komen in de 3de klas. Onderwijs wordt gegeven in: Engelse Taal en corres pondentie - Nederlandse Taal en correspondentie - Boekhouden - Handelsrekenen - Handelskennis - Rechts- en wetskennis - Bedrijfsleer - Machineschrij- ven. De lessen worden gegeven op maandag-, woensdag-, en vrijdagavond van 6.30 tot 9 uur. ..De gehele cursus duurt drie jaar. Het eindexamen staat onder toezicht van Rijksgecommiteerden. Het rijksgetuigschrift is in het land algemeen erkend en geeft tevens vrijstelling van het middenstandsexamen. Het schoolgeld bedraagt 35,per jaar. Aanmelden voor Waddinxveen bij: H. M. van den Dool, Burgm. Trooststraat 2. In verband met de toenemende vraag naar ons product, hebben wij zowel in de DAGDIENST als in de AVONDUREN plaatsingsmogelijkheden voor: (ook GEHUWDEN) alsmede van 15 a 17 jaar voor de dagdienst. K hoog loon uitstekende gratificatieregeling voor jeugdigen extra vakantie dagen voor evondwerksters extra toeslag schoon en licht werk gratis werkkleding Voor gehuwde dames zijn de werktijden te regelen. Sollicitatie kan mondeling of schriftelijk geschie den bij de Afd. Personeelszaken, Noordkade 32a te WADDINXVEEN, dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur behalve op zaterdagen donderdagsavonds van 7.30 tot 9.00 uur. N.V. NEDERLANDSCHE PAP1ERGARENFABRIEK AFD. WADDINXVEEN 2 3 S PHILIPS - 5

WvW | 1966 | | pagina 9