ideaal!! Gasverwarming is E R K M S K H E E inteRieupkunst BEI33L®iSai« VOORRA ADTROMMELS DE DOOD VAN EEN PRESIDENT TELEFONISTE/ RECEPTIONISTE vast WINKELMEISJE MOEDERCURSUS te volgen. FREZER VIER ZIJDIGE SCHAVER ALLROUND MACH. HOUTBEWERKER NAAICURSUS STRAATMAKERS GRONDWERKERS PIJPLASSERS FITTERS KABELMONTEURS BOTERSCHAAPJES MOCCAKOPJES „OUDERE” DAME Kanaalstr. 1 Waddinxveen Van Pr nissen nu Elseviers Belasting Almanak 1967 5.90 aankomende timmerlieden of meubelmakers Boekhandel Veldwijk Autobedrijf Gebr. v. d. Haar een eerste kapster een aankomend kapster en een leerling kapster Chr. Tuinbouwschool voor Groente- en Bloementeelt te Gouda Gemeente Waddinxveen Oliehandel „DE PIONIER” Het gras begint Aannemer van straatwerk C. Verkaik F Firma H. Baas N.V. JOWI L I Het gras begint al te groeien, William Manchester vermogensbelasting 1967 Mevr. Veldhuyzen-Briining Drogisterij van Mourik ALLES RECHTSTREEKS VAN FABRIEK Timmerfabr. P. Both Zn Boekhandel Veldwijk UW WARMTE-BEZORGERI DAMES, Ji». de gelukkigste da$ Aftrekposten inkomsten en TEL. 01820 NIEUWE HAVEN 161-175 GOUDA 3091 tot 3500.- Ie NEDERLANDSE SUPERMEUDEL MARKET 10 tot 40 VOORDEEL voor U I I 45 SLAAPKAMERS van 149.” tot 2800.- Esso. Pagina 3 Komt kiezen uit vele modellen Vakkundige aanleg. Blijvende service. Landelijk erkend Telefoon 01828-2218 Dorpsstraat 33 Gasfitter i I SS Wij zorgden voor een grote keuze. FAbrieks TOpmeubelen Chr. Landbouwhuishoud- school „DE RANK" Wij voorzien uw oliehaard van alle warmte die u wenst: de schone, zuinige, veilige warmte van Esso Petroleum, die u wordt bezorgd met goede service 1 PRIJS 3.95 Handelsonderneming P. Bezemer 7; 3 Handelsonderneming P. BEZEMER v. 1.75 1961-1966 1965 1966 1966 1966 90 EETHOEKEN van 159.50 tot 1500.- MACHINEFABRIEK w u MOKVELD N.V. Koordeinde 29 Waddinxveen Telefoon 01828 - 3129 250 BANKSTELLEN van 378.- LAMPEN KLEINMEUBELEN AANBOUW-KEUKENS Onze tapijtafdeling is speciaal ingericht voor zelfleggers. donderdag 16 februari 1967 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART SLIJP 23 x 22 x 12 cm (met ameryllus decor) Kon. Wilhelminaplein 10, Waddinxveen Ford Cortina 2x 15 april 24.50 Noordkade 26a, Waddinxveen, tel. 01828 -2377 gezond Kerkweg 7, Waddinxveen, Telefoon 2097 j N - Sollicitaties toestel 06). VERLENGDE ZUIDELIJKE DWARSWEG 1b TELEFOON (01828) 2750 of 2234 WADDINXVEEN NIC. BEETSLAAN 33 - WADDINXVEEN TELEFOON (01828) 3549 MEDIO APRIL VERSCHIJNT: Nijverheidsstraat 67, GOUDA Oosthaven 6 - GOUDA - telefoon 3625 VERKRIJGBAAR: Aanmelden: Kon. Wilhelminaplein 47-48, Waddinxveen telefoon (01828) 3148 heeft plaats voor enige Aanmelden: VONDELLAAN 33 of NOORD KADE 215 - TELEFOON 3550 Passage 145, Waddinxveen, telefoon 2620 GEVRAAGD: Voor spoedige indiensttreding gevraagd: Sollicitaties te richten aan: Bij voldoende deelname begint de op MAANDAGAVOND 20 FEBRUARI a.s. van 7 tot 9.30 uur in de school Esdoornlaan 26, Waddinxveen, telefoon (01828) 2967. Lesgeld: per avond 0.60. De direktrice: L. C. VAN DER BIJL. vraagt: Tevens het adres voor SCHOOLPLEINEN en FABRIEKSBESTRATINGEN. vraagt: met fotowerk Cumulo-electroden) HOUTEN VORMEN voor het maken van boterschaapjes 8.75 Oosthaven 6 - GOUDA - telefoon 3625 Bestel nu bij: Passage 145, Waddinxveen, telefoon 2620 Onschadelijk en voor uw haar Wij zoeken gegadigden voor de funktie van van 3.75 D.K.W. junior Renault dauphine Ford corsair 4 deurs 1964 Ingeruilde motor en bromfietsen. Zondag tot 12 uur geopend. VLOTTE FINANCIERING 3 MAANDEN GARANTIE Derde Kade 54 - GOUDA - telefoon (01820) 5733 „KON IK MAAR weer jong zijn Gebruik toch onze MARCHAL RIMPELCORRECTOR en uw voorhoofd en oog hoeken zijn bevrijd van rimpels en kraaiepootjes. Prijs per flesje (voor maan denlang gebruik) slechs 8.75. Gratis folder bij DROGISTERIJ VAN DER HEIDEN, Zuidkade 1, Waddinxveen. IN- EN VERKOOP GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN een greep uit onze wisselende voorraad: Ford Cortina combi 1965-1966 Ford busjes en bestelw. Fiat 1500 comfort Ford Anglia Fiat 500F en 1100 Fiat 500F en 1100 Volkswagen pick up 1965-1966 1962 1963 voorintekenprijs 21.50, na Op donderdag 23 februari a.s. stelt „HET GROENE KRUIS” u weer in de gelegenheid om een Nic. Vis, VttE OGEN 2VN 6ERKHT OP BRUID EN BRUIDEGOM nannook op uh BRUIDSBOEKET....!* IflflT DIT DRN DOOR ONS VERZORGEN.... SCHIPPERS EN VAN HEDEL: In onze SALON kunnen geplaatst worden: Deze cursus wordt gegeven in de Kon. Juliana school aan de Kerkweg te Waddinxveen. in vele soorten en prijzen. Nieuwe zendingen KOP EN SCHOTELS kwamen heden binnen. WAS- EN PRULLEMANDEN. TASSEN (gevoerd en ongevoerd) ROTAN LECTUURBAKKEN - RIETEN LECTUURMANDEN Ook onze bekende koperen BELKANDELAARS hebben wij weer binnen. Kleiweg 63 GOUDA - Telefoon 2288 Dagelijks geopend van 9 tot 5 uur *vrij entree *prettige betalingsregeling mogelijk *ook reservering voor latere levering t *bij aankoop boven 500.- 2 dagretours vergoedj *ruime parkeergelegenheid wethouders voornoemd, de burgemeester, C. A. van der Hooft na telefonische afspraak (01820-7866 KAM EN BORSTEL... en een tube CREME MAR CHAL en in drie minuten herkrijgen uw grijze haren zonder wassen hun oor spronkelijke kleur., Wij wonen wel comfortabel, maar pas erg kort in Waddinxveen en zitten daardoor nog slecht in onze kennissen. Mijn vrouw is erg aan huis gebonden door drie kleine kinderen. En tochmijn vrouw moet mij wel eens vergezellen op een zakenreis van één of twee dagen. Daarom zoeken wij kontakt met een wat die genegen is af en toe mijn vrouw te vervangen door gedurende haar afwezigheid de zorg voor de kinderen over te nemen. U wordt per auto van huis gehaald en gebracht. Vergoeding nader overeen te komen. Gaarne ontvangen wij uw brief onder 16-2-1 via het bureau van dit blad. Opel Rekord Opel caravan rekord 1962- 1965 Opel car. kadett en pers. 1963- 1965 Ford 17M en 20M TS 1961-1965 1964 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen brengen ter openbare kennis dat ter gemeente-secretarie gedurende drie maanden voor een ieder ter inzage ligt de bij raadsbesluit van 27 oktober 1966 vastgestelde „KAPVERORDENING”. Ingevolge die verordening is het in het algemeen verboden om zonder vergunning van burgemeester en wethouders bomen en hakhout te vellen. Waddinxveen, 6 februari 1967. Burgemeester en de secretaris, H. Jenné Wij denken hierbij aan een representatieve kracht van ca. 20 jaar, liefst met ervaring in een soort gelijke funktie. Gezien onze internationale kontakten is enige spreekvaardigheid in de modern talen wel gewenst. Als uw zoon of dochter belangstelling heeft voor de tuinbouw, is er a.s. WOENSDAG 22 FEBRUARI, na 2.30 uur en 7.30 uur gelegenheid om de school te bezichtigen en met de leraren te spreken over de mogelijkheden van het tuinbouwonderwijs. Inschrijfformulieren zijn bij het hoofd der school waar uw zoon of dochter gaat, verkrijgbaar. De nieuwe school staat aan de Goejanverwelledijk 83 te Gouda. Verdere inlichtingen bij H. VINK (direc teur der school), Joubertstraat 107, Gouda. Telefoon (01820) 4757. U kunt zich opgeven bij de wijkverpleegsters: Stati onsstraat 12 of telefonisch 2455 of 3559. De kosten voor deze cursus, die uit zes lessen bestaat, bedraagt f 2,De cursus wordt gegeven door de districts- wijkverpleegsters Zr. J. Verschoor en diëtiste mef. T. Bosma. Volkswagen 1500 1965 Volkswagen 1600 TL 1966 Austin 1100 Glider 1965 Austin balanza 1800 1965 Austin seven 1965 Ford 12M en 12M TS 1963-1966 1958-1966

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 5