I Vrijiliiy laatste dag van Boekenweek ONZE NIEUWE MODELLEN 1967 JOOP KRUISINGA o vitcyt egfcfr WïnkeVt-/ Help het Leger helpen E K®“Dampo DERNEUE../=^ I „AUTOSHOW VEEMARKT AUTO-TENTOONSTELLING - VEEMARKT - GOUDA 56 cursisten deden examen FIRMA P. W. KLOET GEZELLIG KASTPAPIER Boekhandel Veldwijk Veel belangstelling bij Volksonderwijs CPB hoorde over levenstijl/kunst MEDEDELING WflRTBURGlOODv na W-cursus Joop Kruisinga - Gouda AFD. AUTOMOBIELEN. ƒ3775.- of 1775.- GOUDA twee maal zo groot Zevenklappers Ook Auto inruil „occasions" Kleuterschool nu Pagina 7 MAANDAG 6 MAART - 10-22 uur i Woningruil Overig personeel I Diversen TRABANT 601” 1 T t Huisraad, kleding enz. gevraagd en aangeboden Auto's, motoren, fietsen enz. Huishoudelijk personeel gevraagd Diverse lessen en clubs „WARTBURG 1000” GOUDA A.S. ZATERDAG 4 - ZONDAG 5 - I Zaterdag 4 - Zondag 5 - Maandag 6 Maart - van 10.00 tot 22.00 uur. Huizen, kamers gevraagd en aangboden 2450. donderdag 2 maart 1967 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART I administratiekosten extra berekend. Restant 24 maanden Restant 24 maanden. Vnaek ■yfDiiiinl een folderset of proefrit by A i Een onverwoest bare, sportieve gezinsauto met fantastische pres tatles voor FLEXA-DEALER EN SCHILDERBENODIGDHEDEN Gevraagd: wegens huwelijk van tegenwoordige een meisje of hulp in de huis houding de schoonmaak is klaar en geen was in huis Mevr. W. Roskam, Juliana- straat 22, W’veen. Hulp in de huishouding Mevr, van Steijn, Acacia- straat 1. Gevr. een werkster v. 2 of 3 ochtenden per week. Mevr, van Nielen, Dorpsstr. 47, W’veen. Te koop: Erres Wasmachine kerkweg 58, W’veen. Te koop wit beklede wieg, Tesselschadelaan 26, tel. telefoon 3540. Te koop voetbal uitrusting van Be Fair, schoenmaat 43 leplaan 45, Waddinxveen. Wie wil mijn woning in de Victorstraat ruilen voor ’n heel huis in de Sniep. Adres te bevr. bur. v.d. blad. Aangeb. Zit-slaapkamer m. of zonder pension voor net te heer of dame. Direct te aanvaarden, v. d. Velde, W. de Zwijgerlaan 58, tel. 2348 Te koop: 2 middenstands- huizen. Te bevr. zaterdags van 1.30-3.30 uur. Burgem. Trooststraat 101. Te koop Fiat 500 bj. 1958 prijs 400,00. Vondellaan 58, telefoon 3446. Te koop Opel Rekord 1957, in goede staat, nieuwe ban den t.e.a.b. Vondellaan 140, W’veen Wie ruilt mijn zonnige be nedenwoning aan de Eiken laan voor een groter huis. Adres te bevr. bur. v.d. bl. Uit een zeer ruime keuze behang (126 dessins) is het altijd prettig zoeken. - Ga daarom naar Schildersbedr. Van der Zwaard, Nesse 22, tel. 2162. Te koop aangeb. 1 Holl. kropper (doffer)1 goud Faz. haan gevr. 2 goud faz. hen nen. J. M. den Hertog, Dorp straat 11, Moerkapelle. Meerijder gevr. naar Rotter dam per 1 maart. Tel. 3269 Lift gevr. naar Delft. Mauritslaan 59, W’veen Te koop: Dwergpoedel (zw.) met stamboom 10 mnd. oud. Te bevr. Tesselschadel. 82, W’veen. Mevr. A. de Jong, Brugweg 141 Kraamverzorgster ook te bespreken voor 2 maal p.d. Te koop: pr. Kinderwagen Mutsaert, Zuidkade 73, W’veen. Te koop 4 FAUTEUILTJES 1 staande Schemerlamp. Ter overname Twee karpet ten. waarvan een zo goed als nieuw. Adres te bevragen bur. v.d. blad. Te koop: 1 Wandelwagen kleur blauw, 1 Dia projector automatische, Onderweg 19, W’veen. Voor plakplastic kunt u bij ons uit 75 dessins (waarvan 18 houtsoorten) uw keus ma ken. Ga daarom naar van der Zwaard, Nesse 22, tel. 2162. Afd. Automobielen Tel. 01820—4448 L. Tiendeweg 68 f 925,— f 1425,— f 1625,— f 1850,— f 2350,— f 2450,— f 2650,— f 3250,— f 3750,— f 4050,— Jan Dorrekenskade 76, Waddinxveen telefoon (01828) 2363 Een sensationele, prachtige „grote” klasse-automoblel voor ƒ5750.- of 2703. Ja, gezellig is het CERA KASTPAPIER Kan afgewassen worden met een hitte van 90 graden; is bestand tegen vet en zuren en absoluut lichtecht Verkrijgbaar bij: Passage, Waddinxveen, tel. 2620 D Baks. Reparaties half uur gereed. Tandtechnisch bedrijf. Lange Tiendeweg 32, Gouda, tel. 4778. Maar niet alleen de mannen kre - gen erval langs. Ook de dames wer den leerzame adviezen aan de hand gedaan. ”Een vrouw moet eigenlijk niet met krulspelden in ’t haar lopen als manlief thuiskomt. Ze moet hem ook rustig zijn krant laten lezen en hem ook niet vermoeien met allerlei ruzietjes in de buurt.” Mevrouw Amelink sprak over ’Levensstijl en levenskunst’, zaken die, aldus de in- leidster, de mens niet worden aange boren, maar die gewoon kunnen worden aangeleerd. Het accent van haar betoog van mevrouw Amelink werd vooral gelegd op de levensstijl in huwelijk en gezin. Voordien was een vergadering ge houden met veel huishoudelijke pun ten. De dames hadden met de agenda weinig moeite, zodat al snel het woord kon worden gegeven aan me vrouw Amelink. Te koop aangeb. lange trouwjapon maat 38 met lange sluier niet in W’veen gedragen prijs ƒ100,- Nieuwe gaskachel merk dordrecht 6.000 cal. en 12 st. 150.00 Br. bur. v.d. Blad. DE VOS AUTOBEDRIJF Opel Rekord 1960 Opel Rekord 1961 Opel Rekord 1962 Opel Coupé 1963 Opel Kapitan 1961 Opel Caravan 1964 Opel Caravan 1962 Opel Caravan 1962 Opel Blitz 1958 Volkswagen 1200 1963 Volkswagen 1500 1964 Simca 1000 1966 Ford Anglia 1963 Garage Dorpsstraat 59, Telefoon 2787 Kon. Wijhelminasingel 30, Telefoon 2554 Inruil en financiering Verkoop alle nieuwe merken Antiek te koop gevraagd (o.a. zilver, koper en tin). I telefoon (01828)-2958. ZEVENHUIZEN De voorzitter van het Volksonderwijs afdeling Zeven huizen, de heer H. Dirkzwager, was zaterdagavond bijzonder verheugd, dat hij een volle zaal welkom kon heten. In Hotel Vos werd namelijk de eerste propaganda-avond van Volksonderwijs voor 1967 gehouden. Ook het ledental gaf reden tot vreug de: 373 leden, 105 huisgenoten en 30 jeugdleden. De burgemeester van Portugaal, de heer A. D. van Dijk, hield voor de aanwezigen een leer zame redevoering. Daarna zorgde de toneelgroep van het Volksonderwijs met het stuk ’’Hoogheid, uw kameel staat voor” voor de nodige ontspanning. Onder de deskundige leiding van regisseur Dessing is dit stuk een sukses gewor den. Dit blijkt wel, want ook in an dere plaatsen onder andere Lekker- land en Zuid-Beijerland werd dit stuk met sukses opgevoerd. De twee de avond zal worden gehouden op zaterdag 4 maart a.s. Baby-sit aangeboden voor alle avon den in de week, tel. 01828- 2187. Brilmonturen (ook voor’ kinderen). Jac. Saton, Pr. Beatrixlaan 31. Leveran cier van alle ziekenfondsen, telefoon 30 80 Werkster gevr. voor 1 och tend p.w. ’mevr. Busschers, Jac. Catslaan 13, Telefoon 01828-3218. Gevr. t.o.v. langzaamwas- ser beslist in g.st. telefoon 2304. Vergadering Plattelandsvrouwen ZEVENHUIZEN In de bovenzaal van café Hof van Holland in Zeven huizen komen de leden van de Ze- venhuizense Plattelandsvrouwen- bond op woensdag 8 maart bijeen voor de maandelijkse bijeenkomst. ”Wat moeten ouders weten om hun kinderen te kunnen voorlichten” is de lange naam van de titel, waaron der mevrouw mr. H. M. de Kat- Presser tijdens de avond een lezing zal houden. Aanvang half acht. WADDINXVEEN ’’Wees niet alleen beleefd en voorkomend tegen over andere vrouwen, heren! Doe dat ook eens thuis tegen uw vrouw. Maak haar ook eens een komplimen- tje over haar nieuwe jurk. Of over het eten.” Deze en nog veel meer vermanende woorden sprak vorige week mevrouw Amelink-Berg uit Den Haag ten overstaan van veel le den van de Waddinxveense afdeling van de Christelijke Plattelandsvrou wen Bond, die in het hervormd wijk- gebouw in ja arve rgadering bijeen een was. Gevraagd Huish.hulp voor 2 ochtenden p.w. Kerkweg 60, Waddinxveen. Gevr. Hulp in de hiushou- ding voor enkele dagen of ochtenden. Mevr. Okkerse, Wilhelminakade 59, Tele foon 2541. Wij hebben zo’n enorme keuze in Tokion en Flexa kleuren dat U daar ook prettig kan zoeken naar de kleuren die u wenst. Ga daarom naar Van der Zwaard, Nesse 22, tel. 2162. Welk jong meisje wil 3 och tenden per week mijn vrouw helpen in het huis houden en met de verzor ging van onze peuters. R. P. Chrisstoffels, Chopin- laan 38, W’veen. Welke vrouw of meisje wil me vrijdags helpen op de markt. Werkt, te regelen W. Duits Groenten en Fruit Aanm. op markt of Tel. 03486-1606. Wilt u iets meer weten over paard of ponyrjjden? Zater dags van 9 t.m. 17.30 uur. Zondags van 10 t.m .16.00 uur, kunt u geheel vrijblij vend kennis mei onze ma nege komen maken. Manege ’Reigersburgh’, Plasweg 35, Waddinxveen, tel. 2423. Door aanschaf van de modernste af r andmachine kunnen wij rollen behang aan beide kanten haarscherp afranden. Neemt proef en maakt uw keus uit onze grote sortering behang in alle prijzen. Ook HOUTBEHANG in voorraad. ZEVENHUIZEN Door de verbou wing van de openbare kleuterschool Prinses Marijke is de lesruimte twee maal zo groot geworden, en geschikt gemaakt voor tachtig leerlingen. Vrij dagavond wordt de school met een officieel tintje in gebruik genomen. Hiervoor zijn Burgemeester en Wet houders van de gemeente Zevenhui zen en de inspecteur van het kleu teronderwijs uitgenodigd. Maandag middag kunnen de ouders de school bezichtigen. Dan zullen de kleuters enkele liedjes zingen en spelletjes opvoeren. ZEVENHUIZEN Vreugde en verdriet kende het eerste herenteam van De Zevenklappers eerverleden week toen de volley’ers twee keer de clubkleuren kregen te verdedigen. Dat lukte vrij aardig in de eerste wedstrijd tegen hekkesluiter Meteor 2, dat met 3-1 onder de duim werd gehouden. Tegen Thor 1 faalden de Zevenhui zenaren ondanks een vrij gemakke lijk verdiende eerste set. Bij de vol gende sets ontbraken de inzet en de inspiratie om door te drukken. De laatste set dreigde eerst ook een fias- cote worden, maar bij een 12-1 ach terstand kwam het enthousiasme in eens terug en worstelde De Zeven klappers zich zelfs nog naar een voorsprong van 13-12. De nederlaag, die deze set helaas tóch werd, was niettemin een bijzonder eervolle. Het damesteam wandelde met ge mak over Be Fair 3 uit Waddinx veen heen. Van het eenzijdige ver loop van deze ontmoeting getuigen de setstanden: 15-3, 15-7 en 15-4. De Zevenhuizense volley’sters eindigden hiermee op de tweede plaats en mo gen nu meedoen aan de promotie wedstrijden voor de eerste klas. Te koop DAF bouwj. 1960, in prima staat, prijs 975,00. W. de Zwijgerl. 36, W’veen Wegens vertrek naar het buitenland te koop: Ford Anglia, juni 1962. Keurings- rapport ANWB aanwezig, prijs 1.650,00. F. Postma, Nic. Beetslaan 49, W’veen. Vakantie 1967. Al uw rei zen, zowel per vliegtuig, trein of eigen vervoer naar uw hotel, appartement of camping Spanje (Costa Brava, Costa Dorada of Costa del Sol) of naar het eiland Mallorca kunnen wij voor u boeken. Ook reizen naar Italië, Oosten rijk. Joegoslavië etc. Vraag vrijblijvend brochures bij ons van de grote en bona fide Reisorganisaties t.w.: Nespanda Tours (specialis ten op Spanje), Trans Eu ropa. specialisten op Italië, Bel Air, White Cars etc. of onze eigen appartement/ bungalow brochure voor Spanje. Reisbureau A. van Ginkel, Anna van Burenstraat 11, Waddinxveen (woonhuis vlak bij winkelgalerij in Oranjewijk), telef. (01828) 2940 (ook ’s avonds en des zaterdags). Naaister vraagt thuis naai werk geen verstelwerk,Tes selschadelaan 26, W’veen. Telefoon 3540. BEHANG KOOPT U BIJ UW VAKMAN HOGENDOORN. Voor uw naaiwerk o.a. Ja ponnen, rokken, avondkle ding, bruidstoiletten en kinderkleding, ook veran- derwerk naar Mevr. Boots- ma, Vondellaan 210,W’veen Het is niet duur! Pony rijden per les f 7,kaart voor 10 lessen 60, Paardrijden per les 8, kaart voor 10 lessen 70, Manege „Reigersburgh Plasweg 35, Waddinxveen, telefoon 2423. Hypotheken. Ie hypoth. tot 90% en aanvullende 2e hy potheek. Lage lasten. Bij overlijden pand evt. hyp. vrij. Inl. Boegheim Vink Gouwe 54, Gouda, telefoon (01820) 7861. Ook voorver koop onr. goederen. Kabouters kosten 50 cent per gezette regel bij een minimum van vier regels, inclusief één regel vet gezet. Iedere regel vet extra 70 cent. Contractprijs op aanvraag. Brieven ondernum mer 20 cent extra. Bewijsnummer 20 cent extra. Kabouters opgeven vóór dinsdagmiddag drie uur bij het bureau van dit blad: Oranjelaan 9 te Waddinxveen, telefoon 01828 - 2238. Voor Kabouters, die niet bij vooruitbetaling zijn voldaan worden 50 ct incasso- en administratiekosten extra berekend. BEHANG KOOPT U BIJ UW VAKMAN HOGENDOORN. BEHANG KOOPT U BIJ UW VAKMAN HOGENDOORN. Begin nu aan een verant woorde sportieve vrijetijd- besteding. Paard en pony rijden bij Manege Reigers burgh, Plasweg 35 te Wad dinxveen. telefoon 2423. BEHANG KOOPT U BIJ UW VAKMAN HOGENDOORN. BEHANG KOOPT U BIJ UW VAKMAN HOGENDOORN. Er zijn collectes die geen aanbeveling behoeven, zomin als goede wijn een krans be hoeft. Zo’n collecte wordt van 6 tof 8 maart gehouden in alle gemeenten in Nederland. De bussen rammelen dan voor het Leger des Heils, een organisa tie, waarvan de goodwill on aantastbaar is. Het vele geld, dat de talloze, menslievende werkzaamheden van het Leger des Heils vraagt, moet voor het overgrote deel uit die collectebusse, komen. Daarom, doe er maar wat in, als de collectanten bij u langs komen. Het is voor het vrede- lievendste leger der wereld. ZEVENHUIZEN Van de ver- keerscursussen, die de plaatseljjke afdelingen van het Verbond voor veilig Verkeer de afgelopen maanden overal de in omgeving hebben geor ganiseerd (veelal in samenwerking met de rijkspolitie) is die in Zeven huizen de meest succesvolle geble ken. Bijna honderd cursisten uit Ze venhuizen, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Moerkapelle hebben de verkeers-avonden in Ho tel Vos gedurende een zevental we ken zeer intensief bezocht. Dinsdag werden, eveneens in Ho tel Vos, de examens gehouden. 56 cursisten namen er aan deel. Op dinsdag 4 april horen zij de uitslag tijdens een speciale bijeenkomst, die een attractief karakter krijgt. De cursusleider, de heer G. W. Hoef- akker, opperwachtmeester bij de rijkspolitie in Zevenhuizen, kreeg van een der cursisten op de examen- avond namens allen een fraai ge schenk onder dankzegging voor zijn deskundige en leerzame lessen. Te koop aangeboden Piano, lichtgrijze kast, nieuw klavier 295.00 Inferno kolenhaard 50,00 Vondellaan 15, Waddinxv. Te koop Kinderwagen en box, Nassaulaan 20, W’veen Te koop: Vliezo zoldertrap compleet met luik. Pr. Magrietstraat 41, tel. 3657 Trabant 600 stand 3 Trabant 600 luxe in pr. st. v.a Trabant bestel zeer mooi Citroen eend leuke auto Fiat 500 luxe In goede staat Ford Cortina met accessoires 3 Trabant 601 z.g.a.n. v.a Fiat 850 zeer mooi Taunus Super 17 M Wartburg 1000 in showroom-conditie Garantie - Inruil - Financiering Lange Tiendeweg 68 - Telefoon 01820-4448

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 7